Dokument & lagar (70 599 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:634 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:634 Konsumentskydd vid köp av programpaket av Lars Beckman M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en konflikt mellan delstatligt ägda TV4-gruppen och Comhem så har nu TV4-gruppens kanaler släckts ned för flera miljoner svenskar. Bakgrunden till konflikten är att ägaren av Comhem anser

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:634 av Lars Beckman (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:632 av Angelica Lundberg (SD)

Fråga 2019/20:632 Kommunal konsumentvägledning av Angelica Lundberg SD till Statsrådet Lena Micko S I slutet av november presenterade Sveriges Konsumenter, i sin tidning Råd Rön, resultatet av den granskning de gjort av landets kommuner. Granskningen baseras på statistik från Konsumentverket, länsstyrelserna och Livsmedelsverket

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:632 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:630 av Niklas Wykman (M)

Fråga 2019/20:630 Införande av skattereduktion i stödområde A och B av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S I regeringens budget för 2020 aviseras att en skattereduktion för boende i kommuner i stödområde A och B ska införas. Skattereduktionen ska enligt regeringen träda i kraft under 2020. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:630 av Niklas Wykman (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:628 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Fråga 2019/20:628 Kunskap om sepsis av Acko Ankarberg Johansson KD till Socialminister Lena Hallengren S Sepsis drabbar ca 40 000 människor årligen i Sverige. Det är alltså ganska vanligt, och det har också hög dödlighet. Ändå är kunskapen om sepsis inte tillräcklig. Sepsis har ofta ett akut förlopp, och tiden är avgörande

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:628 av Acko Ankarberg Johansson (KD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:626 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2019/20:626 Samhalls uppdrag av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Samhall har i uppdrag att erbjuda jobb i en bra arbetsmiljö åt personer med funktionsnedsättning. Men vi kan nu ta del av uppgifter där kritik förs fram mot myndigheten gällande upphandling och vad som egentligen ingår i

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:626 av Magnus Persson (SD) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:624 av Pyry Niemi (S)

Fråga 2019/20:624 Införande av produktionsincitament för film- och tv-produktion av Pyry Niemi S till Näringsminister Ibrahim Baylan S Följande pressmeddelande från regeringen publicerades den 20 december 2017: I går tog närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:624 av Pyry Niemi (S) (pdf, 120 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:633 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2019/20:633 Förhållningssätt till skuldsatta företag av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Lena Micko S Det finns stora behov av regler och tydligare rutiner för hur statlig och offentlig verksamhet ska förhålla sig till skuldsatta företag och till företag i konkurs. Skatteverket har gjort ett julklappsinköp

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:633 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:625 av Lina Nordquist (L)

Fråga 2019/20:625 Sekretesslagstiftningen av Lina Nordquist L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 1 januari blir barnkonventionen svensk lag. Barnets rätt och intresse betonas. En annan viktig lag för utsatta barn är offentlighets- och sekretesslagen. I praktiskt arbete för att skydda barn är

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:625 av Lina Nordquist (L) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:631 av Adnan Dibrani (S)

Fråga 2019/20:631 Jordbävningen i Albanien av Adnan Dibrani S till Utrikesminister Ann Linde S Vi är många som känner sorg över den naturkatastrof som har drabbat Albanien. Samtidigt känner vi glädje över att så många har agerat och ställt upp i den akuta krisen. Nu går dock Albanien, som är ett av Europas fattigaste

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:631 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:627 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2019/20:627 Nationella riktlinjer för förlossningsvård av Camilla Waltersson Grönvall M till Socialminister Lena Hallengren S Det pågår en mycket viktig diskussion gällande svensk förlossningsvård. När en svensk forskningsstudie genomförde en analys av om det var bättre för mamma och barn om förlossningen sattes

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:627 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:629 av Hampus Hagman (KD)

Fråga 2019/20:629 Stämpelskatt på fartygsinteckningar av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Sjöfarten är ett förhållandevis klimatsmart transportsätt, och det är därför positivt att det finns en samsyn i svensk politik om att godstransporterna till havs ska öka. För att detta ska bli möjligt krävs

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:629 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:411 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02988 DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:411 av Kjell-Arne Ottosson KD Sikfisket Kjell-Arne Ottosson har frågat mig om EU-revisionen nu är avslutad så att det är möjligt att ordna så att siken hanteras som övriga fiskar i undantaget och att fiskeföretagen därmed

Svarsdatum: 2019-12-12 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:411 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:623 av Magnus Jacobsson (KD)

Fråga 2019/20:623 Jordbävningen i Albanien av Magnus Jacobsson KD till Utrikesminister Ann Linde S Vi är många som känner sorg för den naturkatastrof som har drabbat Albanien. Samtidigt känner vi glädje för att så många har agerat och ställt upp i den akuta krisen. Nu går dock Albanien, som är ett av Europas fattigaste

Inlämnad: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-27 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:623 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:514 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/ 01269/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:514 av Alexandra Anstrell M Försvarsmaktens utrustning för kvinnor Alexandra Anstrell har frågat mig om jag har givit Försvarsmakten i uppdrag att följa upp om inköp av personlig utrustning för kvinnor varit bra och att dessa

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:514 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:515 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:515 av Markus Wiechel SD Samverkan mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet och på fråga 2019/20:522 av Hans Wallmark M Arbetet i det säkerhetspolitiska rådet Markus Wiechel har frågat mig om Utrikesdepartementet borde ha delat information

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:515 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:522 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:515 av Markus Wiechel SD Samverkan mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet och på fråga 2019/20:522 av Hans Wallmark M Arbetet i det säkerhetspolitiska rådet Markus Wiechel har frågat mig om Utrikesdepartementet borde ha delat information

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:522 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/0 4033 SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:519 av Per Schöldberg C Fordonsskatten på husbilar Per Schöldberg har frågat mig om jag avser initiera några åtgärder avseende den beskattning av husbilar som träder i kraft den 1 januari 2020. Husbilar registrerade som personbil

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Per Schöldberg (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:519 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:520 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Fi2019/04035 Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:520 av Mikael Eskilandersson SD Konsumentskydd vid köp av finansiella tjänster Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag avser göra för att öka tryggheten för konsumenter vid köp av finansiella tjänster. Jag delar ledamotens syn på de utmaningar som konsumenter står

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:520 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:482 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 03928/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:482 av Boriana Åberg M Säpos verksamhet Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Säpo ska få direktiv och erforderliga resurser för att hindra att främmande makts generaler ska kunna bosätta sig i Sverige. I Säkerhetspolisens uppdrag ingår

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:482 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:508 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2019/20:508 av Mikael Oscarsson KD Information mellan myndigheter Mikael Oscarsson har frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkerställa att information om oriktiga uppgifter och bedrägerier på ett bättre sätt kan delas mellan och inom myndigheter i samband med anställningar. Det är av största vikt

Svarsdatum: 2019-12-11 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:508 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)