Dokument & lagar (32 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:170

Riksdagsskrivelse 2013/14:170 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU22 Informationsutbytesavtal med Montserrat får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:170 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:170 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:145

Riksdagsskrivelse 2013/14:145 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2014-01-29

Riksdagsskrivelse 2013/14:145 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:145 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:10

Riksdagsskrivelse 2013/14:10 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU2 Investeraravdrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:10 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:10 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:95

Riksdagsskrivelse 2013/14:95 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU15 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:95 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:95 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:94

Riksdagsskrivelse 2013/14:94 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU14 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:94 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:94 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:93

Riksdagsskrivelse 2013/14:93 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU13 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:93 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:93 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:92

Riksdagsskrivelse 2013/14:92 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU12 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:92 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:92 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:91

Riksdagsskrivelse 2013/14:91 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU11 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:91 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:91 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:90

Riksdagsskrivelse 2013/14:90 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU10 Vissa skattefrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:90 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:90 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:89

Riksdagsskrivelse 2013/14:89 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU9 Kontroll av postförsändelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:89 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:89 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:88

Riksdagsskrivelse 2013/14:88 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU8 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:88 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:88 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:87

Riksdagsskrivelse 2013/14:87 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:87 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:87 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:370

Riksdagsskrivelse 2013/14:370 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:370 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:370 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Riksdagsskrivelse 2013/14:395 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:395 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:395 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:342

Riksdagsskrivelse 2013/14:342 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU31 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:342 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:342 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:15

Riksdagsskrivelse 2013/14:15 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU4 Beskattning av etanolbränsle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:15 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:15 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:14

Riksdagsskrivelse 2013/14:14 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU3 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 oktober 2013 Per Westerberg Claes

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:14 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:14 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:233

Riksdagsskrivelse 2013/14:233 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU30 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:233 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:233 (pdf, 47 kB)
Paginering