Dokument & lagar (73 träffar)

Framställning / redogörelse 1996/97:RR8

Förslag till riksdagen 1996/97:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående AmuGruppen AB 1996/97 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av AmuGruppen AB. Inledning Beslut om skrivelsen har fattats av revisorerna i plenum den 5 februari 1997. Revisorernas beslut att genomföra en granskning av AmuGruppen


Utskottsberedning: -1996/97:AU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1996/97:RR8 (pdf, 403 kB)

Framställning / redogörelse 1996/97:RFK2

Förslag till riksdagen 1996/97:RFK2 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändringar i la- gen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens 1996/97 ledamöter och i lagen 1996:304 om arvode m.m. till Sve- RFK2 riges företrädare i Europaparlamentet Förslagets huvudsakliga innehåll I förslaget föreslås vissa förändringar


Utskottsberedning: --1997/98:KU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1996/97:RFK2 (pdf, 552 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR12

Förslag till riksdagen 1995/96:RR12 Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges deltagande i internationella mellanstatliga organisationer 1995/96 RR12 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av Sveriges deltagande i internationella mellanstatliga organisationer. 1. Granskningens bakgrund och syfte Utrikesutskottet


Utskottsberedning: -----1997/98:UU7
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1995/96:RR12 (pdf, 835 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR11

Förslag till riksdagen 1995/96:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående myndigheternas lokalförsörjning 1995/96 RR11 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av myndigheternas lokalförsörjning. 1 Revisorernas granskning Revisorernas granskning påbörjades sedan revisorerna observerat att myndigheter i


Utskottsberedning: --------1996/97:FiU8
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1995/96:RR11 (pdf, 433 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR10

Förslag till riksdagen 1995/96:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående uppföljning av post- och telepolitiska mål 1995/96 RR10 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående uppföljningen av post- och telepolitiska mål. 1. Revisorernas granskning Efter förslag från trafikutskottet har Riksdagens revisorer


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1995/96:RR10 (pdf, 378 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR9

Förslag till riksdagen 1995/96:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldsaneringslagen 1995/96 RR9 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av tillämpningen av skuldsaneringslagen. Sammanfattning Riksdagens revisorer har granskat tillämpningen av den nya skuldsaneringslagen. Utgångspunkten


Utskottsberedning: -----1996/97:LU6
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Framställning / redogörelse 1995/96:RR9 (pdf, 742 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR8

Förslag till riksdagen 1995/96:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet 1995/96 RR8 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statliga insatser för att främja jämställdheten i arbetslivet. Granskningen har initierats av revisorerna. Dess upplägning


Utskottsberedning: ---1995/96:AU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Framställning / redogörelse 1995/96:RR8 (pdf, 748 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR7

Förslag till riksdagen 1995/96:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående den stat- liga personalpolitiken 1995/96 RR7 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av den statliga personalpolitiken. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat den personalpolitiska reform för staten som riksdagen


Utskottsberedning: --------1995/96:AU10
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1995/96:RR7 (pdf, 917 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR3

Riksdagens revisorer 1995/96:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående samord- nad länsförvaltning 1995/96 RR3 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av samordnad länsförvaltning. 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat reformen om samordnad länsförvaltning som genomfördes 1991. Granskningens


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1995/96:RR3 (pdf, 657 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RR2

Förslag till riksdagen 1995/96:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående valutareserven 1995/96 RR2 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av Riksbankens valutareserv. 1 Inledning Riksdagens revisorer har granskat Riksbankens valutareserv. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten 1994/95:8


Utskottsberedning: ----1995/96:FiU12
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1995/96:RR2 (pdf, 1212 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RFK6

Förslag till riksdagen 1995/96:RFK6 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 1995/96 RFK6 Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 upptas medel för nedan angivet ändamål. Riksdagen


Utskottsberedning: -1995/96:KU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Framställning / redogörelse 1995/96:RFK6 (pdf, 118 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:RFK4

Förslag till riksdagen 1995/96:RFK4 om nya bestämmelser för traktaments- och rese- ersättning m.m. till riksdagens ledamöter 1995/96 RFK4 Beredningsgruppen för översyn av ersättningslagen har till förvaltningsstyrelsen överlämnat ett förslag om ändring i lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter


Utskottsberedning: -1995/96:KU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Framställning / redogörelse 1995/96:RFK4 (pdf, 495 kB)

Framställning / redogörelse 1995/96:TK2

Förslag till riksdagen 1995/96:TK2 Skrivelse från talmanskonferensen med förslag till indelning av budgeten i utgiftsområden 1995/96 TK2 En arbetsgrupp inom talmanskonferensen har utarbetat ett förslag till indelning av budgeten i utgiftsområden. Talmanskonferensen ställer sig bakom det framlagda förslaget. Förslag


Utskottsberedning: -1995/96:KU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1995/96:TK2 (pdf, 221 kB)