Dokument & lagar (32 719 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2018:832

Valmyndigheten beslutade den 24 augusti 2018 dnr 200-317100-18/98234 att avslå en anmälan från Demokraterna genom AA om deltagande i valet till riksdagen och därmed också i valen till landstings- och kommunfullmäktige i hela landet samt i valet till Europaparlamentet. Valmyndigheten anförde i sitt beslut bl. a. följande.

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:896

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA, medlemsansvarig för Direktdemokraterna, har inkommit med ett överklagande och anfört i huvudsak följande. Det förekommer avvikelser avseende resultatet för Direktdemokraterna

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:889

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har bl.a. överklagat Valmyndighetens beslut att fastställa utgången av valet till riksdagen och anfört att valet i Sverige 2018 inte genomfördes korrekt. Felaktigheterna

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:790,893

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet den 9 september 2018 till kommunfullmäktige i Vadstena kommun. Valresultatet tillkännagavs samma dag genom att det lades fram för granskning, och därmed var valet avslutat. Redogörelse för överklaganden och yttranden från

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:739

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:393

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut. Hon har bl.a. anfört att hon är dansk medborgare och att hon fick tre valkuvert trots att hon inte är röstberättigad i valet till riksdagen.

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:490,743

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Åmåls kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena och yttranden från valnämnd och länsstyrelse Liberalerna i Åmål 490-2018 har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:534

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i ett beslut den 18 september utgången av valet den 9 september till kommunfullmäktige i Falkenberg och i ett beslut den 21 september utgången av valet den 9 september

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:751

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Trollhättans kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena och yttranden från valnämnd och länsstyrelse AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört huvudsakligen följande.

2019-02-06

Valprövningsnämndens beslut 2018:811

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Kalix kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Vid ett besök i vallokalen i Töreskolan kl. 12.15 på valdagen

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:838

Länsstyrelsen Stockholm fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet och Valmyndighetens samt valnämndens yttrande AA har överklagat valet till kommunfullmäktige i Täby och anfört bl.a. att hon anser att valfusk förekommit, att

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:874

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Solna kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Bergshamrapartiet BEP har överklagat länsstyrelsens beslut och yrkat att Valprövnings-nämnden ska fastställa att resultatet för kommunvalet

2019-01-30

Valprövningsnämndens beslut 2018:892

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Grästorps kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Skaraborg har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Kristdemokraterna ställde

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:857

Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning samma dag. Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställde i ett beslut den 21 september

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:869

Länsstyrelsen i Örebro län fastställde i ett beslut den 17 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Örebro kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det lades fram för granskning samma dag. Länsstyrelsen i Örebro län fastställde i ett beslut den 20 september 2018 valet till landstingsfullmäktige

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:797

Länsstyrelsen i Örebro län fastställde i ett beslut den 18 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Kumla kommun den 9 september 2018. Valresultatet tillkännagavs genom att det samma dag lades fram för granskning. Redogörelse för överklagandet Kristdemokraterna i Kumla genom AA, ordförande, har överklagat

2019-02-06

Valprövningsnämndens beslut 2019:35

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 10 maj 2019 att utse en ny ersättare för en ledamot i kommunfullmäktige i Höörs kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att han var nr 7 på listan för Miljöpartiet de gröna till kommunfullmäktige i Höörs kommun och därför skulle ha

2019-06-26

Valprövningsnämndens beslut 2019:43

Valmyndigheten fastställde den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat beslutet. Han har anfört att hans tidigare framförda anmälningar om partiskhet vad avser Valprövningsnämnden fortfarande gäller. Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

2019-06-26

Valprövningsnämndens beslut 2019:16

Länsstyrelsen Östergötland beslutade den 5 april 2019 att utse AA till ny ersättare för ArbetarepartietSocialdemokraterna i kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun. Redogörelse för överklagandet AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen Östergötland den 17 april 2019 överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att

2019-05-08

Valprövningsnämndens beslut 2019:13

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade den 25 mars 2019 att utse AA till ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Arboga kommun. Någon ny ersättare kunde enligt beslutet inte utses. Redogörelse för överklagandet Sverigedemokraterna har genom BB, vice ordförande SD Arboga, överklagat länsstyrelsens beslut.

2019-04-24