Dokument & lagar (285 träffar)

Riksdagens protokoll 1982/83:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:155 Onsdagen den 25 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 10 Idrott, rekreation och turism forts, från prot. 154 Fortsattes överläggningen om kulturutskottets betänkande 1982/83:25.

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:155 (pdf, 2472 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:154 Onsdagen den 25 maj fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1 Val av en riksdagens ombudsman Företogs val av en riksdagens ombudsman. Anf. 1 OLLE SVENSSON sHerr talman Valperioden för justitieombudsmannen

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:154 (pdf, 5912 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:153 Tisdagen den 24 maj Kl. 11.00 Om åtgärder för att stimulera inrättande av skolkonferenser 1 Meddelande om val Anf. 1 TALMANNEN: Jag får meddela att val av en riksdagens ombudsman kommer att ske vid morgondagens sammanträde.

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:153 (pdf, 4652 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:152 Fredagen den 20 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 11 innevarande månad. 2  Föredrogs men bordlades åter Socialutskottets betänkande 1982/83:39

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:152 (pdf, 3779 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:151 Torsdagen den 19 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 12 Reglering av priserna på jordbruksprodukter forts, från prot. 150 Fortsattes  överläggningen  om  jordbruksutskottets  betänkande 

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:151 (pdf, 2618 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:150 Torsdagen den 19 maj fm. Kl. 10.00 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1 Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Företogs val av fem ledamöter och fem suppleanter i styrelsen

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:150 (pdf, 5286 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:149

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:149 Onsdagen den 18 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 13 Underrätternas sammansättning m. m. forts, från prot. 148 Fortsattes överläggningen om justitieutskottets betänkande 1982/83:32.

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:149 (pdf, 2590 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:148 Onsdagen den 18 maj fm. Kl. 10.00 1 Minnesord över avliden ledamot av riksdagen Anf. 1 TALMANNEN Vi nåddes under gårdagen av sorgebudet att vår kamrat Karl-Eric Norrby slutat sina dagar. Karl-Eric Norrby hade ända från sin

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:148 (pdf, 5205 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:147

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:147 Tisdagen den 17 maj Kl. 14.00 Nr 147 Tisdagen den 17 maj 1983 Om svenskt äterinträde i Intergovernmental Committee for Migration ICM 1 Svar på fråga 1982/83:402 om svenskt återinträde i Intergovernmental Committee for

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:147 (pdf, 2151 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:146 Måndagen den 16 maj Kl. 11.00 Nr 146 Måndagen den 16 maj 1983 Meddelande om interpellationssvar Om tidpunkten för offentliggörande av innehållet i proposition till riksdagen 1  Justerades protokollen för den 4, 5 och

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:146 (pdf, 3132 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:145

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:145 Onsdagen den 11 maj Kl. 09.00 Nr 145 Onsdagen den 11 maj 1983 Sammanträdet tisdagen den 17 maj Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 3 innevarande månad. 2

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:145 (pdf, 5026 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:144 Tisdagen den 10 maj em. Kl. 19,30 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 15 Utveckling i Norrbotten forts, från prot, 143 Fortsattes överläggningen om arbetsmarknadsutskottets betänkande 1982/83:24,

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:144 (pdf, 3044 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:143 Tisdagen den 10 maj fm. Kl. 11.00 Nr 143 Tisdagen den 10 maj 1983 Meddelande om interpellationssvar Om vindkraftverket i Magiarp Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1  Justerades protokollet

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:143 (pdf, 5241 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:142

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:142 Måndagen den 9 maj Kl. 11.00 Nr 142 Måndagen den 9 maj 1983 Om planerade sjöräddningsövningar med sovjetiska myndigheter Förhandlingarna leddes av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 29 april. 2  Förste

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:142 (pdf, 636 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:141

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:141 Fredagen den 6 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början avandre vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 28 april. 2  Andre vice talmannen meddelade att Bo Södersten s denna dag återtagit sin plats i

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:141 (pdf, 2834 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:140

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:140 Torsdagen den 5 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 17 Statens järnvägars verksamhet, m. m. forts, från prot. 139 Fortsattes överläggningen om trafikutskottets betänkanden 1982/83:15

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:140 (pdf, 2488 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:139

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:139 Torsdagen den 5 maj fm. Kl. 12.00 Nr 139 Torsdagen den 5 maj 1983 Kompletteringsval till utskott Meddelande om interpellationssvar Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Kompletteringsval till

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:139 (pdf, 4094 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:138

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:138 Onsdagen den 4 maj em. Kl. 19.30 8 Internationellt utvecklingssamarbete m. m. forts, från prot. 137 Fortsattes överläggningen om utrikesutskottets.betänkande 1982/83:20. Anf. 84 INGVAR BJÖRK sHerr talman Den motion, 1982/83:1234,

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:138 (pdf, 2088 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:137

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:137 Onsdagen den 4 maj fm. Kl. 10,00 1  Justerades protokollet för den 26 april. 2  Föredrogs men bordlades åter Skatteutskottets betänkanden 1982/83:45-48 Lagutskottets betänkande 1982/83:38 Försvarsutskottets betänkanden 1982/83:12-14

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:137 (pdf, 5438 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:136

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:136 Tisdagen den 3 maj Kl. 15.00 Förhandlingarna leddes av tredje vice talmannen. 1 Justerades protokollet för den 25 april. 2 Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Undertecknad får härmed anhålla om tjänstledighet

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:136 (pdf, 866 kB)