Dokument & lagar (50 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:178

Riksdagsskrivelse 2013/14:178 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU16 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 mars 2014 Per Westerberg Annalena

2014-03-19

Riksdagsskrivelse 2013/14:178 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:178 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:158

Riksdagsskrivelse 2013/14:158 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU30 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:158 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:158 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:163

Riksdagsskrivelse 2013/14:163 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:163 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:163 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:146

Riksdagsskrivelse 2013/14:146 Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 januari 2014 Per Westerberg Claes

2014-01-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:146 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:146 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:6

Riksdagsskrivelse 2013/14:6 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU3 Omställningsstöd för riksdagsledamöter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 oktober 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:5 till

2013-10-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:6 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:6 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:5

Riksdagsskrivelse 2013/14:5 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU3 Omställningsstöd för riksdagsledamöter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 oktober 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:6 till

2013-10-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:5 (doc, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:5 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:62

Riksdagsskrivelse 2013/14:62 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU8 Fler avdelningar i Lagrådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-21

Riksdagsskrivelse 2013/14:62 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:62 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:59

Riksdagsskrivelse 2013/14:59 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-21

Riksdagsskrivelse 2013/14:59 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:59 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:53

Riksdagsskrivelse 2013/14:53 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU4 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-20

Riksdagsskrivelse 2013/14:53 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:53 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:124

Riksdagsskrivelse 2013/14:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU9 Tillgänglighet och deltagande i val får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:124 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:124 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:21

Riksdagsskrivelse 2013/14:21 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU2 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:21 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:21 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:83

Riksdagsskrivelse 2013/14:83 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2013-12-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:83 (doc, 28 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:83 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:334

Riksdagsskrivelse 2013/14:334 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU44 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:334 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:334 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:333

Riksdagsskrivelse 2013/14:333 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU34 En politik för en levande demokrati får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:333 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:333 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:332

Riksdagsskrivelse 2013/14:332 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:331 till

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:332 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:332 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:331

Riksdagsskrivelse 2013/14:331 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:332 till

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:331 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:331 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:312

Riksdagsskrivelse 2013/14:312 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:312 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:312 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:311

Riksdagsskrivelse 2013/14:311 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU40 Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:311 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:311 (pdf, 47 kB)
Paginering