Dokument & lagar (285 träffar)

Riksdagens protokoll 1982/83:95

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:95 Fredagen den 11 mars Kl. 09.00 1 Justerades protokollet för den 3 innevarande månad. 2 Svar på interpellation 1982/83:68 om avsättningsmöjligheterna för svensk stålindustri Anf. 1 Statsrådet ROINE CARLSSON: Herr talman Bertil

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:95 (pdf, 249 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:94

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:94 Torsdagen den 10 mars Kl. 12.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1 Justerades protokollet för den 2 innevarande månad. 2 Svar på fråga 1982/83:246 om säkerhetsutbildning för offshore-personal

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:94 (pdf, 2170 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:93

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:93 Onsdagen den 9 mars Kl. 10.00 1  Kompletteringsval till utskott Anf. 1 TALMANNEN: Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i lag- och försvarsutskotten under Ingemar Konradssons ledighet anmält hans ersättare

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:93 (pdf, 5012 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:92

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:92 Tisdagen den 8 mars Kl. 15.00 Förhandlingarna leddes av andre vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 28 februari. 2  Upplästes och lades till handlingarna följande från valprövningsnämnden inkomna Berättelse om

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:92 (pdf, 351 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:91

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:91 Måndagen den 7 mars Kl. 11.00 1  Komplettertngsval till utskott Anf. 1 TALMANNEN: Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som ny ledamot i jordbruksutskottet efter Åke Wictorsson anmält nuvarande suppleanten Margareta Winberg

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:91 (pdf, 1188 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:90

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:90 Fredagen den 4 mars Kl. 09.00 Nr 90 Fredagen den 4 mars 1983 Meddelande om interpellationssvar Om Sveriges relationer med Malta 1 Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Härmed anhåller jag om att bli entledigad

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:90 (pdf, 1994 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:89

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:89 Torsdagen den 3 mars Kl. 12.00 1 Upplästes och lades till handlingarna följande från valprövningsnämn-den inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot och ersättare Till valprövningsnämnden har från riksskatteverket

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:89 (pdf, 808 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:88

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:88 Onsdagen den 2 mars Kl. 10.00 1 Val av ombud och suppleanter i Europarådets parlamentariska rådgivande församling Företogs val av sex ombud och sex suppleanter i Europarådets parlamentariska rådgivande församling. Anf. 1

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:88 (pdf, 5860 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:87

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:87 Tisdagen den 1 mars Kl. 15.00 1 Talmannen meddelade att till kammaren inkommit läkarintyg för Allan Ekström, som var sjukskriven under fiden den 25 februari den 31 mars. Erforderlig ledighet beviljades. Talmannen anmälde att

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:87 (pdf, 1171 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:86

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:86 Måndagen den 28 februari Kl. 11.00 Om massmediekommitténs sekretariat 1 Kompletteringsval till utskott Anf. 1 TALMANNEN: Centerpartiets parfigrupp har som suppleant i konsfitutionsutskottet under Bengt Kindboms ledighet

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:86 (pdf, 2245 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:85

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:85 Fredagen den 18 februari Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes av andre vice talmannen. 1  Fyllnadsval till utskott Företogs val av en suppleant i finansutskottet. Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN: Enligt ett till kammaren inkommet

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:85 (pdf, 708 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:84

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:84 Torsdagen den 17 februari Kl. 14.00 1 Justerades protokollet för den 9 innevarande månad. Nr 84 Torsdagen den 17 februari 1983 Utökning av antalet suppleanter i finansutskottet Meddelande om fyllnadsval Om serviceavtal

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:84 (pdf, 727 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:83

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:83 Onsdagen den 16 februari Kl. 10.00 Nr 83 Onsdagen den 16 februari 1983 Tids- och ärendeplaner Meddelande om interpellationssvar Skatteflyktsklausulen, m. m. 1 Justerades protokollet för den 8 innevarande månad. 2 Tids-

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:83 (pdf, 3604 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:82

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:82 Tisdagen den 15 februari Kl. 15.00 1  Justerades protokollet för den 7 innevarande månad. 2  Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Anhåller  härmed om  entledigande  från  mitt  riksdagsmannauppdrag fr. o.

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:82 (pdf, 666 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:81

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:81 Måndagen den 14 februari Kl. 11.00 Nr 81 Måndagen den 14 februari 1983 Kompletteringsval till utskott Om registreringsskyltarna för motorfordon Förhandlingarna leddes av andre vice talmannen. 1  Kompletteringsval till utskott

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:81 (pdf, 908 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:80 Fredagen den 11 februari Kl. 09.00 1  Justerades protokollen för den 3 innevarande månad. 2  Upplästes följande inkomna skrivelse: Till riksdagen Anhåller härmed att bli entledigad frän uppdraget som suppleant i riksdagens

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:80 (pdf, 152 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:79

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:79 Torsdagen den 10 februari Kl. 12.00 1 Justerades protokollen för den 2 innevarande månad. 2 Svar på fråga 1982/83:206 om föräldraförsäkringen Anf. 1 Socialminister STEN ANDERSSON: Herr talman Ingegerd Troedsson har frågat mig

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:79 (pdf, 1446 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:78

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:78 Onsdagen den 9 februari Kl. 10.00 Nr 78 Onsdagen den 9 februari 1983  Tystnadsplikt för bl. a. ledamöterna i advokatsamfundets disciplinnämnd 1  Justerades protokollet för den 1 innevarande månad. 2  Föredrogs och hänvisades

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:78 (pdf, 323 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:77

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:77 Tisdagen den 8 februari Kl. 15.00 Nr 77 Tisdagen den 8 februari 1983 Frågestunden torsdagen den 17 februari Om kommunala kurser för utbildning av tekniker och kvalificerade yrkesarbetare 1 Justerades protokollet för den

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:77 (pdf, 262 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:76

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:76 Måndagen den 7 februari Kl. 11.00 Nr 76 Måndagen den 7 februari 1983 Om skattebefrielse vid förbrukning av överskottskraft för drift av elpannor 1 Svar på fråga 1982/83:230 om skattebefrielse vid förbrukning av överskottskraft

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:76 (pdf, 1341 kB)