Dokument & lagar (202 träffar)

Proposition 1982/83:177

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:177 Regeringens proposition 1982/83:177 om bestämmelser som begränsar småhus- och lägenhetsägarnas uppgifts- och avgiftsskyldighet beslutad den 2 juni 1983. Regeringen förslår riksdagen alt antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag

1982-12-31

Proposition 1982/83:177 (pdf, 1628 kB)

Proposition 1982/83:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skr. 1982/83:176 Regeringens skrivelse 1982/83:176 om de kommunanställdas förhandlingsrätt beslutad den 19 maj 1983. Regeringen bereder riksdagen tillfälle atl ta del av vad som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

1982-12-31

Proposition 1982/83:176 (pdf, 330 kB)

Proposition 1982/83:175

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:175 Regeringens proposition 1982/83:175 om bildandet av ett utvecklingsbolag vid statens väg- och trafikinstitut: beslutad den 28 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

1982-12-31

Proposition 1982/83:175 (pdf, 182 kB)

Proposition 1982/83:174

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:174 Regeringens proposition 1982/83:174 om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m.beslutad den 14 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens

1982-12-31

Proposition 1982/83:174 (pdf, 1008 kB)

Proposition 1982/83:173

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:173 Regeringens proposition 1982/83:173 om godkännande av konvention om upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen Eutelsat med därtill anslutande driftöverenskommelse, m.m.beslutad den 21 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen

1982-12-31

Proposition 1982/83:173 (pdf, 5581 kB)

Proposition 1982/83:172

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:172 Regeringens proposition 1982/83:172 med förslag till lag om bekämpande av salmonella hos djur beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga del förslag som har upplagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda

1982-12-31

Proposition 1982/83:172 (pdf, 1177 kB)

Proposition 1982/83:171

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:171 Regeringens proposition 1982/83:171 om reglering av priserna på Hsk, m. m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar

1982-12-31

Proposition 1982/83:171 (pdf, 1150 kB)

Proposition 1982/83:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:170 Regeringens proposition 1982/83:170 om vissa ändringar i reglerna om uppbörd av arvs- och gåvoskatt, m.m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll

1982-12-31

Proposition 1982/83:170 (pdf, 822 kB)

Proposition 1982/83:169

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:169 Regeringens proposition 1982/83:169 om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1984, m.m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen alt antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotpkpll. På

1982-12-31

Proposition 1982/83:169 (pdf, 1247 kB)

Proposition 1982/83:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:168 Regeringens proposition 1982/83:168 om telesatellitprojektet Teie-X, m. m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen antaga de förslag som upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar INGVAR CARLSSON

1982-12-31

Proposition 1982/83:168 (pdf, 753 kB)

Proposition 1982/83:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:167 Regeringens proposition 1982/83:167 om ändring i byggnadslagen 1947:385 m. m.beslutad den 24 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har lagils upp i bifogade utdrag av regeringsprotpkpll. På regeringens vägnar

1982-12-31

Proposition 1982/83:167 (pdf, 1708 kB)

Proposition 1982/83:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:166 Regeringens proposition 1982/83:166 om inskränkt skattskyldighet för Alva och Gunnar Myrdals stiftelse m.fl.beslutad den 17 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

1982-12-31

Proposition 1982/83:166 (pdf, 299 kB)

Proposition 1982/83:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:165 Regeringens proposition 1982/83:165 om verkställighet av avgöranden om vårdnad eller umgänge m.m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl anta de förslag som har tagils upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda

1982-12-31

Proposition 1982/83:165 (pdf, 2571 kB)

Proposition 1982/83:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:164 Regeringens proposition 1982/83:164 öm nordiskt kultursamarbete m. m.beslutad den 7 april 1983. Regeringen föreslår riksdagen atl antaga de förslag som har upptagils i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar INGVAR

1982-12-31

Proposition 1982/83:164 (pdf, 457 kB)

Proposition 1982/83:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:163 Regeringens proposition 1982/83:163 med förslag till lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.beslutad den 24 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll

1982-12-31

Proposition 1982/83:163 (pdf, 3459 kB)

Proposition 1982/83:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:162 Regeringens proposition 1982/83:162 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.beslutad den 17 mars 1983. Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för de åtgärder eller det

1982-12-31

Proposition 1982/83:162 (pdf, 1910 kB)

Proposition 1982/83:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:161 Regeringens proposition 1982/83:161 om ändring i civilförsvarslagen 1960:74beslutad den 24 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag spm har tagits upp i bifpgade utdrag äv regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF

1982-12-31

Proposition 1982/83:161 (pdf, 2638 kB)

Proposition 1982/83:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:160 Regeringens proposition 1982/83:160 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m.beslutad den 24 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF

1982-12-31

Proposition 1982/83:160 (pdf, 445 kB)

Proposition 1982/83:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:159 Regeringens proposition 1982/83:159 om ändring i sjölagen 1891:35 s. 1 m.m. begränsning av redares ansvar, befordran av passagerarebeslutad den 24 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade

1982-12-31

Proposition 1982/83:159 (pdf, 13913 kB)

Proposition 1982/83:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Prop. 1982/83:158 Regeringens proposition 1982/83:158 om åklagarväsendets regionala organisation m.m.beslutad den 24 mars 1983. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens

1982-12-31

Proposition 1982/83:158 (pdf, 2257 kB)