Dokument & lagar (21 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:168

Riksdagsskrivelse 2013/14:168 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU7 It- politiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:168 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:168 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:147

Riksdagsskrivelse 2013/14:147 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU8 Infrastrukturavgifter på väg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2014 Ulf Holm Claes

2014-02-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:147 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:147 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:132

Riksdagsskrivelse 2013/14:132 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU4 Elektroniska vägtullssystem får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:132 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:131

Riksdagsskrivelse 2013/14:131 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:131 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:131 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:375

Riksdagsskrivelse 2013/14:375 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU18 Taxifrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:375 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:375 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:374

Riksdagsskrivelse 2013/14:374 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU20 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20142025 m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:374 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:374 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:373

Riksdagsskrivelse 2013/14:373 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU19 Järnvägspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:372 till

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:373 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:373 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:372

Riksdagsskrivelse 2013/14:372 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU19 Järnvägspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:373 till

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:372 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:372 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:218

Riksdagsskrivelse 2013/14:218 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2014 Per Westerberg Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:217 till

2014-04-16

Riksdagsskrivelse 2013/14:218 (doc, 20 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:218 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:217

Riksdagsskrivelse 2013/14:217 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2014 Per Westerberg Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:218 till

2014-04-16

Riksdagsskrivelse 2013/14:217 (doc, 20 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:217 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:302

Riksdagsskrivelse 2013/14:302 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:301 till

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:302 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:302 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:301

Riksdagsskrivelse 2013/14:301 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:302 till

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:301 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:301 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:336

Riksdagsskrivelse 2013/14:336 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU17 Luftfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:336 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:336 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:35

Riksdagsskrivelse 2013/14:35 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut

2013-11-06

Riksdagsskrivelse 2013/14:35 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:35 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:52

Riksdagsskrivelse 2013/14:52 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU2 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar del 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-13

Riksdagsskrivelse 2013/14:52 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:52 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:229

Riksdagsskrivelse 2013/14:229 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU16 Några sjömansfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:229 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:229 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:195

Riksdagsskrivelse 2013/14:195 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU15 Ändrade prisregler enligt lagen om elektronisk kommunikation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:195 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:195 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:181

Riksdagsskrivelse 2013/14:181 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU9 Trafiksäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:181 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:181 (pdf, 47 kB)
Paginering