Dokument & lagar (458 träffar)

Riksdagsskrivelse 1965:272

6 Riksdagens skrivelse nr 272273 år 1065 Nr 272 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 25 maj 1962 nr 381 om allmän försäkring m. m.i vad propositionen avser förslagsanslag till folkpensioner. Statsutskottets utlåtande nr 96 Till

1965-05-21

Riksdagsskrivelse 1965:272 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:273

6 Riksdagens skrivelse nr 272273 år 1065 Nr 272 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 25 maj 1962 nr 381 om allmän försäkring m. m.i vad propositionen avser förslagsanslag till folkpensioner. Statsutskottets utlåtande nr 96 Till

1965-05-21

Riksdagsskrivelse 1965:273 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:458 - höst

Riksdagens skrivelse nr fy58 år 1965 11 Nr 458 Riksdagens skrivelse till talmanskonferensen i anledning av riksdagens organisationsutrednings förslag rörande effektivisering av riksdagsarbetet jämte motioner. Konstitutionsutskottets betänkande nr 47 Till Talmanskonferensen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:458 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:457 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr Jf56J57 år 1965 Nr 456 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående den statliga trafikpolitiken. Tredje lagutskottets utlåtande nr 35 Till Konungen Genom en den 29 oktober 1965 dagtecknad proposition, nr 172, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:457 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:456 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr Jf56J57 år 1965 Nr 456 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående den statliga trafikpolitiken. Tredje lagutskottets utlåtande nr 35 Till Konungen Genom en den 29 oktober 1965 dagtecknad proposition, nr 172, har Eders Kungl. Maj:t under åberopande

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:456 - höst (pdf, 126 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:455 - höst

Riksdagens skrivelse nr 55 år 1965 9 Nr 455 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 67 och 68 vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 61f8 jämte i ämnet väckta motioner. Tredje lagutskottets utlåtande nr 34 Till Konungen Genom

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:455 - höst (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:454 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 453454 år 1965 Nr 453 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående statsbidrag till politiska partier jämte i ämnet väckta motioner, såvitt propositionen och motionerna hänvisats till statsutskottet. Statsutskottets utlåtande nr 192 Till Konungen

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:454 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:453 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 453454 år 1965 Nr 453 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ris proposition angående statsbidrag till politiska partier jämte i ämnet väckta motioner, såvitt propositionen och motionerna hänvisats till statsutskottet. Statsutskottets utlåtande nr 192 Till Konungen

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:453 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:452 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf51452 år 1965 7 Nr 451 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret ang. slutlig pensionsreglering för förutvarande sekreteraren i konstitutionsutskottet Sune Holm. Bankoutskottets memorial nr 67 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:452 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:451 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf51452 år 1965 7 Nr 451 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret ang. slutlig pensionsreglering för förutvarande sekreteraren i konstitutionsutskottet Sune Holm. Bankoutskottets memorial nr 67 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets

1965-12-15

Riksdagsskrivelse 1965:451 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:450 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 9150 år 1965 Nr 449 Riksdagens skrivelse till Konungen angående ändringar i instruktionen för riksdagens ombudsmän. Bankoutskottets utlåtande nr 64 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 64 får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut om

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:450 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:449 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 9150 år 1965 Nr 449 Riksdagens skrivelse till Konungen angående ändringar i instruktionen för riksdagens ombudsmän. Bankoutskottets utlåtande nr 64 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 64 får riksdagen anmäla, att riksdagen fattat beslut om

1965-12-16

Riksdagsskrivelse 1965:449 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:340

8 Riksdagens skrivelse nr 340341 år 1965 Nr 340 Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk angående lönegradsuppflyftning av vissa tjänster, m. m. Bankoutskottets utlåtande nr 50 Till delegerade för riksdagens verk Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 50 angående regleringen

1965-05-28

Riksdagsskrivelse 1965:340 (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:34

8 Riksdagens skrivelse nr 32SJf år 1965 Nr 32 Riksdagens förordnande för fru Ingrid Gärde Widemar att vara medlem i Nordiska rådet. Vi, svenska folkets valda ombud, som till riksdag församlade äro, göra veterligt, att vi genom innevarande dag förrättat val till medlem i Nordiska rådet utsett ledamoten av riksdagens

1965-01-14

Riksdagsskrivelse 1965:34 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:339

Riksdagens skrivelse nr 338339 år 1965 7 Nr 338 Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk i anledning av framställningar från Nordiska rådets svenska delegation angående organisationen av delegationens kansli. Bankoutskottets utlåtande nr 49 Till delegerade för riksdagens verk Med överlämnande av ett

1965-05-28

Riksdagsskrivelse 1965:339 (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:338

Riksdagens skrivelse nr 338339 år 1965 7 Nr 338 Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk i anledning av framställningar från Nordiska rådets svenska delegation angående organisationen av delegationens kansli. Bankoutskottets utlåtande nr 49 Till delegerade för riksdagens verk Med överlämnande av ett

1965-05-28

Riksdagsskrivelse 1965:338 (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:337

6 Riksdagens skrivelse nr 336337 år 1965 Nr 336 Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk i anledning av framställning från fullmäktige i riksbanken angående ändrad lönegradsplacering av vissa tjänster vid riksbanken, m.m. Bankoutskottets utlåtande nr 47 Till delegerade för riksdagens verk Med överlämnande

1965-05-28

Riksdagsskrivelse 1965:337 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:336

6 Riksdagens skrivelse nr 336337 år 1965 Nr 336 Riksdagens skrivelse till delegerade för riksdagens verk i anledning av framställning från fullmäktige i riksbanken angående ändrad lönegradsplacering av vissa tjänster vid riksbanken, m.m. Bankoutskottets utlåtande nr 47 Till delegerade för riksdagens verk Med överlämnande

1965-05-28

Riksdagsskrivelse 1965:336 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:335

Riksdagens skrivelse nr 33i335 år 1965 5 Nr 334 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 57 och 62 lagen den 31 mars 1955 nr 183 om bankrörelse, m.m. Bankoutskottets utlåtande nr 41 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-05-28

Riksdagsskrivelse 1965:335 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1965:334

Riksdagens skrivelse nr 33i335 år 1965 5 Nr 334 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 57 och 62 lagen den 31 mars 1955 nr 183 om bankrörelse, m.m. Bankoutskottets utlåtande nr 41 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1965-05-28

Riksdagsskrivelse 1965:334 (pdf, 125 kB)