Dokument & lagar (1 624 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:579 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/1656/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:579 av Jenny Petersson M Arbetslöshetsmålet och unga i statistiken Jenny Petersson har frågat mig om jag avser att unga ska ingå i arbetslöshetsperioderna och därmed även vara med i statistiken. Ett sysselsättningspolitiskt

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Jenny Petersson (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:579 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:578 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:578 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (pdf, 53 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:577 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Edward Riedl (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:577 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (pdf, 51 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:576 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:576 av Kent Härstedt S Stöd till Nepal Kent Härstedt har frågat mig på vilket sätt den svenska regeringen är redo att bistå Nepal i återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningarna som drabbade landet. Regeringen följer utvecklingen efter de tragiska

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Kent Härstedt (S) (S)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:576 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:575 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:575 av Hans Linde V Förekomst av klusterbomber i flyganfall mot Jemen Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige ska förmå USA att upphöra med sin export av klustervapen till Saudiarabien. Jag delar frågeställarens

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Hans Linde (V) (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:575 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:574 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:574 av Hans Linde V Våldsamheter i Peru Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige, som enskilt land såväl som medlem i EU och FN, ska verka för att Peru avhåller sig från att använda våld mot protesterna mot gruvexploatering

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Hans Linde (V) (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:574 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:573 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr S2015/3933/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:573 av Cecilia Widegren M Ordning och reda i tandvården Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta initiativ jag avser ta och i vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att ingen patient

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:573 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:572 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Dnr M2015/2286/Nm Miljö- och energidepartementet Klimat- och miljöministern samt vice statsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2014/15:572 av Caroline Szyber KD Kostsamma vattenanslutningar Caroline Szyber KD har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att främja fastighetsägares möjligheter till best practice

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Caroline Szyber (KD) (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:572 besvarad av Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:571 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/3173/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014:15/571 av Betty Malmberg M Bemanningen för Skolforskningsinstitutets organisation Betty Malmberg har frågat mig när den nya myndigheten Skolforskningsinstitutet kommer att vara fullt bemannad och när den beslutade organisationen

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:571 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:570 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:570 av Sofia Damm KD Stöd till den förföljda folkgruppen rohingya Sofia Damm har frågat mig vad jag och Sverige avser göra för att rohingyafolket ska få sina mänskliga rättigheter respekterade, och vilka akuta insatser Sverige avser att bistå

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Sofia Damm (KD) (KD)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:570 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 48 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:569 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Damberg Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:569 av Håkan Svenneling V Nationell beslutanderätt om handelspolitiken Håkan Svenneling har frågat mig om jag anser att CETA-avtalet och Singaporeavtalet innehåller bestämmelser som innebär att de är så kallade blandade avtal och därmed ska

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Håkan Svenneling (V) (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:569 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:568 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2015/3072 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:568 av Robert Hannah FP Fastighetsmäklarinspektionens möjlighet att bekämpa oseriösa mäklare Robert Hannah har frågat mig om jag anser att Fastighetsmäklarinspektionen har tillräckligt bra lagstiftning och

Svarsdatum: 2015-06-04 Frågeställare: Robert Hannah (FP) (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:568 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:567 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2015/784/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:567 av Stig Henriksson V Amerikanska B 52-plan på svenskt territorium Stig Henriksson har frågat mig om jag tagit några initiativ för att försäkra mig om att B-52-planen under övningen Baltops inte bär kärnvapen i samband

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Stig Henriksson (V) (V)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:567 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:565 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:565 av Lena Asplund M UD:s agerande gentemot Ryssland Lena Asplund har frågat mig hur jag och UD agerade för att hjälpa Sveriges rikskronofogde Eva Liedström Adler när hon kvarhölls i Moskva, och om jag ser att detta är något som kan hända igen.

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Lena Asplund (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:565 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:564 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3057 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:564 av Sten Bergheden M Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en utvärdering och dra lärdom av sammanslagningen av flera län till Västra Götalands region

Svarsdatum: 2015-06-04 Frågeställare: Sten Bergheden (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:564 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:563 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:563 av Sotiris Delis M Minskade anslag till Östersjösamarbetet Sotiris Delis har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen anser att minskade anslag till Östersjösamarbetet bidrar till att utveckla det regionala samarbetet och på sikt den

Svarsdatum: 2015-06-02 Frågeställare: Sotiris Delis (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:563 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:562 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/3030 Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:562 av Lars Hjälmered M Regeringens förslag till skattehöjning avseende äldre arbetstagare Lars Hjälmered har frågat mig hur mycket jag räknar med att sysselsättningen minskar till följd av regeringens höjda skatter på äldre arbetstagare. Det är missvisande att bedöma

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Lars Hjälmered (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:562 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:561 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/4497/Statssekr Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:561 av Thomas Finnborg M Framtidsfullmakter Thomas Finnborg har frågat mig hur jag ställer mig till frågan om framtidsfullmakter och vad som görs för att frågan inte ska fördröjas. En viktig del av

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Thomas Finnborg (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:561 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:559 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/3120/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:559 av Jesper Skalberg Karlsson M Malmö högskolas status Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om frågan om att upphöja Malmö högskola till universitetsstatus är en fråga som bereds inom Regeringskansliet,

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M) (M)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:559 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:558 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/4485/Statssekr Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2014/15:558 av Robert Hannah FP Göteborgspolisens hatbrottsenhet Robert Hannah har frågat mig när jag tänker se till att en hatbrottsgrupp kommer att vara etablerad i Göteborg. Regeringen ser allvarligt på hatbrott, vilket

Svarsdatum: 2015-06-03 Frågeställare: Robert Hannah (FP) (FP)

Svar på skriftlig fråga 2014/15:558 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)