Dokument & lagar (359 träffar)

Skrivelse 1944:308 - höst

2 Kungl. Maj:ts skrivelse nr 308. Sr 308. Kungl. Maj.ts öppna brev till riksdagen om avslutande av innevarande års lagtima riksdag givet Stockholms slott den 22 december 1944. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna Sitt beslut att innevarande års lagtima riksdag skall avslutas den 30 december 1944. GUSTAF.


Utskottsberedning:

Skrivelse 1944:308 - höst (pdf, 102 kB)

Skrivelse 1944:307 - höst

Kungl. Majlis skrivelse nr 307. 1 Nr 307. Kungl. Maj.ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj:ts beslut om avslutande av innevarande års lagtima riksdag given Stockholms slott den 22 december 19Ab. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna, att Kungl. Majit


Utskottsberedning:

Skrivelse 1944:307 - höst (pdf, 116 kB)

Proposition 1944:306 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 306. 1 JSr 306. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående anslag till reglering av en kredit åt Norge given Stockholms slott den 24 november 1944. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1944-11-24

Proposition 1944:306 - höst (pdf, 205 kB)

Proposition 1944:305 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 305. 1 Nr 305. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående aktieteckning i Norrbottens Järnverk Aktiebolag given Stockholms slott den 24 november 1944. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över handelsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1944-11-24

Proposition 1944:305 - höst (pdf, 1833 kB)

Proposition 1944:304 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 304. 1 Nr 304. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 12 förordningen den 20 juni 1941 nr 577 angående bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur given Stockholms slott den 24 november 1944. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1944-11-24

Proposition 1944:304 - höst (pdf, 277 kB)

Proposition 1944:303 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 303. 1 Nr 303. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående avskrivning av nya kapitalinvesteringar å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1944/45 given Stockholms slott den 24 november 1944. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1944-11-24

Proposition 1944:303 - höst (pdf, 225 kB)

Proposition 1944:302 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 302. 1 Nr 302. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående inköp av tackjärn given Stockholms slott den 11 november 19M. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över follthushållningsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla det

1944-10-27

Proposition 1944:302 - höst (pdf, 432 kB)

Proposition 1944:301 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 301. 1 Nr 301. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändrad lydelse av 20 13 mom. förordningen den 15 juni 1934 nr 264 örn erkända arbetslöshetskassor, m. m.given Stockholms slott den 10 november 1944. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1944-11-10

Proposition 1944:301 - höst (pdf, 1869 kB)

Proposition 1944:300 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 300. 1 Nr 300. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 18 september 1943 nr 691 örn villkorlig frigivning given Stockholms slott den 27 oktober 1944. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t

1944-10-27

Proposition 1944:300 - höst (pdf, 609 kB)

Proposition 1944:299 - höst

Kungl. Majds proposition nr 299. 1 Nr 299. Kungl. Majds proposition till riksdagen angående tomt för statens normalskola given Stockholms slott den 20 oktober 1944- Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla

1944-10-20

Proposition 1944:299 - höst (pdf, 436 kB)

Proposition 1944:298 - höst

Kungl. Maj.ts skrivelse nr 298. 1 Nr 298. Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen given Stockholms slott den 27 oktober 19UA. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag, giva riksdagen

1944-10-27

Proposition 1944:298 - höst (pdf, 173 kB)

Proposition 1944:297 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 297. 1 Nr 297. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om provisorisk förstärkning av tilläggspensioner och invalidunderstöd given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sooialärenden

1944-10-09

Proposition 1944:297 - höst (pdf, 1670 kB)

Proposition 1944:296 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 296. 1 JNr 296. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående provisorisk förbättring av löneställningen för vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1944-10-20

Proposition 1944:296 - höst (pdf, 918 kB)

Proposition 1944:295 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 295. 1 Nr 295. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 26 juni 1931 nr 280 om erkända sjukkassor, m. m.given Stockholms slott den 20 oktober 19U. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av

1944-10-20

Proposition 1944:295 - höst (pdf, 1172 kB)

Proposition 1944:294 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 294. 1 Nr 294. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående överskridande av vissa anslag å allmän förskottsstat 1 given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå

1944-10-20

Proposition 1944:294 - höst (pdf, 430 kB)

Proposition 1944:293 - höst

Kungl. Majlis proposition nr 293. 1 Nr 293. Kungl. Majlis proposition till riksdagen angående inrättande av försvarets forskningsanstalt given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1944-10-20

Proposition 1944:293 - höst (pdf, 4572 kB)

Proposition 1944:292 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 292. 9 Nr Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående avskrivning av visst i flottledsfonden ingående fordringsbelopp given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag,

1944-10-20

Proposition 1944:292 - höst (pdf, 280 kB)

Proposition 1944:291 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 291. 5 Nr 291. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående befrielse för G. Karlsson från viss betalningsskyldighet på grund av borgen given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1944-10-20

Proposition 1944:291 - höst (pdf, 269 kB)

Proposition 1944:290 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 290. 1 Nr 290. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående räntan å ogulden köpeskilling för viss kronoegendom given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå

1944-10-20

Proposition 1944:290 - höst (pdf, 251 kB)

Proposition 1944:289 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 289. 1 Nr 289. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående undantag i vissa fall från bestämmelser i förordningen den 5 juni 1942 nr 325 örn jordbrukets kreditkassor given Stockholms slott den 20 oktober 1944. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1944-10-20

Proposition 1944:289 - höst (pdf, 383 kB)