Dokument & lagar (2 266 träffar)

Finansutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Offentlig utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag Kanslichefen informerade om program och rutiner vid näringsutskottets

2007-04-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första

2007-06-05

Finansutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-05-31 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Ändrad tid för besök av Världsbankens vicepresident Kanslichefen meddelade att tiden för mötet med Världsbankens vicepresident Michael

2007-05-31

Finansutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-29 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om trängselskatten Statssekreterare Hans Lindblad och kansliråd Thomas Nielsen, Finans-departementet, informerade och svarade på frågor om Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten.2 Godkännande

2007-05-29

Finansutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Riksbanksdirektionen Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Deltog

2007-05-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-22 TID 10.4512.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd om förordning om folk- och bostadsräkningar samt förslag till EU-budget Överläggningar hölls med statsrådet Anders Borg och statssekreterare Hans Lindblad, båda från Finansdepartementet, angående 1.

2007-05-22

Finansutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-16 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år FiU3y Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2006/07:FiU3y Nedsättning

2007-05-16

Finansutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Motioner som hänvisats till finansutskottet Anmäldes motionerna 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl.

2007-05-08

Skatteutskottets protokoll 2006/07:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-01-30 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden hälsade Jacob Johnson v välkommen till sitt första sammanträde med skatteutskottet. Protokollsjustering Justerades protokoll 2006/07:12. 2 Inkomna skrivelser m.m. Anmäldes inkomna

2007-01-30

Civilutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-02-20 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 februari 2007. 2 Utfrågning Rikskronofogden Eva Liedström Adler och verksjuristen Peter Löfgren från Kronofogdemyndigheten informerade om Skatteverkets

2007-02-20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-02-08 TID 10.15-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:12. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med statssekreterare Gustaf

2007-02-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-15 TID 10.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 UD:s diplomatprogram Beslutades att Tove Grönberg och Anna Mark-Jungkvist, från UD:s diplomatprogram, fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Protokollsjustering Justerades

2007-02-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM Torsdagen den 22 februari 2007 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av ordföranden Eva Arvidsson och vice ordföranden Margareta Andersson, NTG Socialt företagande, och projektledaren Eva Johansson, NUTEK. 1 Kanslimeddelanden Informerades om

2007-02-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:17

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-02-15 TID 08.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordningsfråga På förfrågan av ordföranden godkände utskottet att Margareta Hjorth, föredragande vid EU-nämnden, närvarade under sammanträdet. 2 Samråd Med hänvisning till tidigare

2007-02-15

Skriftlig fråga 2006/07:737 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:737 Fri-entré-reformen av Anne Ludvigsson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m De statliga museerna har förlorat var tredje besökare sedan entréavgiften infördes vid årsskiftet. Det är tydligt att människor uppskattade att få möjlighet att se vårt gemensamma kulturarv och

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2006/07:736 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:736 Bredbandsoperatörers ansvar för samhällsviktiga e-tjänster av Fredrik Lundh s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ip-telefoni anses vara telefonins framtid. Många operatörer erbjuder tjänsten och i grunden handlar det om en teknisk lösning som transporterar

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:735 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:735 Fungerande telekommunikationer i samband med kriser av Fredrik Lundh s till statsrådet Mats Odell kd Allt fler byter fast telefoni till ip-telefoni via Internet. Det gäller privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner. Detta ökar sårbarheten i vårt samhälle och gör det svårare

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:734 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:734 Fast telefoni i nybyggda hus av Fredrik Lundh s till statsrådet Mats Odell kd Användningen av så kallad ip-telefoni, telefoni via bredbands- eller kabel-tv-nät, ökar mycket kraftigt och stora delar av landets fastighetsägare och allmännyttan har påbörjat eller ligger i startgroparna

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:733 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:733 Otrygga trygghetslarm av Fredrik Lundh s till statsrådet Maria Larsson kd Så kallad ip-telefoni är på bred frammarsch i det svenska samhället. Men tekniken som tillåter telefonsamtal genom Internet gör skrämmande nog kommunernas trygghetslarm otrygga. I slutet av januari 2007 försökte

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:732 av Lundh, Fredrik (s)

den 27 februari Fråga 2006/07:732 Ip-telefonins kapacitet och säkerhet av Fredrik Lundh s till statsrådet Åsa Torstensson c I slutet av januari 2007 försökte en pensionär i Luleå använda sitt trygghetslarm när han ramlat. Larmet gick inte fram till larmcentralen då mannen hade ip-telefoni. Först efter nio timmar

Inlämnad: 2007-02-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)