Dokument & lagar (1 125 träffar)

Statens offentliga utredningar 2013:86

Luftförsvarsutredningen 2040 Omvärldsbeskrivningar Delbetänkande av Luftförsvarskommittén Stockholm 2013 SOU 2013:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:86 (pdf, 603 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:70

sou 2013 70 Säker utveckling Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Betänkande av Utredningen om nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial Stockholm 2013 SOU 2013:70 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:70 (pdf, 2621 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:64

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen DELBETÄNKANDE AV PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:64

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:64 (pdf, 3890 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:5

sou 2013 5 Djurhållning och miljön hantering av risker och möjligheter med stallgödsel Betänkande av Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Stockholm 2013 SOU 2013:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:5 (pdf, 4378 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:22

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:22 (pdf, 591 kB)

Statens offentliga utredningar 2013:18

Regeringsbeslut av ett statsråd SRÄ Betänkande av Utredningen om lagen om särskilda regeringsärenden Stockholm 2013 SOU 2013:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2014-01-01

Statens offentliga utredningar 2013:18 (pdf, 857 kB)

Kommittédirektiv 2013:66 kommittébeteckning: L 2012:01

Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen L 2012:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Det ursprungliga uppdraget Det utvidgade uppdraget Kameraövervakning behövs för en effektiv jakt Uppdraget Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Utvidgning av och förlängd

2013-06-13

Kommittédirektiv 2013:86 kommittébeteckning: A 2012:02

Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering A 2012:02 Innehåll Utvidgning av uppdraget Den särskilda utredaren får nu också i uppdrag att Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 2013 Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om aktiva åtgärder

2013-09-19

Kommittédirektiv 2013:84 kommittébeteckning: Ju 2012:06

Tilläggsdirektiv till Utredningen om överskuldsättning Ju 2012:06 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 12 september 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 april 2012 kommittédirektiv om en strategi för att motverka överskuldsättning dir. 2012:31Utredningen har

2013-09-12

Kommittédirektiv 2013:65

Översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Innehåll Sammanfattning Uppdraget att göra en översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Översyn av myndigheters befogenheter vid olycksutredningar Undersökning av svenska olyckor utomlands och utländska olyckor i Sverige Omfattningen på olycksutredningar

2013-06-13

Kommittédirektiv 2013:47 kommittébeteckning: Fi 2012:05

Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya kapitaltäckningsregler Fi 2012:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 maj 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 april 2012 kommittédirektiv om nya kapitaltäckningsregler dir. 2012:34Utredningen har tagit namnet Utredningen

2013-05-08

Kommittédirektiv 2013:46

Järnvägens organisation Innehåll Sammanfattning Riksdagens tillkännagivande Stora förändringar av järnvägens organisation de senaste 25 åren Från en sammanhållen organisation till uppdelning av ansvar och roller Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde De nuvarande rollerna på järnvägsområdet Transporttjänsternas

2013-05-08

Kommittédirektiv 2013:45 kommittébeteckning: Fi 2012:04

Tilläggsdirektiv till Bostadsbeskattningskommittén Fi 2012:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 maj 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 april 2012 direktiv till en kommitté med uppdrag att se över beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

2013-05-02

Kommittédirektiv 2013:43 kommittébeteckning: S 2011:13

Tilläggsdirektiv till Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Innehåll Förkortad tid för en viss del av uppdraget och förlängd tid för huvuddelen av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 2 maj 2013 Förkortad tid för en viss del av uppdraget och förlängd tid för huvuddelen av uppdraget Regeringen

2013-05-02

Kommittédirektiv 2013:42 kommittébeteckning: U 2011:04

Tilläggsdirektiv till Kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. U 2011:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 juli 2011 kommittédirektiv om att en parlamentarisk kommitté ska se över regler och villkor

2013-04-25

Kommittédirektiv 2013:41 kommittébeteckning: S 2013:01

Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen S 2013:01 Innehåll Ändring i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2013 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 17 januari 2013 kommittédirektiv om bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen dir. 2013:2Utredningen

2013-04-25

Kommittédirektiv 2013:40 kommittébeteckning: Fi 2009:01

Tilläggsdirektiv till Delegation för e-förvaltning N Fi 2009:01 Innehåll Utvidgning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 april 2013. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillkalla en dele-gation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera vissa it-standardiseringsfrågor

2013-04-25

Kommittédirektiv 2013:39 kommittébeteckning: Ju 2012:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Ju 2012:11 Innehåll Förlängd tid för uppdraget m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 11 april 2013 Förlängd tid för uppdraget m.m. Regeringen beslutade den 28 juni 2012 kommittédirektiv om meddelarskydd för privatanställda

2013-04-11

Kommittédirektiv 2013:38

Genomförande av Seveso III-direktivet Innehåll Sammanfattning Bakgrund Gällande svensk reglering Uppdraget om genomförande av Seveso III-direktivet Uppdraget om farlig verksamhet Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2013 Sammanfattning En särskild

2013-04-04

Kommittédirektiv 2013:37 kommittébeteckning: M 2012:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vattenverksamheter M 2012:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 april 2012 kommittédirektiv om översyn av reglerna om vattenverksamheter dir. 2012:29Enligt direktiven skulle uppdraget

2013-03-27