Dokument & lagar (80 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Folk och Försvar om verksamheten och den kommande rikskonferensen Generalsekreterare Lena Bartholdson och projektledaren Lisa Gillström informerade och svarade på frågor om Folk och

2014-11-27

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-05-26 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:36. 2 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 FöU11 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:109 och motioner.

2015-05-26

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-05-21 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Försvarets materielverk FMV Generaldirektör Lena Erixon, chefen Logistik Mats Ström, affärsdirektör Anna Clara Törnvall Wittgren och chefen Underhåll Gripen Peter Axelsson informerade

2015-05-21

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-05-19 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:34. 2 Överlämnande av motioner till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet Utskottet överlämnade till sammansatta utrikes- och

2015-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-05-07 TID 10.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att föredragande Pia Törsleff Hertzberg vid EU-nämndens kansli fick vara närvarande vid sammanträdet under 2. Denna paragraf

2015-05-07

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-03 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnig Jenny Salaj, ämnesråd Tommy Åkesson, kansliråd Ingrid Ullbors-Hägg och departementssekreterare Filippa

2015-03-03

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:38

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38 DATUM 2015-05-28 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:37. 2 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 FöU11 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:109 och motioner.

2015-05-28

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-04-14 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Sverker Göranson och överbefälhavarens politiske rådgivare Carl Magnus Eriksson informerade om aktuella frågor. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Genomförande

2015-04-14

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40 DATUM 2015-06-11 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utredningen Gränser i havet SOU 2015:10 Utredare, f.d. hovrättslagmannen Magnus Göransson och sekreterare, ambassadör Helena Ödmark informerade om utredningen Gränser i havet SOU:2015:10Ledamöternas

2015-06-11

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41 DATUM 2015-08-19 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsmakten Överbefälhavare Sverker Göranson och flygvapenchef Micael Bydén informerade om aktuella frågor och lämnade fördjupad information om rapporterade incidenter. Ledamöternas

2015-08-19

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 2015-05-05 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31 och protokoll 2014/15:32. 2 Genomförande av offshoredirektivet FöU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:64. Utskottet

2015-05-05

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-04-28 TID 10.0010.25 10.3512.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning om Sveriges försvar för perioden 20162020 Utskottet höll en offentlig utfrågning om Sveriges försvar för perioden 20162020. Program och deltagarförteckning från utfrågningen

2015-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-04-23 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik samt ekonomi Forskningsledarna Gudrun Persson och Susanne Oxenstierna, båda från Totalförsvarets forskningsinstitut FOIinformerade om Rysslands

2015-04-23

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-20 TID 12.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7 och protokoll 2014/15:8. 2 Uppföljning av riksdagens senaste försvarspolitiska beslut Utskottet fattade följande beslut. År 2009 beslutade

2014-11-20

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-18 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Försvarspolitiskt samarbete Ambassadör Tomas Bertelman och sekreteraren i utredningen Åsa Anclair presenterade utredningen om Försvarspolitiskt samarbete effektivitet, solidaritet, suveränitet. 2

2014-11-18

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-14 TID 09.009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november, m.m. Statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet, anmälde önskemål om att få inleda med en redovisning av resultatet

2014-11-14

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-13 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför Europeiska unionens rådsmöte med försvarsministrarna den 18 november och rapport från informellt försvarsministermöte den 910 september Denna punkt bordlades att behandlas vid ett extra sammanträde.

2014-11-13

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-11 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att föredragande Katarina Stenmark vid finansutskottets kansli fick vara närvarande vid sammanträdet under 2. Denna paragraf

2014-11-11

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-06 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Grundläggande information om försvarsmakten och militärt försvar Försvarsmaktens tidigare expert i Försvarsberedningen generalmajor Dennis Gyllensporre informerade och svarade på frågor. 2 Underrättelseläget

2014-11-06

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-11-04 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnig Annelie Gregor, pressekreterare Marinette Radebo och ämnesråd Tommy Åkesson informerade om aktuella frågor

2014-11-04

Paginering