Dokument & lagar (2 846 träffar)

Statens offentliga utredningar 2015:85

sou 2015 85 Till statsrådet Mehmet Kaplan Regeringen beslutade den 20 mars 2014 att tillsätta en särskild utredare för att lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet var att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostads- behov på den ordinarie

2015-10-05

Statens offentliga utredningar 2015:85 (pdf, 3652 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:81

sou 2015 81 Till statsrådet Gustav Fridolin Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder lämpligast skulle kunna införas. Utredaren skulle också utreda och föreslå hur en förlängning av skolplikten med ett år för

2015-10-02

Statens offentliga utredningar 2015:81 (pdf, 2021 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:91 av Mats Persson (FP)

Fråga 2015/16:91 Framväxten av tältläger av Mats Persson FP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S På flera platser i vårt land sker en utveckling med framväxten av kåkstäder och tältläger. I somras uppmärksammades det att företaget Flextrus parkering i Lund togs i besittning utan tillstånd. I Malmö

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:91 av Mats Persson (FP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:90 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2015/16:90 Turkiskt förtryck av kurder av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Margot Wallström S Den 23 september mottog jag ett svar från ministern efter att ha ställt en skriftlig fråga om kurdernas situation i Turkiet. Av svaret att döma delar ministern min oro för Turkiets prioriteringar i det de kallar krig

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:90 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:89 av Allan Widman (FP)

Fråga 2015/16:89 Hemvärnets samarbete med USA:s nationalgarde av Allan Widman FP till Försvarsminister Peter Hultqvist S Flera av Sveriges grannländer samarbetar sedan lång tid med USA:s nationalgarde inom ramen för deras State Partnership Program. Norge samarbetar med nationalgardet i Minnesota, Estland med dito i Maryland,

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:89 av Allan Widman (FP) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:88 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:88 Yrkeshögskolan och karriärväxling av Erik Bengtzboe M till Statsrådet Aida Hadzialic S Yrkeshögskolan YH har utvecklats snabbt de senaste åren och står i dag för en viktig funktion för kompetens- och karriärutveckling i det svenska utbildningssystemet. Den nuvarande regeringen har aviserat fortsatt stöd

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:88 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M)

Fråga 2015/16:87 Skolans koppling till arbetslivet av Erik Bengtzboe M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola och utbildning står inför stora utmaningar. I en alltmer snabbrörlig värld med stor tillgång till kunskap och höga krav på kompetens ställs allt högre krav på skolans förmåga att lära ut kunskaper

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:87 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:86 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:86 Internationaliseringsstöd till företag inom den kreativa näringen av Jörgen Warborn M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Nyligen presenterade regeringen Sveriges exportstrategi. Regeringen avser att sjösätta ett antal insatser för att svensk export ska kunna fortsätta växa. Under rubriken

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2015/16:86 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:85 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:85 Fler jobb av Helena Bouveng M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Hur blir jobben fler med höjd moms på biobiljetter Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:85 av Helena Bouveng (M) (pdf, 62 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:83 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:83 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Hur blir jobben fler med försämrade drivkrafter för högre utbildning Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:83 av Helena Bouveng (M) (pdf, 62 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:82 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:82 Fler jobb av Helena Bouveng M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Hur blir jobben fler med höjda skatter och avgifter på företagande Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej.

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:82 av Helena Bouveng (M) (pdf, 61 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:80 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:80 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Per Bolund MP Hur blir jobben fler med förändringar i RUT- och ROT-avdragen Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2016

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:80 av Helena Bouveng (M) (pdf, 62 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:79 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:79 Det växande problemet med streamning från olaglig källa av Jörgen Warborn M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en rapport från Mediavision från maj 2015 framträder en mörk bild av den svenska illegala spridningen och konsumtionen av film och tv-program. Sverige sticker ut i en

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:79 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:78 av Jörgen Warborn (M)

Fråga 2015/16:78 Blockering av illegala film- och tv-sajter av Jörgen Warborn M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en rapport från Mediavision från maj 2015 framträder en mörk bild av den svenska illegala spridningen och konsumtionen av film och tv-program. Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse.

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:78 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:77 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:77 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Aida Hadzialic S Hur blir jobben fler när Tekniksprånget endast förlängs med ett år Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:77 av Helena Bouveng (M) (pdf, 61 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:76 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2015/16:76 Fler jobb av Helena Bouveng M till Statsrådet Anders Ygeman S Hur blir jobben fler med det slopade kravet på 20 000 poliser Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I den framlagda budgetpropositionen

Inlämnad: 2015-10-05 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:76 av Helena Bouveng (M) (pdf, 61 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:84

sou 2015 84 Organdonation En livsviktig verksamhet Betänkande av Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Stockholm 2015 SOU 2015:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-09-30

Statens offentliga utredningar 2015:84 (pdf, 3170 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:80

sou 2015 80 d1 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning DEL 1 Betänkande av Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning Stockholm 2015 SOU 2015:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

2015-09-30

Statens offentliga utredningar 2015:80 (pdf, 1948 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:9 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2015/16:9 Sammanhållen planering för det civila försvaret av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Som en del i det nya försvarsbeslutet för perioden 20162020 ingår att planeringen för det civila försvaret ska återupptas. Det civila försvaret är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2015/16:9 av Hans Wallmark (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:8 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2015/16:8 Åtgärder för att stoppa rattonykterheten av Sten Bergheden M till Statsrådet Anders Ygeman S Onyktra lastbilschaufförer trafikerar våra vägar, vilket är helt oacceptabelt. Medieuppgifter gör gällande att en chaufför nyligen kört in i en annan lastbil i Malmös hamn, och att han vid tillfället hade 4 promille

Inlämnad: 2015-09-17 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2015/16:8 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)