Dokument & lagar (164 träffar)

Riksdagens protokoll 1947:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 37. Tisdagen den 9 december. Kl 11 fm. 1. Herr talmannen öppnade sammanträdet med följande ord:Tisdagen den 23 september avled ledamoten av denna kammare Fredrik Sundström i Vikmanshyttan, Kopparbergs län. Sundström var på sin tid ledare för hemortens fackorganisation och

1947-12-08

Riksdagens protokoll 1947:37 (pdf, 283 kB)

Riksdagens protokoll 1947:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 37. Tisdagen den 9 december. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Herr talmannen yttrade:Den 28 sistlidne november nådde oss sorgebudet att ledamoten av denna kammare Johan Bärg plötsligen avlidit. Icke mindre än 41 riksdagar hade han bevistat och under denna långa

1947-12-09

Riksdagens protokoll 1947:37 (pdf, 230 kB)

Riksdagens protokoll 1947:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 36. Onsdagen den 16 juli. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Herr statsrådet Ericsson, som tillkännagivit, att han hade för avsikt att vid Ang. pappersdetta sammanträde besvara herr Holmbäcks interpellation angående pappersransoneringen och den vetenskapliga litteraturen,

1947-07-23

Riksdagens protokoll 1947:36 (pdf, 4333 kB)

Riksdagens protokoll 1947:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 36. Onsdagen den 16 juli. Kl. 11 fm. Justerades protokollet för den 10 innevarande juli. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Svar på fråga. Chefen för jordbruksdepartementet, herr statsrådet Sköld, som anförde: Herr talman Herr Svensson i Vä har frågat mig:Är herr

1947-07-23

Riksdagens protokoll 1947:36 (pdf, 6323 kB)

Riksdagens protokoll 1947:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 35. Lördagen den 12 juli. Kl. 11 fm. I Justerades protokollen för den 7 innevarande juli. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för inrikesdepartementet, herr statsrådet Mossberg, som anförde: Herr talman Med andra kammarens tillstånd har herr Gavelin till

1947-07-14

Riksdagens protokoll 1947:35 (pdf, 11521 kB)

Riksdagens protokoll 1947:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 35. Lördagen den 12 juli. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Justerades protokollen för den 7 och den 8 innevarande månad. Herr statsrådet och chefen för socialdepartementet Möller, som tillkännagivit, att han hade för avsikt att vid detta sammanträde besvara herr Hages

1947-07-15

Riksdagens protokoll 1947:35 (pdf, 12851 kB)

Riksdagens protokoll 1947:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 34. Onsdagen den 9 juli förmiddagen. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 470, till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets

1947-01-01

Riksdagens protokoll 1947:34 (pdf, 6749 kB)

Riksdagens protokoll 1947:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Ändra kammaren. Nr 34. Onsdagen den 9 juli. Kl. 11 fm. 1. Föredrogs statsutskottets utlåtande nr 244, i anledning av Kungl. Maj:ts framställningar angående vissa åtgärder till främjande av bostadsförsörjningen jämte i ämnet väckta motioner. Kungl. Maj:t hade i propositionen nr 235, under åberopande

1947-01-01

Riksdagens protokoll 1947:34 (pdf, 6080 kB)

Riksdagens protokoll 1947:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 33. Måndagen den 7 juli 1947. Kl. 11 fm. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande juli. 2. Herr talmannen meddelade, att herr Johnsson i Kastanjegården, som vid kammarens sammanträde den 28 juni med läkarintyg styrkt sig från och med den 25 juni tills vidare vara hindrad

1947-07-08

Riksdagens protokoll 1947:33 (pdf, 6803 kB)

Riksdagens protokoll 1947:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 33. Måndagen den 7 juli. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Hans excellens herr statsministern Erlander avlämnade Kungl. Maj:ts proposition nr 326, med förslag till lag om särskilda åtgärder för polisverksamhetens upprätthållande i vissa fall. Föredrogos och bordlädes

1947-07-05

Riksdagens protokoll 1947:33 (pdf, 3679 kB)

Riksdagens protokoll 1947:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 32. Onsdagen den 2 juli. Kl. 11 fm. 1. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Svar på interpellation. Chefen för kommunikationsdepartementet, herr statsrådet Nilsson, som anförde:Herr talman Kammarens ledamot herr Holmberg hemställde i en motion till riksdagen förra

1947-01-01

Riksdagens protokoll 1947:32 (pdf, 3718 kB)

Riksdagens protokoll 1947:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 32. Onsdagen den 2 juli. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Upplästes två till kammaren inkomna ansökningar, vilka jämte därvid fogade läkarintyg voro så lydande: Till riksdagens första kammare. Med stöd av bifogade läkarintyg anhåller jag härmed om befrielse från

1947-07-01

Riksdagens protokoll 1947:32 (pdf, 3222 kB)

Riksdagens protokoll 1947:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 31. Måndagen den BO juni. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes följande förslag till riksdagens skrivelser till Konungen, nämligen från statsutskottet: nr 330, angående upptagande av vissa anslag under åttonde huvudtiteln till universiteten m. m. i riksstaten för budgetåret

1947-06-10

Riksdagens protokoll 1947:31 (pdf, 8933 kB)

Riksdagens protokoll 1947:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 31. Måndagen den 30 juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 227, i anledning av Kungl. Maj ts proposition angående inrättande av en arbetsmarknadsstyrelse samt förstatligande av den offentliga arbetsförmedlingen m. m. jämte

1947-06-30

Riksdagens protokoll 1947:31 (pdf, 5535 kB)

Riksdagens protokoll 1947:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Andra kammaren. Nr 30. Fredagen den 21 juni. Kl. 4 em. I Justerades protokollen för den 17, den 18 och den 19 innevarande juni. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för finansdepartementet, herr statsrådet Wigforss, som anförde: Herr talman Med andra kammarens tillstånd har

1947-06-29

Riksdagens protokoll 1947:30 (pdf, 8174 kB)

Riksdagens protokoll 1947:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 30. Fredagen den 27 juni. Kammaren sammanträdde kl. 4 eftermiddagen. Justerades protokollen för den 18 och den 19 innevarande månad. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till riksdagens skrivelse, nr 429, till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition

1947-06-29

Riksdagens protokoll 1947:30 (pdf, 8697 kB)

Riksdagens protokoll 1947:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Första kammaren. Nr 29. Fredagen den 20 juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Företogs jämlikt 65 riksdagsordningen omröstning över följande av jordbruksutskottet i dess memorial nr 63 föreslagna samt av båda kamrarna godkända voteringsproposition: Den, som i likhet med första kammaren

1947-06-20

Riksdagens protokoll 1947:29 (pdf, 6227 kB)

Riksdagens protokoll 1947:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1947. Andra kammaren. Nr 29. Fredagen den 20 juni. Kl. 11 fin. 1. Anställdes, jämlikt 65 riksdagsordningen, omröstning över följande av jordbruksutskottet i dess memorial nr 63 föreslagna, av riksdagens båda kamrar godkända voteringsproposition: Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen

1947-01-01

Riksdagens protokoll 1947:29 (pdf, 5221 kB)

Riksdagens protokoll 1947:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Första kammaren. Nr 28. Onsdagen den IS juni. Kammaren sammanträdde kl. 11 förmiddagen. Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Undén, som tillkännagivit, att han hade för avsikt att vid detta sammanträde besvara herr Wagnssons interpellation angående beskjutningen i Österrike av

1947-01-01

Riksdagens protokoll 1947:28 (pdf, 4674 kB)

Riksdagens protokoll 1947:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1947. Andra kammaren. Nr 28. Tisdagen den 17 juni. Kl. 4 em. I Justerades protokollen för den 10 och den 11 innevarande juni. 2. Herr talmannen lämnade på begäran ordet till Chefen för finansdepartementet, herr statsrådet Wigforss, som anförde:Herr talman I en med andra kammarens tillstånd framställd

1947-01-01

Riksdagens protokoll 1947:28 (pdf, 4847 kB)