Dokument & lagar (86 träffar)

ER1

Framställning / redogörelse 2005/06:ER1

Redogörelse till riksdagen ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2005. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under perioden

2006-01-01

Framställning / redogörelse 2005/06:ER1 (doc, 531 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS3

Redogörelse till riksdagen 2004/05:RRS3 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående UD och Sida i utvecklingssamarbetet Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen genomfört om regeringens och Sidas roller i det bilaterala utvecklingssamarbetet och som

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS3 (doc, 80 kB)

Framställning / redogörelse 2004/05:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2004. Stockholm den 11 februari 2005 På delegationens

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:OSSE1 (doc, 155 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 2004/05:NR1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2004 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2004. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 56:e session den 1-3 november samt en

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:NR1 (doc, 390 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 2004/05:ER1

Redogörelse till riksdagen 2004/05:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2004. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

2005-01-01

Framställning / redogörelse 2004/05:ER1 (doc, 434 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 2003/04:NR1

Redogörelse till riksdagen 2003/04:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2003 Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under år 2003. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 55:e session den 27-29 oktober samt

2004-01-01

Framställning / redogörelse 2003/04:NR1 (doc, 260 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 2003/04:ER1

Redogörelse till riksdagen 2003/04:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2003. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

2004-01-01

Framställning / redogörelse 2003/04:ER1 (doc, 337 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 2002/03:NR1

Redogörelse till riksdagen 2002/03:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2002 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under år 2002. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 54:e session den 29-31 oktober samt en översikt över

2003-01-01

Framställning / redogörelse 2002/03:NR1 (doc, 329 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 2002/03:ER1

Redogörelse till riksdagen 2002/03:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2002. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under perioden antagna

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2002/03:ER1 (doc, 1022 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR17

Förslag till riksdagen 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser 2001/02 RR17 Genomförd granskning I förstudien Internationella freds- och hjälpinsatser 2000/01:5 konstaterade Riksdagens revisorer att dagens internationella konflikt- och krismönster samtidigt fordrar


Utskottsberedning: 2002/03:UU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2001/02:RR17 (doc, 1042 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 2001/02:NR1

Redogörelse till riksdagen 2001/02:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under år 2001 2001/02 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under år 2001. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 53:e session den 29-31 oktober samt en översikt

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2001/02:NR1 (doc, 313 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 2001/02:ER1

Redogörelse till riksdagen 2001/02:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2001. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under perioden

2002-01-01

Framställning / redogörelse 2001/02:ER1 (doc, 989 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 2000/01:NR1

Redogörelse till riksdagen 2000/01:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 2000 2000/01 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 2000. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 52:a session den 6-8 november samt en översikt

2001-01-01

Framställning / redogörelse 2000/01:NR1 (doc, 370 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 2000/01:ER1

Redogörelse till riksdagen 2000/01:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 2000/01 ER1 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2000. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

2001-01-01

Framställning / redogörelse 2000/01:ER1 (doc, 227 kB)

NR1

Framställning / redogörelse 1999/2000:NR1

Redogörelse till riksdagen 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999 1999/2000 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 1999. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 51:a session den 8-11 november samt en översikt

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1999/2000:NR1 (doc, 296 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 1999/2000:ER1

Redogörelse till riksdagen 1999/2000:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 1999/2000 ER1 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 1999. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

2000-01-01

Framställning / redogörelse 1999/2000:ER1 (doc, 215 kB)

RR9

Framställning / redogörelse 1998/99:RR9

Förslag till riksdagen 1998/99:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Utvecklingssamarbetet styrning, genomförande, samordning och uppföljning av biståndet 1998/99 RR9 1 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ genomfört en granskning av utvecklingssamarbetet. Granskningen har i huvudsak


Utskottsberedning: ------1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

NR1

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1

Förslag till riksdagen 1998/99:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1998 1998/99 NR1 Nordiska rådet får härmed överlämna bifogade berättelse angående sin verksamhet under 1998. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 50:e session den 9-12 november samt en översikt över


Utskottsberedning: -1999/2000:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:NR1 (doc, 318 kB)

ER1

Framställning / redogörelse 1998/99:ER1

Redogörelse till riksdagen 1998/99:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling 1998/99 ER1 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 1998. Till redogörelsen är fogad en förteckning över av församlingen under

1999-01-01

Framställning / redogörelse 1998/99:ER1 (doc, 223 kB)

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4

frsrdg 1997/98 RR4 Förslag till riksdagen 1997/98:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående utrikesförvaltningen 1997/98 RR4 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av utrikesförvaltningen. 1 Revisorernas granskning Bakgrunden till revisorernas granskning var ett förslag från revisorerna själva sedan


Utskottsberedning: --1997/98:UU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1997/98:RR4 (pdf, 1577 kB)