Dokument & lagar (2 307 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS1

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS1 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Riksrevisionens årliga rapport 2005 Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att Riksrevisionens årliga rapport 2005 ska överlämnas i form av en redogörelse till riksdagen. I rapporten ges en övergripande bild av de viktigaste

2005-09-14

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS1 (doc, 266 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS5

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS5 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens bidrag till personalförstärkningar i skolor och fritidshem Sammanfattning Riksrevisionen har granskat ett statligt bidrag på sammanlagt 10,5 miljarder kronor under perioden 20012006, som går till kommunernas skolor och fritidshem.

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS5 (doc, 95 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS4

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående ökad tillgänglighet i sjukhusvården Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens satsning på ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Resultatet har redovisats i rapporten Ökad tillgänglighet i sjukhusvården Regeringens

2006-01-01

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS4 (doc, 86 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS3

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS3 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående styrningen av regionala stöd Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av fem regionala stödformer. Resultaten har redovisats i rapporten Regionala stöd styrs de mot ökad tillväxt RiR 2005:6Med anledning av granskningen

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS3 (doc, 125 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM7 8205/10 JAI 135 CADREFIN 77 ENFOPOL 49 CRIMORG 38

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06: FPM07 Ramprogram för säkerhet och skydd av friheter Justitiedepartementet 2005-08-15 Dokumentbeteckning 8205/10 JAI 135 CADREFIN 77 ENFOPOL 49 CRIMORG 38 Meddelande från kommissionen till rådet och parlamentet om inrättande av ett ramprogram för säkerhet och skydd av friheter

2005-09-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM7 8205/10 JAI 135 CADREFIN 77 ENFOPOL 49 CRIMORG 38 (doc, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM6 KOM (2005) 122 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:06 Ramprogrammet om grundläggande rättigheter och rättivsa för perioden 2007-2013 Justitiedepartementet 2005-09-14 Dokumentbeteckning KOM 2005 122 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om inrättande av ett ramprogram om grundläggande rättigheter

2005-09-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM6 KOM (2005) 122 slutlig (doc, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM38 KOM (2005) 600

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM38 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystem för viseringar Justitiedepartementet 2006-01-24 Dokumentbeteckning KOM 2005 600 Rådets beslut om brottsbekämpande myndigheters tillgång till Visa Information System VIS Sammanfattning Rådet antog under

2005-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM38 KOM (2005) 600 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM37 KOM (2005)671

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM37 Ny förordning för ekologisk produktion Jordbruksdepartementet 2006-01-24 Dokumentbeteckning KOM 2005671 Förslag till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter Sammanfattning Europeiska kommissionen antog den 21 december 2005 ett

2006-01-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM37 KOM (2005)671 (doc, 70 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM36 KOM(2006)629

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM36 Kommisionens vitbok om finansiella tjänster 2005-2010 Finansdepartementet 2006-01-16 Dokumentbeteckning KOM2006629 Vitbok om finansiella tjänster 2005-2010 Sammanfattning I december 2005 lade kommissionen fram en vitbok om finansiella tjänster 2005-2010. Vitboken

2006-01-23

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM36 KOM(2006)629 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM35 KOM (2005) 625

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM35 Statistik om utbildning och livslångt lärande Finansdepartementet 2005-12-07 Dokumentbeteckning KOM 2005 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande Sammanfattning Syftet

2006-01-23

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM35 KOM (2005) 625 (doc, 66 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM34 KOM (2005) 567 (slutlig)

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM34 Förordning om läkemedel för avancerad terapi Socialdepartementet 2006-01-01 Dokumentbeteckning KOM 2005 567 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning EG nr 726/2004

2006-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM34 KOM (2005) 567 (slutlig) (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM33 KOM (2005) 603 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM33 Direktivförslag om Betalningar på den inre marknaden Finansdepartementet 2006-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2005 603 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2000/12/EG

2006-01-17

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM33 KOM (2005) 603 slutlig (doc, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM32 KOM (2005) 578 slutlig, KOM (2005) 579 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM32 Utvidgat uppdrag för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Näringsdepartementet 2006-01-09 Dokumentbeteckning KOM 2005 578 slutlig Utvidgat uppdrag för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet En dagordning för 2010 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,

2005-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM32 KOM (2005) 578 slutlig, KOM (2005) 579 slutlig (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM31 KOM (2005) 561, SEC (2005) 1424, KOM (2005) 556, SEC (2005) 1426, COM (2005) 559

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM31 Kommissionens utvidgningsstrategi samt översynsrapporter för Kroatien och Turkiet Utrikesdepartementet 2006-01-12 Dokumentbeteckning KOM 2005 561 2005 Enlargement Strategy Paper SEC 2005 1424 Croatia 2005 Progress Report KOM 2005 556 Proposal for a Council decision

2006-01-16

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM31 KOM (2005) 561, SEC (2005) 1424, KOM (2005) 556, SEC (2005) 1426, COM (2005) 559 (doc, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM30 KOM (2005) 504 slutlig, KOM (2005) 505 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM30 Marin strategi Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-01-09 Dokumentbeteckning KOM 2005 504 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Temainriktad strategi för skydd och bevarande av den marina miljön KOM 2005 505 slutlig Förslag

2006-01-09

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM30 KOM (2005) 504 slutlig, KOM (2005) 505 slutlig (doc, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM29 KOM (2005) 108

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM29 Förslag till ny solidaritetsfondsförordning Finansdepartementet 2006-01-09 Dokumentbeteckning KOM 2005 108 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond Sammanfattning Kommissionen har presenterat ett

2006-01-09

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM29 KOM (2005) 108 (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM28 KOM (2005) 534, SEC (2005) 1352, SEC (2005) 1354

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM28 Bulgariens och Rumäniens beredskap för ett EU-medlemskap Utrikesdepartementet 2006-01-09 Dokumentbeteckning KOM 2005 534 Kommissionens uppföljningsrapport om Bulgariens och Rumäniens beredskap för medlemskap i EU SEC 2005 1352 Bulgarien 2005 Comprehensive Monitoring

2006-01-09

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM28 KOM (2005) 534, SEC (2005) 1352, SEC (2005) 1354 (doc, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM27 KOM (2005) 490 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM27 Utbyte av information enligt principen om tillgänglighet Justitiedepartementet 2005-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2005 490 slutlig Förslag till rådets rambeslut om utbyte av information enligt principen om tillgänglighet Sammanfattning I Haagprogrammet, som antogs

2005-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM27 KOM (2005) 490 slutlig (doc, 94 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM26 KOM(2005) 276

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM26 Förslag till straffrättsliga åtgärder på immaterialrättens område Justitiedepartementet 2005-11-25 Dokumentbeteckning KOM2005 276 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter och förslag till

2005-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM26 KOM(2005) 276 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM25 KOM(2005) 488

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM25 Mer forskning och innovation Näringsdepartementet 2005-12-16 Dokumentbeteckning KOM2005 488 Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Mer

2005-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM25 KOM(2005) 488 (doc, 67 kB)