Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (49 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:58

Riksdagsskrivelse 2013/14:58 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU7 Ändringar i statistiklagstiftningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-20

Riksdagsskrivelse 2013/14:58 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:58 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:57

Riksdagsskrivelse 2013/14:57 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU6 AP- fondernas verksamhet t.o.m. 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-20

Riksdagsskrivelse 2013/14:57 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:57 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:56

Riksdagsskrivelse 2013/14:56 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-20

Riksdagsskrivelse 2013/14:56 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:56 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:139

Riksdagsskrivelse 2013/14:139 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU10 Statsbudget för 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:139 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:139 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:138

Riksdagsskrivelse 2013/14:138 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:138 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:138 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:137

Riksdagsskrivelse 2013/14:137 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:137 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:137 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:136

Riksdagsskrivelse 2013/14:136 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:136 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:136 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:135

Riksdagsskrivelse 2013/14:135 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:135 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:135 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:134

Riksdagsskrivelse 2013/14:134 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:134 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:134 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:109

Riksdagsskrivelse 2013/14:109 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU16 Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-11

Riksdagsskrivelse 2013/14:109 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:109 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:394

Riksdagsskrivelse 2013/14:394 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:394 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:394 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:390

Riksdagsskrivelse 2013/14:390 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU19 Förstärkta kapitaltäckningsregler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:390 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:390 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:389

Riksdagsskrivelse 2013/14:389 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU33 Årsredovisning för staten 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:388 till

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:389 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:389 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:388

Riksdagsskrivelse 2013/14:388 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU33 Årsredovisning för staten 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:389 till

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:388 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:388 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:386

Riksdagsskrivelse 2013/14:386 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU28 Användningen av kreditbetyg i riskhantering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:386 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:386 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:385

Riksdagsskrivelse 2013/14:385 Riksbanksfullmäktige1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:384 till

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:385 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:385 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:384

Riksdagsskrivelse 2013/14:384 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:385 till

2014-06-25

Riksdagsskrivelse 2013/14:384 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:384 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:330

Riksdagsskrivelse 2013/14:330 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU30 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:330 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:330 (pdf, 47 kB)
Paginering