Dokument & lagar (192 träffar)

Riksdagens protokoll 1982/83:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:167 Tisdagen den 14 juni Kl. 12.00 Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 27, 30 och 31 maj samt 1, 2 och

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:167 (pdf, 18 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:166 Nr 166 Fredagen den 3 juni 1983 Meddelande om protokollsjustering, riksmötet 1983184, m. m. Fredagen den 3 juni Kl. 14.50 1  Föredrogs och hänvisades Proposifion 1982/83:177 fill skatteutskottet 2  Föredrogs Finansutskottets

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:166 (pdf, 133 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:165 Fredagen den 3 juni Kl. 09.00 Nr 165 Fredagen den 3 juni 1983 Kommunalekonomiska frågor, m. m. 1 Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Kommunalekonomiska frågor, m. m. forts, från prot. 164 Fortsattes överläggningen om

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:165 (pdf, 2803 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:164 Torsdagen den 2 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 7 Den ekonomiska politiken, m. m. forts, från prot. 163 Fortsattes överläggningen om finansutskottets betänkande 1982/83:50,

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:164 (pdf, 2617 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:163 Torsdagen den 2 juni fm. Kl. 09.00 Nr 163 Torsdagen den 2 juni 1983 Kompletteringsval tid utskott, riksdagens krigsdelegation och fullmäktige i riksbanken 1 Upplästes och lades fill handlingarna följande från valprövningsnämnden

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:163 (pdf, 6444 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:162 Onsdagen den 1 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 9 Varvsindustrin, m. m. forts, från prot. 161 Fortsattes överläggningen om näringsutskotfets betänkande 1982/83:55 och arbetsmarknadsutskottets

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:162 (pdf, 2494 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:161 Onsdagen den 1 juni fm. Kl. 09.00 1  Justerades protokollet för den 24 maj. 2  Talmannen meddelade att Karin Nordlander vpk och Allan Ekström m denna dag återtagit sina platser i riksdagen, varigenom Margö Ingvardssons och

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:161 (pdf, 6222 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:160 Tisdagen den 31 maj Kl. 10.00 1 Minnesord över avliden ledamot av riksdagen Anf. 1 TALMANNEN: Med bestörtning mottog vi i fredags budet atf Erik Wärnberg hastigt slutat sina dagar. Vi deltar i den stora sorg som drabbat hans

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:160 (pdf, 5094 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:159 Måndagen den 30 maj em. Kl. 19.30 21 Svar på interpellation 1982/83:118 om åtgärder mot arbetslösheten forts, frän prot. 158 Anf. 100 OLOF JOHANSSON cHerr talman Jag skall först understryka att jag uppskattar den mer dämpade

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:159 (pdf, 3143 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:158 Måndagen den 30 maj fm. Kl. 11.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 19 och 20 innevarande månad. 2  Förste vice talmannen meddelade att Lars-Ove Hagberg vpk

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:158 (pdf, 5010 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:157 Fredagen den 27 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 18 innevarande månad. 2  Upplästes och lades till handlingarna följande från valprövningsnämn-den

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:157 (pdf, 6970 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:156 Torsdagen den 26 maj Kl. 10.00 1 Justerades protokollet för den 17 innevarande månad. 2  Förlängning av riltsmötet Anf. 1 TALMANNEN: Riksmöte skall om inte annat beslutas avslutas senast den 31 maj. I 1 kap. 4 RO stadgas

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:156 (pdf, 5126 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:155 Onsdagen den 25 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 10 Idrott, rekreation och turism forts, från prot. 154 Fortsattes överläggningen om kulturutskottets betänkande 1982/83:25.

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:155 (pdf, 2472 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:154 Onsdagen den 25 maj fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1 Val av en riksdagens ombudsman Företogs val av en riksdagens ombudsman. Anf. 1 OLLE SVENSSON sHerr talman Valperioden för justitieombudsmannen

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:154 (pdf, 5912 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:153 Tisdagen den 24 maj Kl. 11.00 Om åtgärder för att stimulera inrättande av skolkonferenser 1 Meddelande om val Anf. 1 TALMANNEN: Jag får meddela att val av en riksdagens ombudsman kommer att ske vid morgondagens sammanträde.

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:153 (pdf, 4652 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:152 Fredagen den 20 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 11 innevarande månad. 2  Föredrogs men bordlades åter Socialutskottets betänkande 1982/83:39

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:152 (pdf, 3779 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:151 Torsdagen den 19 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 12 Reglering av priserna på jordbruksprodukter forts, från prot. 150 Fortsattes  överläggningen  om  jordbruksutskottets  betänkande 

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:151 (pdf, 2618 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:150 Torsdagen den 19 maj fm. Kl. 10.00 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1 Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Företogs val av fem ledamöter och fem suppleanter i styrelsen

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:150 (pdf, 5286 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:149

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:149 Onsdagen den 18 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 13 Underrätternas sammansättning m. m. forts, från prot. 148 Fortsattes överläggningen om justitieutskottets betänkande 1982/83:32.

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:149 (pdf, 2590 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:148 Onsdagen den 18 maj fm. Kl. 10.00 1 Minnesord över avliden ledamot av riksdagen Anf. 1 TALMANNEN Vi nåddes under gårdagen av sorgebudet att vår kamrat Karl-Eric Norrby slutat sina dagar. Karl-Eric Norrby hade ända från sin

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:148 (pdf, 5205 kB)