Dokument & lagar (838 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:536 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2014/15:536 Ömsesidig prövning av växtskyddsmedel av Jesper Skalberg Karlsson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP På Kemikalieinspektionen är långa handläggningstider ett problem som funnits i flera år. På senare tid har detta blivit extra tydligt, då ett flertal företag och organisationer anmält Kemikalieinspektionen

Inlämnad: 2015-05-19 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:536 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:535 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2014/15:535 Avskaffande av fas 3 av Jenny Petersson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Regeringen har flera gånger aviserat att man vill avveckla fas 3. Regeringen föreslår, som senast i vårpropositionen, att det ska införas extratjänster inom vissa delar av välfärden. Dock finns signaler från Arbetsförmedlingen

Inlämnad: 2015-05-19 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:535 av Jenny Petersson (M) (pdf, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM32 KOM (2015)177

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM32 Möjligheter att begränsa eller förbjuda 2014/15:FPM32 användning av godkända GMO som foder och livsmedel i det egna landet Näringsdepartementet 2015-05-21 Dokumentbeteckning KOM 2015177 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning

2015-05-21

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM32 KOM (2015)177 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM32 KOM (2015)177 (pdf, 60 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM31 KOM(2014) 612

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM31 Rapport om EU-rättens genomslag 2014/15:FPM31 Statsrådsberedningen 2015-05-11 Dokumentbeteckning KOM2014 612 Rapport från kommissionen Trettioförsta årsrapporten om kontrollen av EU- rättens tillämpning 2013 Sammanfattning Kommissionen utarbetar årligen en rapport

2015-05-11

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM31 KOM(2014) 612 (doc, 81 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM31 KOM(2014) 612 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM35 KOM (2015) 192

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM35 En strategi för en inre digital marknad i 2014/15:FPM 35 Europa Utrikesdepartementet 2015-06-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 192 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En strategi för en inre

2015-06-11

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM35 KOM (2015) 192 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM35 KOM (2015) 192 (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM34 SEC (2015) 240

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM Förslag till EU:s årsbudget för 2016 2014/15:FPM Finansdepartementet 2015-06-05 Dokumentbeteckning SEC 2015 240 Statement of Estimates of the Commission for 2016 Preparation of the 2016 Draft Budget Document I-III Sammanfattning Den 27 maj 2015 presenterade kommissionen

2015-06-05

Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM34 SEC (2015) 240 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2014/15:FPM34 SEC (2015) 240 (pdf, 163 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:553 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2014/15:553 Investeringsstöd i det nya landsbygdsprogrammet av Lotta Olsson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Investeringsstöden är en mycket viktig del i finansieringen av satsningar inom jordbruksnäringen. I många fall är stödet avgörande för om satsningar över huvud taget ska komma till stånd, och för i stort

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:553 av Lotta Olsson (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:552 av Robert Halef (KD)

Fråga 2014/15:552 Direkt humanitärt stöd till behövande flyktingar i Irak och Syrien via kyrkor och andra ideella organisationer av Robert Halef KD till Statsrådet Isabella Lövin MP Inbördeskriget i Syrien har pågått i cirka fyra år, flera hundra tusen människor har blivit dödade och miljoner människor har förlorat sina

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP) (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:552 av Robert Halef (KD) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:551 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:551 Öresundssamarbete av Hans Wallmark M till Statsrådet Kristina Persson S Uppmärksamhet har statsrådet Kristina Persson väckt med uttalandet: Skånes invånare borde älska Stockholm mer och engagera sig mer i vad som händer i Sveriges huvudstad.Visst mod får ministern ändå sägas uppvisa då detta hävdats

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Kristina Persson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:551 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:550 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2014/15:550 Ökad transparens av regeringens återrapportering till riksdagen angående Vattenfall av Margareta Cederfelt M till Statsminister Stefan Löfven S Riksrevisionen släppte nyligen sin rapport Vattenfall konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen RIR 2015:6 Vid Riksrevisionens granskning av om

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (S)

Skriftlig fråga 2014/15:550 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:549 av Christina Höj Larsen (V)

Fråga 2014/15:549 Behov av förändrat regelverk av Christina Höj Larsen V till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S År 2013 mördades den svenska medborgaren Abdirahim Hassan under ett besök i Mogadishu. Mordet skedde vid ett angrepp mot svenska vänsterpartister som besökte landet för ett biståndsprojekt.

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:549 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:548 av Hans Hoff (S)

Fråga 2014/15:548 Penningtvätt av Hans Hoff S till Statsrådet Per Bolund MP Enligt Finansinspektionen tvättas kriminellas pengar motsvarande 100 miljarder kronor rena i det svenska banksystemet varje år. Pengar som kan härröra från exempelvis knarkhandel eller prostitution och pengar för att finansiera terrorism. Att

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:548 av Hans Hoff (S) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:547 av Maria Andersson Willner (S)

Fråga 2014/15:547 Reduceringen av antalet högskoleplatser vid Högskolan Väst av Maria Andersson Willner S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Under åren 2010-2015 har Högskolan Väst på grund av det svåra läget på arbetsmarknaden i närregionen haft ett utökat antal utbildningsplatser. Dessa platser var tillfälliga

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:547 av Maria Andersson Willner (S) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:546 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2014/15:546 Fria innovatörers situation av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Många fria innovatörer har i dag svårigheter att få finansiering för sina nya idéer. Dessa innovatörer kommer ofta med en lösning på ett problem som de vill lösa på sitt företag eller arbetsplats etcetera.

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2014/15:546 av Sten Bergheden (M) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:545 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2014/15:545 Polisens uttalande om organiserat tiggeri av Roger Haddad FP till Statsrådet Anders Ygeman S De senaste veckorna har debatten om tiggande EU-migranter varit i fokus. Sverige måste i första hand agera inom EU och bilateralt gentemot Rumänien och Bulgarien för att förbättra villkoren för romerna och de

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:545 av Roger Haddad (FP) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:544 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:544 Kampanjen om en oberoende röst av Sofia Arkelsten M till Utrikesminister Margot Wallström S Vi har en bred uppslutning i Sveriges riksdag för att Sverige ska fortsätta sin kandidatur till FN:s säkerhetsråd även om vi bytt politisk ledning. Den nuvarande politiska ledningen på Utrikesdepartementet har

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:544 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:633 av Eva-Lena Jansson (S)

Fråga 2014/15:633 PTS upphandling av förmedlingstjänsten bildtelefoni av Eva-Lena Jansson S till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Tjänsten bildtelefoni riktar sig till personer som är döva, dövblinda, hörselskadade eller personer med språkstörning och som använder svenskt teckenspråk i sin kommunikation samt till alla som

Inlämnad: 2015-06-05 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:633 av Eva-Lena Jansson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:632 av Mikael Cederbratt (M)

Fråga 2014/15:632 Ökad solidaritet i mottagandet av asylsökande i Europa av Mikael Cederbratt M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Människor i vår omvärld är på flykt i en omfattning världen inte skådat sedan andra världskriget. Många av dessa människor tar sig nu på farliga vägar med livet som insats

Inlämnad: 2015-06-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:632 av Mikael Cederbratt (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:631 av Désirée Pethrus (KD)

Fråga 2014/15:631 Utvecklingen i Turkiet av Désirée Pethrus KD till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiets utveckling under president Recep Tayyip Erdogan ger anledning att känna djup oro. Turkiet är ett stort och viktigt land med sitt strategiska läge, och landet besitter en central roll energi- och migrationspolitiskt

Inlämnad: 2015-06-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:631 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:630 av Larry Söder (KD)

Fråga 2014/15:630 Alkoholreklamen av Larry Söder KD till Statsrådet Gabriel Wikström S Omfattande forskning visar att marknadsföring av alkohol ökar ungas alkoholkonsumtion och sänker debutåldern. Från 2010 till 2014 ökade investeringarna i alkoholreklam från 659 miljoner kronor till ca 1 376 miljoner kronor. Alkohol

Inlämnad: 2015-06-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:630 av Larry Söder (KD) (pdf, 76 kB)