Dokument & lagar (202 träffar)

Framställning / redogörelse 1982/83:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:25 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR förslag till ny organisation 1 Riksdagen IW2 VI. 2 sunil r 2. Förs. 1982/83:25 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 7 1. INLEDNING 9 2. PRINCIPER FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN INOM

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:25 (pdf, 5456 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:24 Förslag 1982/83:24 om säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till lag om säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden. Lagförslaget har

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:24 (pdf, 407 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:17 Förslag 1982/83:17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten

1983-02-16

Framställning / redogörelse 1982/83:17 (pdf, 145 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:18 Redogörelse 1982/83:18 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1983-02-10

Framställning / redogörelse 1982/83:18 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:20 Redogörelse 1982/83:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1981/82 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:20 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:19 Redogörelse 1982/83:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:19 (pdf, 133 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:16 Redogörelse 1982/83:16 Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse för åren 1971-1982 Till riksdagen Riksdagens besvärsnämnd inledde sin verksamhet samtidigt med enkammarriksdagen år 1971 och höll sitt första sammanträde den 28 januari

1983-01-26

Framställning / redogörelse 1982/83:16 (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:14 Redogörelse 1982/83:14 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1982 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 14 ISBN 91-85456-22-5 ISSN 0347-3198 minab/gotab Stockholm 1983 73295 Redog. 1982/83:14 3 Till Riksdagen Riksbankens

1983-01-19

Framställning / redogörelse 1982/83:14 (pdf, 1944 kB)

Proposition 1982/83:177

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:177 Regeringens proposition 1982/83:177 om bestämmelser som begränsar småhus- och lägenhetsägarnas uppgifts- och avgiftsskyldighet beslutad den 2 juni 1983. Regeringen förslår riksdagen alt antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag

1982-12-31

Proposition 1982/83:177 (pdf, 1628 kB)

Proposition 1982/83:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skr. 1982/83:176 Regeringens skrivelse 1982/83:176 om de kommunanställdas förhandlingsrätt beslutad den 19 maj 1983. Regeringen bereder riksdagen tillfälle atl ta del av vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

1982-12-31

Proposition 1982/83:176 (pdf, 330 kB)

Proposition 1982/83:175

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:175 Regeringens proposition 1982/83:175 om bildandet av ett utvecklingsbolag vid statens väg- och trafikinstitut: beslutad den 28 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

1982-12-31

Proposition 1982/83:175 (pdf, 182 kB)

Proposition 1982/83:174

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:174 Regeringens proposition 1982/83:174 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m.beslutad den 14 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens

1982-12-31

Proposition 1982/83:174 (pdf, 1008 kB)

Proposition 1982/83:173

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:173 Regeringens proposition 1982/83:173 om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöverenskommelse, m.m.beslutad den 21 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen

1982-12-31

Proposition 1982/83:173 (pdf, 5581 kB)

Proposition 1982/83:172

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:172 Regeringens proposition 1982/83:172 med förslag till lag om bekämpande av salmonella hos djur beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga del förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda

1982-12-31

Proposition 1982/83:172 (pdf, 1177 kB)

Proposition 1982/83:171

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:171 Regeringens proposition 1982/83:171 om reglering av priserna på Hsk, m. m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

1982-12-31

Proposition 1982/83:171 (pdf, 1150 kB)

Proposition 1982/83:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:170 Regeringens proposition 1982/83:170 om vissa ändringar i reglerna om uppbörd av arvs- och gåvoskatt, m.m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll

1982-12-31

Proposition 1982/83:170 (pdf, 822 kB)

Proposition 1982/83:169

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:169 Regeringens proposition 1982/83:169 om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1984, m.m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotpkpll. På

1982-12-31

Proposition 1982/83:169 (pdf, 1247 kB)

Proposition 1982/83:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:168 Regeringens proposition 1982/83:168 om telesatellitprojektet Teie-X, m. m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen antaga de förslag som upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

1982-12-31

Proposition 1982/83:168 (pdf, 753 kB)

Proposition 1982/83:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:167 Regeringens proposition 1982/83:167 om ändring i byggnadslagen 1947:385 m. m.beslutad den 24 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har lagils upp i bifogade utdrag av regeringsprotpkpll. På regeringens vägnar

1982-12-31

Proposition 1982/83:167 (pdf, 1708 kB)

Proposition 1982/83:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:166 Regeringens proposition 1982/83:166 om inskränkt skattskyldighet för Alva och Gunnar Myrdals stiftelse m.fl.beslutad den 17 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

1982-12-31

Proposition 1982/83:166 (pdf, 299 kB)