Dokument & lagar (4 659 träffar)

Motion 1997/98:Jo2 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo2 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet 1 Inledning Regeringen har vinnlagt sig om att få en bättre miljöprofil. De stolta miljöparollerna har varit många. Man har dock inte gett företagen rätt förutsättningar


Utskottsberedning: --1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo8 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo8 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:172 Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle ett ansvar för alla Bygg- och rivningsavfall samt tillstånd för avfallstransportörer Regeringen redovisar i propositionen sin syn på behovet av ytterligare


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo7 av Elizabeth Nyström och Ingvar Eriksson (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo7 av Elizabeth Nyström och Ingvar Eriksson m med anledning av prop. 1996/97:172 Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle ett ansvar för alla Regeringen avser att införa ett förbud från år 2002 mot deponering av utsorterat brännbart avfall och från år 2005 ett förbud


Utskottsberedning: --1997/98:JoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo6 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo6 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:172 Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle ett ansvar för alla Inledning Förslaget behandlar avfallsfrågor. Moderata samlingspartiet instämmer i regeringens förslag på en rad punkter. Exempelvis är det


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo5 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo5 av Maggi Mikaelsson m. fl. v med anledning av prop. 1996/97:172 Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle ett ansvar för alla Bakgrund Regeringen föreslår ytterligare åtgärder för att kretsloppsanpassa varuhanteringen. Det är lovvärt, men de begränsade förslag


Utskottsberedning: --------1997/98:JoU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo4 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo4 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:172 Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle ett ansvar för alla Regeringens förslag innebär genomgripande förändringar för en ökad resurshushållning och en mer miljöanpassad avfallshantering när det bland


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo3 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo3 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Vänsterpartiet ser positivt på att kraven vad gäller miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet nu skärps. Som regeringen påpekar har miljöanknuten information


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo1 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo1 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Allt fler företag ger varje år ut särskilda miljöredovisningar där företagets miljöprogram och miljöpåverkan presenteras. Bland de större företagen är miljöredovisningen i


Utskottsberedning: -1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo9 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo9 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1996/97:172 Hantering av uttjänta varor i ett ekologiskt hållbart samhälle ett ansvar för alla 1 Kraftlöshet ett kännetecken för den förda kretsloppspolitiken Regeringen har levererat ytterligare en proposition med huvudsakligen


Utskottsberedning: -------1997/98:JoU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I avsnitt 9 sägs att naturvården och kulturmiljövården har viktiga gemensamma intressen i det samlade arbetet för resurshushållning och hållbar

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo64 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo64 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Den sedan länge aviserade miljöpropositionen har till slut kommit till riksdagen. Regeringen föreslår att en ny struktur för arbetet med miljömål tillämpas.

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo63 av Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo63 av Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Jag delar regeringens bedömning i miljöpropositionens avsnitt 6.1 att kemikaliesäkerhetsarbetet skall utgå från riksvärderingar. Denna grundsyn har dock frångåtts vad gäller

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo62 av Patrik Norinder och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo62 av Patrik Norinder och Inger René m med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning En stor andel av den plast som används i Sverige är av typen polyvinylklorid PVCAnvändningsområdena för PVC är många tack vare plastens goda

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus s med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål har man bl.a. fastslagit att all användning av blyhagel med jakt skall förbjudas år 2000. Detta har Svenska jägareförbundet

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:142:Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Världen står inför en stor utmaning. Allt fler människor i världen skall mättas, erosionen och utsugningen av jordar


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen 1. Inledning Jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen är en viktig resurs i det svenska samhället. Jordbruksmarken är


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Innehåll 1 Livsmedelsförsörjningen 2000-talets ödesfråga Världens befolkning växer och livsmedelsproduktionen totalt har ökat


Utskottsberedning: --------1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo57 av Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo57 av Rigmor Ahlstedt c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Uppsala län betraktas oftast som ett län med hög tillväxt. Länet tillhör även de län som ökar när det gäller befolkningstal. Men vad


Utskottsberedning: -1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo56 av Siw Persson (fp) och Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo56 av Siw Persson och Gudrun Lindvall s med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Regeringen uppställer tre övergripande mål för den framtida jordbruks- och livsmedelspolitiken inom EU. Inbegripet i


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo55 av Eva Eriksson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo55 av Eva Eriksson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken är en av de centrala delarna i EU:s gemensamma arbete. Jordbrukspolitiken, Common


Utskottsberedning: ------1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation