Dokument & lagar (4 678 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03622/S Dnr U2016/03651/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg M Jämställd skolidrott och fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg M Könsseparerad skolidrott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla elever,

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1549 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1548 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/03622/S Dnr U2016/03651/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1548 av Boriana Åberg M Jämställd skolidrott och fråga 2015/16:1549 av Boriana Åberg M Könsseparerad skolidrott Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla elever,

Svarsdatum: 2016-09-15 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1548 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06246/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1571 av Boriana Åberg M Långa väntetider för vapenlicenser Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att väntetiderna för handläggning av vapenlicenser kortas ned från dagens nivåer.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1571 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1570 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1570 av Lotta Johnsson Fornarve V Marockos kränkning av Västsaharas territorium Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag avser agera mot Marocko mot bakgrund av den spända situationen i buffertzonen mellan Marocko och Västsahara. Vidare

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1570 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1568 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1568 av Johanna Jönsson C Möjlighet till familjeåterförening Johanna Jönsson har frågat vad justitie- och migrationsministern och regeringen avser att göra för att ge splittrade familjer som har rätt till återförening praktisk möjlighet att återförenas

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Johanna Jönsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1568 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1567 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/05672/FST Socialdepartementet Barn-äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1567 av Mats Persson L Försörjningsstödet och semesterresor utomlands Mats Persson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en förändring av lagstiftningen kring försörjningsstödet och semesterresor.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1567 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1566 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1566 av Birgitta Ohlsson L Den kamerunska statens övergrepp mot den egna befolkningen Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt Sverige arbetar för att motverka den kamerunska statens övergrepp mot civilbefolkningen i kampen mot terrorismen.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1566 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1565 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2016/03690/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1565 av Betty Malmberg M Korrespondensgymnasiet i Torsås Betty Malmberg har frågat ministern för högre utbildning och forskning om vilka åtgärder hon kommer att vidta för att verksamheten vid Korrespondensgymnasiet

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1565 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06198/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad L Renodling av polisens arbetsuppgifter Roger Haddad har frågat mig när regeringen, i enlighet med riksdagens tillkännagivanden, kommer att återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1561 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1561 av Birgitta Olsson L Fördelning av biståndsmedel till regimnära organisationer Birgitta Olsson har frågat mig på vilket sätt Sverige ska förhindra att svenska biståndsmedel tilldelas regimnära organisationer i Syrien, och hur detta kan kontrolleras.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1561 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1560 av Kerstin Lundgren C Homa Hoodfar iransk frihetsfånge Kerstin Lundgren har frågat mig om jag avser att engagera mig i den kanadensiska universitetsprofessorn Homa Hoodfars fall. Jag delar Kerstin Lundgrens oro över den iranska regimens

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Kerstin Lundgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1560 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1553 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/03020/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1553 av Margareta Cederfelt M Regelförenklingar för näringslivet Margareta Cederfelt har frågat mig om, och i så fall när, jag avser att genomföra regelförenklingar för näringslivet som de facto inte innebär en skattehöjning.

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1553 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/03001/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1547 av Anders Åkesson C Energiskatt för mindre färjor och pendelfartyg Anders Åkesson har frågat mig hur jag kommer att verka för att även mindre fartyg under 400 brutto får samma ekonomiska skatteincitament att öka användningen

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1547 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1545 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01116/MFU Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1545 av Daniel Bäckström C Motorn till det nya Gripenplanet Daniel Bäckström har uttryckt oro över att ingen lösning har nåtts avseende produktstödet för den nya motorn till JAS 39E Gripen och därför ställt frågan till

Svarsdatum: 2016-09-14 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1545 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1563 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/02001/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1563 av Niklas Karlsson S Bevarandet av minnet av varvsindustrin Niklas Karlsson har frågat mig om jag anser att Sveriges varvsindustri är ett historiskt och kulturellt intresse som förtjänar att bevaras, och

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Niklas Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1563 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr 2016/ 05503/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfeldt M Fler företag i Sverige Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att öka lönsamheten i svenska företag i syfte att fler företagare

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

N2016/050606/FÖF Näringsdepartementet Till riksdagen Svaret är avsett att lämnas senast den 15 september 2016 Svar på fråga 2015/16:1552 av Jonas Jocobsson Gjörtler M Nord Stream 2 Jonas Jacobsson Gjörtler M har frågat miljöminister Karolina Skog MP på vilket sätt ministern avser att agera för att förebygga, hantera

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1552 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1546 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1546 av Karin Enström M Förhandlingarna kring Transatlantic Trade and Investment Partnership Karin Enström har frågat mig var förhandlingarna kring TTIP befinner sig och hur min plan ser ut för det fortsatta svenska arbetet med TTIP. Jag vill

Svarsdatum: 2016-09-13 Frågeställare: Karin Enström (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1546 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1544 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02065/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1544 av Jesper Skalberg Karlsson M Den invasiva amerikanska hummern Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den invasiva amerikanska hummern, efter att

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1544 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1540 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2015/16:1540 av Hans Linde V Våld och övergrepp i Etiopien Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att förmå Etiopien att upphöra med våldet mot demonstranter. Regeringen är starkt oroad över den senaste tidens våldsamheter på flera

Svarsdatum: 2016-09-12 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1540 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 43 kB)