Dokument & lagar (62 938 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:613 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2019/20:613 Våldsamt bemötande av folkliga protester i Irak av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Under den gångna hösten har den politiska oron ökat markant i Irak. Protesterna har handlat om ett folkligt missnöje med regeringens oförmåga att skapa jobb, rättvisa och försörjning. Det finns ett utbrett

Inlämnad: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:613 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:612 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:612 Försvarets skolflygplan av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Samtliga av flygvapnets skolflygplan SK 60 fick flygförbud den 13 november 2019, då ett allvarligt materialfel har uppstått som påverkar flygsäkerheten. Enligt nuvarande analys handlar det om utmattningsdefekter, och

Inlämnad: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:612 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:614 av Lina Nordquist (L)

Fråga 2019/20:614 Varje människas rätt till sin sexualitet av Lina Nordquist L till Socialminister Lena Hallengren S Ska den som lever med en funktionsnedsättning vara könlös och avsexualiserad Självklart inte, men det saknas i dag kunskap om relationer och om sexuell hälsa inom LSS, både hos personal och hos de människor

Inlämnad: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:614 av Lina Nordquist (L) (pdf, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:482 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03928/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:482 av Boriana Åberg M Säpos verksamhet Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Säpo ska få direktiv och erforderliga resurser för att hindra att främmande makts generaler ska kunna bosätta sig i Sverige. I Säkerhetspolisens uppdrag ingår

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:482 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:528 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju201 9 0 4 0 38 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:528 av Johan Forssell M Antalet säkerhetshotande individer i Sverige Johan Forssell har frågat mig hur många personer jag bedömer att det finns i Sverige i dag som hotar Sveriges säkerhet och därför borde utvisas

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:528 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:524 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/04041/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:524 av Ulrika Jörgensen M Kost och hälsa i den nya kursplanen Ulrika Jörgensen har frågat mig om jag kommer att ställa mig bakom Skolverkets förslag, där det i den nya kursplanen saknas viktiga delar om kostens och rörelsens

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Ulrika Jörgensen (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:524 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:539 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/04072/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:539 av Mikael Eskilandersson SD Kronofogdemyndighetens handläggningstid Mikael Eskilandersson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Frågan är ställd mot bakgrund av att

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:539 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:531 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:531 av Saila Quicklund M Renägares förluster på grund av rovdjursangrepp Saila Quicklund har frågat miljö- och klimatminister Isabella Lövin om ministern och regeringen avser ändra i förordningar om renägares förluster av rovdjur som i propositionen En hållbar rovdjurspolitik prop. 2012/13:191 ska

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:531 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:520 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/04035 Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:520 av Mikael Eskilandersson SD Konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag avser göra för att öka tryggheten för konsumenter vid köp av finansiella tjänster. Jag delar ledamotens syn på de utmaningar som konsumenter står

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:520 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:530 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:530 av Hans Wallmark M Kärnkraftverket i Astravets Hans Wallmark har frågat mig om jag har tagit upp frågor kopplade till kärnkraftverket i Astravets i samband med mitt möte med president Aleksandr Lukasjenko och hur jag avser att arbeta vidare

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:530 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:508 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:508 av Mikael Oscarsson KD Information mellan myndigheter Mikael Oscarsson har frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkerställa att information om oriktiga uppgifter och bedrägerier på ett bättre sätt kan delas mellan och inom myndigheter i samband med anställningar. Det är av största vikt

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:508 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:542 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:542 av John Widegren M Utökad jakt på skarv John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att utöka jakten på skarv i Sverige. Skarvpopulationen och hur den ska förvaltas är en viktig fråga. Jag är medveten om att fisket kan påverkas negativt eftersom skarv kan angripa fångst

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:542 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:526 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö 2019/ 0 1275/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:526 av Alexandra Anstrell M Myndigheters säkerhetsrutiner Alexandra Anstrell har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att klargöra och stärka Försvarsmaktens säkerhetsrutiner för att skydda Sveriges

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:526 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:535 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/03212/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:535 av Jessica Thunander V Bristande passagerarsäkerhet hos Uber Jessica Thunander har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att försäkra mig om att Uber Sverige och andra plattformsbolag har passagerarsäkra

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:535 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:511 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Civilsamhällets roll i integrationsarbetet konvertering

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Åsa Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:532 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/05085/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:532 av Camilla Waltersson Grönvall M En primärvårdsreform Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om jag kommer att lägga fram propositionen Primärvårdsreform inriktning för en nära och tillgänglig vård under december år 2019.

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:532 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:527 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:527 av Andreas Lennkvist Manriquez V Bloddonation Andreas Lennkvist Manriquez har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att avskaffa diskrimineringen vid blodgivning och ändra karenstiden så att den är lika för alla oavsett sexuell läggning. Socialstyrelsen är den myndighet som ansvarar

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Andreas Lennkvist Manriquez (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:527 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:512 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/04005/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:512 av Beatrice Ask M Effektivare brottsuppklaring Beatrice Ask har frågat mig om jag avser att agera för att Migrationsverket ska kunna lagra inte radera biometriska uppgifter som tas in för att utfärda exempelvis

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Beatrice Ask (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:512 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:525 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/04018/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:525 av Ann-Sofie Alm M Boende för gymnasielagselever Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att se till att kommunerna och individerna inte utsätts för onödig press och stress med

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:525 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/04046/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:537 av Lina Nordquist L Utökade möjligheter till vuxenadoption Lina Nordquist har frågat mig om regeringen avser att se närmare på lagstiftningen kring vuxenadoptioner. Det är viktigt att de familjerättsliga

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Lina Nordquist (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:537 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)