Dokument & lagar (700 träffar)

Proposition 1947:269

Kungl. Maj:ts proposition nr 269. 1 Nr 269. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag till skolor tillhörande barna- och ungdomsvården given Stockholms slott den 9 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå

1947-05-09

Proposition 1947:269 (pdf, 6284 kB)

Proposition 1947:246

Kungl. May.ts proposition nr 246. 1 Nr 246. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående viss tjänsteförteckningsrevision för försvar sväsendet m. in.given Stockholms slott den 18 april 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå

1947-04-18

Proposition 1947:246 (pdf, 4718 kB)

Proposition 1947:242

Kungl. Maj-ts proposition nr 242. 1 Nr 242. Kungl. Mcij.ts proposition till riksdagen angående förvärv av aktier i Bergslagernas med flera jårnvägsaktiebolag given Stockholms slott den 25 april 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden för denna

1947-03-02

Proposition 1947:242 (pdf, 4797 kB)

Proposition 1947:224

Kungl. Maj:ts proposition nr 224. 1 Nr 224. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i lagen den 22 juni 1928 nr 254 om arbetsdomstol, m. m.given Stockholms slott den 18 april 1947. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed

1947-01-01

Proposition 1947:224 (pdf, 4522 kB)

Proposition 1947:222

Kullyl. Maj:ts proposition nr 222. 1 Nr 222. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas bidrag till kostnaderna för folkpensioneringen given Stockholms slott den 11 april 1947. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1947-04-11

Proposition 1947:222 (pdf, 4215 kB)

Proposition 1942:4

Kungl. Maj:ts proposition nr 4. Nr 4. i Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.given Stockholms slott den 19 december 1941. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Majit härmed jämlikt 87 regeringsformen föreslå

1942-01-01

Proposition 1942:4 (pdf, 9985 kB)

Proposition 1942:344

Kungl. Maj:ts proposition nr 344. 1 tfr 344. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. rn.given Stockholms slott den 15 maj 1942. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå

1942-05-15

Proposition 1942:344 (pdf, 14170 kB)

Proposition 1942:319

Kungl. Maj:ts proposition nr 319. 1 Nr 319. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.given Stockholms slott den 22 maj 1942. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1942-03-28

Proposition 1942:319 (pdf, 14376 kB)

Proposition 1947:riksstat

RIKSSTAT BUDGETÅRET 1947/48 Dihang till riksdagens protokoll 1947. 15 saml. 1 avd. Nr 2. 1 2 Riksstat för Drift A. Egentliga statsinkomster: I. Skatter.n. Uppbörd i statens verksamhet in. Folkpensionsavgifter.IV. Diverse inkomster.Kronor 3 605 200 000 65 669 000 100 000 000 92 000 000 3 862 869 000 B. Inkomster

1947-01-01

Proposition 1947:riksstat (pdf, 9994 kB)

Proposition 1947:86

Kungl. Maj.ts proposition nr 86. 1 Nr 86. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om investeringsfonder given Stockholms slott den U februari 1947. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

1947-02-14

Proposition 1947:86 (pdf, 7842 kB)

Proposition 1947:75

Kunffl. Maj.ts proposition nr 75. 1 Nr 5. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående riktlinjerna för der. framtida jordbrukspolitiken m. m.given Stockholms slott den 21 februari 1947. Under åberopande av bilagda i statsrådet ocli lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen att dels jämlikt

1947-02-21

Proposition 1947:75 (pdf, 15775 kB)

Proposition 1947:67

Kungl. Maj:ts proposition nr 67. 1 Nr 67. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående omorganisation av medicinalstyrelsen given Stockholms slott den 7 februari 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla

1947-02-07

Proposition 1947:67 (pdf, 9127 kB)

Proposition 1947:286

Kungl Maj.ts proposition nr 286. 1 Nr 286. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till åtgärder för arbetsmarknadens reglering m. m.given Stockholms slott den 16 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå

1947-05-16

Proposition 1947:286 (pdf, 13862 kB)

Proposition 1947:282

Kungl. Maj:ts proposition nr 282. 1 Nr 282. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen m. m.given Stockholms slott den 9 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå

1947-01-01

Proposition 1947:282 (pdf, 7798 kB)

Proposition 1947:281

Kungl. Maj:ts proposition nr 281. 1 Nr 281. Kungi. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till statens löneplansförordning m. in.given Stockholms slott den 9 maj 19A7. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen dels

1947-05-09

Proposition 1947:281 (pdf, 17377 kB)

Proposition 1947:280

Kungl. Maj.ts proposition nr 280. 1 280. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område given Stockholms slott den 6 juni 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1947-04-08

Proposition 1947:280 (pdf, 16297 kB)

Proposition 1947:272

Kungl. Maj:ts proposition nr 272. 1 Nr 272. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa anslag till universiteten och den medicinska undervisningen m. to.given Stockholms slott den 2 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för

1947-05-02

Proposition 1947:272 (pdf, 16439 kB)

Proposition 1947:270

Kungl. Maj:ts proposition nr 270. 1 Nr 270, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till statens utlänningskommission m. m.given Stockholms slott den 9 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

1947-05-09

Proposition 1947:270 (pdf, 7773 kB)

Proposition 1947:268

Kungl Maj:ts proposition nr 268. 1 Nr 268. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående vissa anslag till domstolarna m. m.given Stockholms slott den 2 maj 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1947-01-01

Proposition 1947:268 (pdf, 10600 kB)

Proposition 1947:253

Kungl. Mcij:ts proposition nr 253. 1 Nr 253. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till utbildning av tandläkare in. m.given Stockholms slott den 25 april 1947. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet för denna dag, föreslå riksdagen bifalla de förslag,

1947-04-25

Proposition 1947:253 (pdf, 7371 kB)