Dokument & lagar (1 096 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM54 KOM(2011) 700 slutlig

FPM20111254 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM54 Kommissionsrapport om effekterna av djurtransportförordningen Landsbygdsdepartementet 2011-12-14 Dokumentbeteckning KOM2011 700 slutlig Rapport från kommissionen till europaparlamentet och rådet om effekterna av rådets förordning EG nr 1/2005 om skydd

2011-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM54 KOM(2011) 700 slutlig (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM53 KOM(2011) 709 slutlig

FPM20111253 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM53 Program för hälsa och tillväxt, 2014-2020 Socialdepartementet 2011-12-14 Dokumentbeteckning KOM2011 709 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för

2011-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM53 KOM(2011) 709 slutlig (doc, 63 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:259 av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 15 december Fråga 2011/12:259 Flygangrepp mot civila i Kurdistan av Anna-Lena Sörenson S till utrikesminister Carl Bildt M Sedan augusti i år och fram till för några veckor sedan har Iran och Turkiet utsatt områden i federala Kurdistan för flyganfall. Flera civila offer har skördats och bland dem barn. Hundratalet

Inlämnad: 2011-12-15 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:258 av Berg, Marianne (V)

den 15 december Fråga 2011/12:258 Könstillhörighetslagstiftningen av Marianne Berg V till socialminister Göran Hägglund KD Förändringsarbetet av lag 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall har dragit ut på tiden. Utredningen om könstillhörighetslagen SOU 2007:16 presenterades i mars 2007. Socialstyrelsen

Inlämnad: 2011-12-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:257 av Andersson, Anders (KD)

den 15 december Fråga 2011/12:257 Användandet av icke godkända läkemedel av Anders Andersson KD till socialminister Göran Hägglund KD I år är det patientsäkerhetens år. Samma år har ett antal landsting beslutat att systematiskt använda ett läkemedel som inte har godkänts av Läkemedelsverket, trots att det finns

Inlämnad: 2011-12-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:261 av Karlsson, Anders (S)

den 16 december Fråga 2011/12:261 Smörbristen och självförsörjningen av Anders Karlsson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Skåne och det skånska jordbruket spelar en viktig roll för Sveriges livsmedelsförsörjning. Smörbristen i Norge och smörknappheten i Sverige sätter fingret på frågan om nationell självförsörjning

Inlämnad: 2011-12-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2011/12:260 av Karlsson, Anders (S)

den 16 december Fråga 2011/12:260 Svenska företag och offentlig upphandling av Anders Karlsson S till näringsminister Annie Lööf C Den offentliga upphandlingen har av Dagens Samhälle uppskattats till att gälla varor och tjänster för 820 miljarder kronor per år. Beloppet motsvarar en fjärdedel av bnp. Inköpen skapar

Inlämnad: 2011-12-16 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM56 KOM (2011) 710

FPM20111256 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM56 Ändring av tredje körkortsdirektivet Näringsdepartementet 2011-12-15 Dokumentbeteckning KOM 2011 710 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG vad gäller körkort som innehåller

2011-12-15

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM56 KOM (2011) 710 (doc, 79 kB)

Skriftlig fråga 2011/12:201 av Johnson, Jacob (V)

den 2 december Fråga 2011/12:201 Folkbokföring av fastboende sommargäster av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M Enligt folkbokföringslagen ska man folkbokföras på den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Lagen säger vidare att om en person under högst sex månader regelmässigt

Inlämnad: 2011-12-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:200 av Högman, Berit (S)

den 2 december Fråga 2011/12:200 Statligt ansvar för ett nytt Nobelmuseum av Berit Högman S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I dag den 2 december har Stockholms stad tillsammans med Nobelmuseet berättat att de gemensamt har undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att man arbetar

Inlämnad: 2011-12-02 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2011/12:275 av Pethrus, Désirée (KD)

den 22 december Fråga 2011/12:275 Konflikter på Afrikas horn av Désirée Pethrus KD till utrikesminister Carl Bildt M I veckan kom domen mot de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye som sedan i juli i år suttit fängslade i Etiopien. Domen visar tydligt på den negativa utvecklingen avseende

Inlämnad: 2011-12-22 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:274 av Nilsson, Tomas (S)

den 22 december Fråga 2011/12:274 De ökade klyftorna i samhället av Tomas Nilsson S till finansminister Anders Borg M Färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att inkomstspridningen i Sverige ökar. Sedan 1991 har en person i den rikaste tiondelen av befolkningen fått i genomsnitt 14 900 kronor mer

Inlämnad: 2011-12-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2011/12:273 av Romson, Åsa (MP)

den 22 december Fråga 2011/12:273 Inblandning av förnybart bränsle i vanlig bensin och diesel av Åsa Romson MP till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Omställningen till en mindre miljöskadlig svensk fordonsflotta står still. Utsläppen av växthusgaser från transporterna i Sverige ökar, främst från tung trafik

Inlämnad: 2011-12-22 Besvarare: Anders Borg (M)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM68 KOM (2011) 788

FPM20111268 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM68 Erasmus för alla EU-program för utbildning, ungdom och idrott Utbildningsdepartementet 2011-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2011 788 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ERASMUS FÖR ALLA Unionens program för allmän utbildning,

2011-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM68 KOM (2011) 788 (doc, 102 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM67 KOM (2011) 707

FPM20111267 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM67 EU:s konsumentprogram 2014 2020 Justitiedepartementet 2011-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2011 707 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett konsumentprogram 2014-2020 Sammanfattning Kommissionens förslag till konsumentprogram för perioden

2011-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM67 KOM (2011) 707 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM66 KOM (2011) 763, KOM (2011) 764, KOM (2011) 765, KOM (2011) 766, KOM (2011) 768, KOM (2011) 769, KOM (2011) 770, KOM(2011) 771, KOM(2011) 772, KOM(2011) 773

FPM20111266 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM66 Anpassning av produktdirektiv till nytt lagstiftningsramverk Utrikesdepartementet 2011-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2011 763 Anpassning av tio tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om

2011-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM66 KOM (2011) 763, KOM (2011) 764, KOM (2011) 765, KOM (2011) 766, KOM (2011) 768, KOM (2011) 769, KOM (2011) 770, KOM(2011) 771, KOM(2011) 772, KOM(2011) 773 (doc, 87 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM65 KOM(2011) 831

FPM20111265 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM65 Europeiska jordobservationsprogrammet GMES Utbildningsdepartementet 2011-12-20 Dokumentbeteckning KOM2011 831 Om det europeiska jordövervakningsprogrammet GMES och dess drift från 2014 Sammanfattning Kommissionens meddelande är ett underlag för den fortsatta

2011-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM65 KOM(2011) 831 (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM47 KOM(2011) 704 slutlig

FPM20111247 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM47 Ändring av förordning om exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden Utrikesdepartementet 2011-12-12 Dokumentbeteckning KOM2011 704 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 428/2009 om upprättande

2011-12-12

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM47 KOM(2011) 704 slutlig (doc, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM72 KOM(2011) 735 slutlig

FPM20111272 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM72 Grönbok om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU Justitiedepartementet 2011-12-28 Dokumentbeteckning KOM2011 735 slutlig Grönbok om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i Europeiska

2011-12-28

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM72 KOM(2011) 735 slutlig (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM69 KOM(2011) 809, KOM(2011) 810, KOM(2011) 811, KOM(2011) 812

FPM20111269 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM69 Horisont 2020 ramprogrammet för forskning och innovation 20142020 Utbildningsdepartementet 2011-12-23 Dokumentbeteckning KOM2011 809 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 ramprogrammet för forskning och innovation

2011-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM69 KOM(2011) 809, KOM(2011) 810, KOM(2011) 811, KOM(2011) 812 (doc, 91 kB)