Dokument & lagar (86 träffar)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS5

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående granskningen av Vattenfall AB Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Vattenfall AB och statens ägarförvaltning av bolaget. Resultatet redovisades i rapporten RiR 2004:18 Vattenfall AB uppdrag och statens styrning. Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2004/05:NU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS5 (doc, 75 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS11

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS11 Riksrevisionens styrelses framställning angående personlig assistans till funktionshindrade Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört och som redovisats i granskningsrapporten RiR 2004:7 Personlig assistans


Utskottsberedning: 2004/05:SoU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS11 (doc, 81 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS10

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS10 Riksrevisionens styrelses framställning angående uppföljningen av kriminalvårdens klienter Sammanfattning Riksrevisionen har genomfört en granskning av uppföljningen av kriminalvårdens klienter. Resultaten har redovisats i rapporten RiR 2004:5 Återfall i brott eller anpassning


Utskottsberedning: 2004/05:JuU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS10 (doc, 69 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS7

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS7 Riksrevisionens styrelses fram- ställning angående arbetslöshets- försäkringens hantering på arbets- förmedlingen Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört och som redovisas i granskningsrapporten RiR


Utskottsberedning: 2004/05:AU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS7 (doc, 70 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS6

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS6 Riksrevisionens styrelses fram- ställning angående kommitté- väsendet Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning av det statliga kommittéväsendet som Riksrevisionen genomfört och som redovisas i granskningsrapporten RiR2004:2 Förändringar


Utskottsberedning: 2004/05:KU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS6 (doc, 74 kB)

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS3

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning angående länens infrastrukturplanering Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört och som redovisats i granskningsrapporten RiR 2004:1 Länsplanerna för regional infrastruktur


Utskottsberedning: 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS3 (doc, 74 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR21

Förslag till riksdagen 2002/03:RR21 Riksdagens revisorers förslag om staten och kommunerna 2002/03 RR21 Utgångspunkter för revisorernas förslag Riksdagens revisorer har på förslag av riksdagens finansutskott granskat statens styrning av kommunerna. I denna skrivelse redovisas revisorernas samlade bedömningar om förhållandet


Utskottsberedning: 2003/04:FiU22
Riksdagsbeslut (4 förslag): 4 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2002/03:RR21 (doc, 1269 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR20

Förslag till riksdagen 2002/03:RR20 Riksdagens revisorers förslag angående Ordning på rätten 2002/03 RR20 Revisorernas granskning I den förstudie som inledde arbetet med denna granskning Ordning på rätten reglerna som följer på lagarna och informationen om vad som gäller, förstudie 2001/02:21 följde Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: 2004/05:KU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): 4 avslag

Framställning / redogörelse 2002/03:RR20 (doc, 518 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR19

Förslag till riksdagen 2002/03:RR19 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av det militära försvaret 2002/03 RR19 Revisorernas försvarsgranskningar 1994-2003 Riksdagen har efter ett förslag från Riksdagens revisorer uppdragit åt regeringen att tillsätta en utredning för att analysera formerna för styrning


Utskottsberedning: 2003/04:FöU6
Riksdagsbeslut (8 förslag): 5 avslag, 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR19 (doc, 119 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR18

Förslag till riksdagen 2002/03:RR18 Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel 2002/03 RR18 Revisorernas granskning Riksdagens försvarspolitiska beslut våren 2000 innebar att flera förband och enheter måste läggas ned. Genom nedläggningarna skulle ett mycket stort överskott


Utskottsberedning: 2003/04:FöU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): 2 avslag, 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Framställning / redogörelse 2002/03:RR18 (doc, 298 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17

Förslag till riksdagen 2002/03:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank 2002/03 RR17 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat upphandlingen vid Sve-riges riksbank. Syftet har varit att undersöka om Riksbanken har följt bestämmelserna i lagen 1992:1528


Utskottsberedning: -2003/04:FiU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2002/03:RR17 (doc, 292 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR16

Förslag till riksdagen 2002/03:RR16 Riksdagens revisorers förslag angående staten som bolagsägare 2002/03 RR16 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer granskade 1997 statens roll som bolagsägare. Granskningen resulterade i flera förslag som syftade till att förstärka ägarrollen förs. 1997/98:RR9Revisorernas nya


Utskottsberedning: 2003/04:NU4
Riksdagsbeslut (7 förslag): 7 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR16 (doc, 479 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR15

Förslag till riksdagen 2002/03:RR15 Riksdagens revisorers förslag angående CSN:s handläggningstider och tillgänglighet 2002/03 RR15 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer beslutade den 13 december 2001 på eget initiativ att inleda en granskning av hur Centrala studie-stöds-nämnden CSN uppfyller sitt uppdrag. Bakgrunden


Utskottsberedning: 2003/04:UbU1 2003/04:UbU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR15 (doc, 415 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR14

Förslag till riksdagen 2002/03:RR14 Riksdagens revisorers förslag angående Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik 2002/03 RR14 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har efter ett förslag från försvarsutskottet granskat arbetsgivarpolitiken inom Försvarsmakten med särskild inriktning på lönebildningen. Myndighetens


Utskottsberedning: 2003/04:FöU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): 3 avslag, 3 bifall,

Framställning / redogörelse 2002/03:RR14 (doc, 756 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13

Förslag till riksdagen 2002/03:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet 2002/03 RR13 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat regeringens och olika myndigheters hantering av ärendet om ett gemensamt radiokommunikations-system för polisen,


Utskottsberedning: ---2002/03:FiU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13 (doc, 265 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR11

Förslag till riksdagen 2002/03:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående arkeologi på uppdrag 2002/03 RR11 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat uppdragsarkeologi arkeologiska utredningar och undersökningar som exploatörer ska bekosta vid markexploatering. Granskningen har omfattat


Utskottsberedning: 2003/04:KrU2
Riksdagsbeslut (5 förslag): 1 avslag, 4 bifall,
Följdmotioner: 5

Framställning / redogörelse 2002/03:RR11 (doc, 631 kB)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR10

Förslag till riksdagen 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna 2002/03 RR10 Inledning Bakgrund Riksdagens revisorer har granskat styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna. Granskningen har sitt ursprung i en framställan från riksdagens arbetsmarknadsutskott. Resultaten


Utskottsberedning: 2002/03:AU8
Riksdagsbeslut (7 förslag): 7 avslag
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 2002/03:RR10 (doc, 732 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 2002/03:RR9

Förslag till riksdagen 2002/03:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Med tvång och god vilja vad gör Statens institutionsstyrelse 2002/03 RR9 Inledning Riksdagens revisorer har på socialutskottets initiativ granskat Statens institutionsstyrelse. Granskningen är inriktad på tre övergripande och sinsemellan sammanhängande


Utskottsberedning: 2002/03:SoU13
Riksdagsbeslut (9 förslag): 8 avslag, 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR9 (doc, 824 kB)

RR8

Framställning / redogörelse 2002/03:RR8

Förslag till riksdagen 2002/03:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Familjehemsvården 2002/03 RR8 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat i vilken utsträckning de mål och regler som socialtjänstlagstiftningen formulerar för familjehemsvården efterlevs. Inom ramen för granskningen


Utskottsberedning: 2002/03:AU4 2002/03:SoU10
Riksdagsbeslut (7 förslag): 1 avslag, 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR8 (doc, 528 kB)

RR7

Framställning / redogörelse 2002/03:RR7

Förslag till riksdagen 2002/03:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar 2002/03 RR7 Inledning Revisorerna har på eget initiativ granskat hur regeringen styr Fortifikations-verket och Försvarsmakten för att åstadkomma en effektiv förvaltning och ett effektivt brukande


Utskottsberedning: 2002/03:FiU14
Riksdagsbeslut (8 förslag): 6 avslag, 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2002/03:RR7 (doc, 485 kB)