Dokument & lagar (44 346 träffar)

Motion 2002/03:N271 av Yvonne Andersson (kd) och Anna Lindgren (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N271 av Yvonne Andersson kd och Anna Lindgren m Kärnkraften och Barsebäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kärnkraften och Barsebäck 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2002/03:NU3 2002/03:SkU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:N16 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB 1 Sammanfattning Propositionens förslag till lösning av den akuta krisen i SJ AB skulle rädda företaget från att tvingas gå i likvidation men ger inget svar på hur


Utskottsberedning: 2002/03:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:So256 av Sonja Fransson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So256 av Sonja Fransson s Förbättring av bilstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om nödvändigheten av förbättring av bilstödet. Motivering Bilen betyder för de allra flesta frihet, tillgänglighet, frihet att styra


Utskottsberedning: 2002/03:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K334 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Punktskriftsutbildning och rätten att kommunicera med punktskkrift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en permanent punktskriftsutbildning. 1 Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2002/03:KU23 2003/04:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2001/02:Kr328 av Sven Bergström och Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr328 av Sven Bergström och Margareta Andersson c Sjukhuskyrkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att se över stödet till sjukhuskyrkan. Motivering Den frikyrkliga delen av sjukhuskyrkan kyrkornas och samfundens


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N270 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N270 av Cristina Husmark Pehrsson m Att bo på landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av mångfald och alternativa lösningar för att skapa förutsättningar för att leva och bo på landet. Motivering Om landsbygden


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A264 av Lennart Axelsson m.fl. s Osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anställda med osäkra anställningsformer och otillräckliga tjänstgöringsgrader. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K338 av Märta Johansson och Lisbet Calner (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K338 av Märta Johansson och Lisbet Calner s Nordiska TV-kanaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheter till ökat radio- och TV-utbyte med de nordiska grannländerna. Motivering Det är påfallande hur mycket

Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. m Från monopol och beroende till mångfald och välfärd 1 Sammanfattning Trots världens högsta skatter finns det stora brister i den svenska välfärden. Vårdköer, socialt och ekonomiskt utanförskap och bristande samordning mellan olika ansvarsområden är allt fler


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. m FoU och samverkan i innovationssystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av ett bättre svenskt forskningsklimat. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2001/02:NU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr324 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr324 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Susanne Eberstein s Kultur som tillväxtfaktor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kultur som tillväxtfaktor. Motivering En förutsättning för att kunna öka sysselsättningen


Utskottsberedning: 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr327 av Carina Ohlsson och Kjell Nordström (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr327 av Carina Ohlsson och Kjell Nordström s Museijärnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om museijärnvägsföreningarna. Motivering Det finns i Sverige 11 museijärnvägsföreningar som helt ideellt bedriver viktigt


Utskottsberedning: 2001/02:KrU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes (s)

Motion till riksdagen 2001/02:A260 av Göte Wahlström och Christina Nenes s Jämställda arbetsverktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information och utveckling av mer jämställda arbetsverktyg. Motivering Jämställdhet mellan kvinnor


Utskottsberedning: 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A259 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:A259 av Agne Hansson m.fl. c Arbetsmarknadspolitiken 1 Sammanfattning I Tage Danielssons berättelse om Karl-Bertil Jonsson säger Karl-Bertil till sin mor: Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå samhället vilar.Att känna sig behövd ger en inre tillfredsställelse,


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:AU3 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A258 av Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A258 av Barbro Feltzing mp Gröna arbeten och övergångsarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att införa övergångsarbeten enligt motionens intention. Motivering Gröna jobb är ett sätt att integrera miljöfrågorna i arbetsmarknadspolitiken,


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A257 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:A257 av Barbro Feltzing och Kerstin-Maria Stalin mp Lönebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidragets koppling till prisbasbeloppet. Inledning Lönenivån för personer med arbetshandikapp är för närvarande för


Utskottsberedning: 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N293 av Göran Norlander och Kerstin Kristiansson Karlstedt s Försöksverksamhet med lokal råd- och långivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om försöksverksamhet med lokal råd- och långivning. Motivering Kreditproblemen


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N291 av Sven Bergström (c) och Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2001/02:N291 av Sven Bergström c och Kenth Högström s Lokaliseringen av statliga verk, bolag och myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en rimligare fördelning över landet av statliga verk och myndigheter. Motivering


Utskottsberedning: 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr293 av Anne Ludvigsson (s)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr293 av Anne Ludvigsson s Östgöta Blåsarsymfoniker m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nationell status för några fullt besatta blåsarsymfoniska orkestrar. Motivering Från början av 80-talet och fram tills nu har


Utskottsberedning: 2001/02:KrU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,