Dokument & lagar (86 träffar)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR4

Förslag till riksdagen 2002/03:RR4 Riksdagens revisorers förslag angående nationella mål i kommunernas äldreomsorg 2002/03 RR4 Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat statens styrning av kommunernas äldreomsorg. Granskningen är ett led i en bredare satsning med syftet att inom olika politikområden granska


Utskottsberedning: 2002/03:SoU9
Riksdagsbeslut (5 förslag): 2 avslag, 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR4 (doc, 926 kB)

RR3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR3

Förslag till riksdagen 2002/03:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av skolan 2002/03 RR3 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat statens styrning av skolan. Resultatet av granskningen finns i rapporten Statens styrning av skolan från målstyrning till uppsökande bidragsverksamhet


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2002/03:RR3 (doc, 437 kB)

RR2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR2

Förslag till riksdagen 2002/03:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Statens personalpolitik 2002/03 RR2 Revisorernas granskning Revisorernas granskning har redovisats i rapporten Statens personalpolitik Rapport 2001/02:12Syftet med rapporten var att granska genomförande och förverkligande av det personalpolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:FiU13
Riksdagsbeslut (3 förslag): 3 avslag

Framställning / redogörelse 2002/03:RR2 (doc, 511 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR21

Förslag till riksdagen 2001/02:RR21 Riksdagens revisorers förslag angående statens avtalsförsäkringar 2001/02 RR21 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat systemet för finansieringen av de avtalsförsäkringar som omfattar statligt anställda. I rapporten bilaga till denna skrivelse konstaterar


Utskottsberedning: 2002/03:FiU9
Riksdagsbeslut (5 förslag): 5 avslag

Framställning / redogörelse 2001/02:RR21 (doc, 357 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR20

Förslag till riksdagen 2001/02:RR20 Riksdagens revisorers förslag angående ITiS en statlig satsning på IT i skolan 2001/02 RR20 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har granskat det nationella programmet för IT i skolan ITiSITiS genomförs under åren 1999-2002 och kostar ca 1,7 miljarder kronor. Syftet med programmet


Utskottsberedning: 2002/03:UbU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Framställning / redogörelse 2001/02:RR20 (doc, 437 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR17

Förslag till riksdagen 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser 2001/02 RR17 Genomförd granskning I förstudien Internationella freds- och hjälpinsatser 2000/01:5 konstaterade Riksdagens revisorer att dagens internationella konflikt- och krismönster samtidigt fordrar


Utskottsberedning: 2002/03:UU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2001/02:RR17 (doc, 1042 kB)