Dokument & lagar (1 226 träffar)

Motion 1944:567 Andra kammaren - höst

2 Motioner i Andra kammaren, nr 567. Nr 567. Av herrar Hagberg i Luleå och Persson i Stockholm, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 305, angående aktieteckning i Norrbottens Järnverk Aktiebolag. I Kungl. Maj ts proposition nr 305 föreslås att till aktieteckning i Norrbottens Järnverk Aktiebolag anvisas ett

1944-01-01

Motion 1944:567 Andra kammaren - höst (pdf, 238 kB)

Motion 1944:566 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 566. 1 Nr 566. Av herrar Lundberg i Hälsingborg och Liedberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 305, angående aktieteckning i Norrbottens Järnverk Aktiebolag. Lika lydande nied motion i Första kammaren nr 362.Stockholm den 5 december 1944. Sven Lundberg. Gösta Liedberg. Bihang till riksdagen protokoll 194.4 sami. Nr 666667.

1944-12-05

Motion 1944:566 Andra kammaren - höst (pdf, 107 kB)

Motion 1944:565 Andra kammaren - höst

2 Motioner i Andra kammaren, nr 565. Nr 565. Av herr Hagård, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 301, med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 20 13 mom. förordningen den 15 juni 1934 nr 264 örn erkända arbetslöshetskassor, m. m. I proposition nr 301 ha framlagts förslag om vissa ändringar i förordningen

1944-11-21

Motion 1944:565 Andra kammaren - höst (pdf, 271 kB)

Motion 1944:564 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 564. 1 Nr 564. Av herr Lindberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 301, med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 20 13 mom. förordningen den 15 juni 1934 nr 264 örn erkända arbetslöshetskassor, m. m. I Kungl. Maj:ts proposition nr 301 föreslås att ikraftträdandet

1944-11-18

Motion 1944:564 Andra kammaren - höst (pdf, 123 kB)

Motion 1944:563 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 562563. 11 Nr 562. Av herr Ryling, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 296, angående provisorisk förbättring av löne ställning en för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 359.Stockholm den 11 november 1944. Folke Ryling. Nr

1944-11-11

Motion 1944:563 Andra kammaren - höst (pdf, 106 kB)

Motion 1944:562 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 562563. 11 Nr 562. Av herr Ryling, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 296, angående provisorisk förbättring av löne ställning en för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 359.Stockholm den 11 november 1944. Folke Ryling. Nr

1944-11-11

Motion 1944:562 Andra kammaren - höst (pdf, 106 kB)

Motion 1944:561 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 561. 9 Nr 561. Av herrar Spångberg och Gustafsson i Bogla, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 296, angående provisorisk förbättring av löneställningen för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl. Kungl. Majit har i proposition nr 296 framlagt förslag till provisoriska

1944-01-01

Motion 1944:561 Andra kammaren - höst (pdf, 158 kB)

Motion 1944:560 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 560. 1 Nr 560. Av herr von Friesen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 293, angående inrättande av försvarets forskningsanstalt. I proposition nr 293 har Kungl. Majit föreslagit, att en försvarets forskningsanstalt skall inrättas och organiseras. Vid föredragning i statsrådet har

1944-11-11

Motion 1944:560 Andra kammaren - höst (pdf, 483 kB)

Motion 1944:559 Andra kammaren - höst

8 Motioner i Andra kammaren, nr 559. Nr 559. Av herr Persson i Stockholm m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 358.Stockholm den 8 november 1944. Set Persson. H. Hagberg. K. E. Senander. Statens Reproduktionsanstalt, Stockholm 1944

1944-11-08

Motion 1944:559 Andra kammaren - höst (pdf, 106 kB)

Motion 1944:558 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 558. 7 Nr 558. Av herr Jonsson i Skutskär, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. I Kungl. Maj:ts proposition nr 297 med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner

1944-11-08

Motion 1944:558 Andra kammaren - höst (pdf, 130 kB)

Motion 1944:557 Andra kammaren - höst

6 Motioner i Andra kammaren, nr 556557. Nr 556. Av herr Hammarlund m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 356.Stockholm den 8 november 1944. Nestor Hammarlund. Victor

1944-11-08

Motion 1944:557 Andra kammaren - höst (pdf, 127 kB)

Motion 1944:556 Andra kammaren - höst

6 Motioner i Andra kammaren, nr 556557. Nr 556. Av herr Hammarlund m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 356.Stockholm den 8 november 1944. Nestor Hammarlund. Victor

1944-11-08

Motion 1944:556 Andra kammaren - höst (pdf, 135 kB)

Motion 1944:555 Andra kammaren - höst

4 Motioner i Andra kammaren, nr 555. Nr 555. Av herr Andersson i Alfredshem m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. I Kungl. Maj:ts proposition nr 297 med förslag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner

1944-11-06

Motion 1944:555 Andra kammaren - höst (pdf, 182 kB)

Motion 1944:554 Andra kammaren - höst

2 Motioner i Andra kammaren, nr 553554. Nr 553. Av herr Persson i Stockholm m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 296, angående provisorisk förbättring av löneställningen för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 353.Stockholm den 8 november 1944. Set

1944-11-08

Motion 1944:554 Andra kammaren - höst (pdf, 183 kB)

Motion 1944:553 Andra kammaren - höst

2 Motioner i Andra kammaren, nr 553554. Nr 553. Av herr Persson i Stockholm m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 296, angående provisorisk förbättring av löneställningen för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 353.Stockholm den 8 november 1944. Set

1944-11-08

Motion 1944:553 Andra kammaren - höst (pdf, 141 kB)

Motion 1944:552 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 551552. 1 Nr 551. Av herr Andersson i Malmö m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 350.Stockholm den 4 november 1944. Olof Andersson,

1944-11-04

Motion 1944:552 Andra kammaren - höst (pdf, 117 kB)

Motion 1944:551 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 551552. 1 Nr 551. Av herr Andersson i Malmö m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 350.Stockholm den 4 november 1944. Olof Andersson,

1944-11-04

Motion 1944:551 Andra kammaren - höst (pdf, 117 kB)

Motion 1944:550 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 550. 1 Nr 550. Av herrar Persson i Vinberg och Lindqvist, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 297, med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd. i i i I Kungl. Maj:ts proposition nr 297 med förslag till lag om förstärkning av tilläggspension

1944-01-01

Motion 1944:550 Andra kammaren - höst (pdf, 204 kB)

Motion 1944:549 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 549. 3 Nr 549. Av herr Hall, örn gratifikation och pension åt förre förste vaktmästaren hos riksdagens andra kammare C. E. G. Carlberg. Förste vaktmästaren hos riksdagens andra kammare, Carl Edvin Gunnar Carlberg, som är född den 1 juni 1877, har varit anställd i riksdagens tjänst sedan

1944-06-07

Motion 1944:549 Andra kammaren (pdf, 118 kB)

Motion 1944:548 Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 548. 1 Nr 548. Av fru Rydh Munck af Rosenschöld och herr Sefve, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 266, angående ytterligare anslag till upplysningsverksamhet i utlandet angående Sverige. I proposition nr 266 har föreslagits, att för budgetåret 1944/45 skulle utgå ett statsanslag

1944-06-06

Motion 1944:548 Andra kammaren (pdf, 207 kB)