Dokument & lagar (386 träffar)

Riksdagens protokoll 1983/84:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:170 Onsdagen den 20 juni Kl. 12.00 Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 1, 4, 5, 6, 7 och 8 juni inför

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:170 (pdf, 16 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:169

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:169 Nr 169 Fredagen den 8 juni 1984 Meddelande om protokollsjustering, riksmötet 1984/85, m. m. Fredagen den 8 juni Kl. 17.10 1 Föredrogs Finansutskottets betänkanden 1983/84:46.Anslag tiH räntor på statsskulden, m.m.

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:169 (pdf, 134 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:168 Fredagen den 8 juni Kl. 09.00 Nr 168 Fredagen den 8 juni 1984 Anmälan om utsedda ersättare, m. m. 1 Justerades protokollet för den 30 maj. 2 Anmälan om utsedda ersättare, m. m. Upplästes och lades till handlingarna följande

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:168 (pdf, 5687 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:167 Torsdagen den 7 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 10 Gymnasieskola i utveckling forts, från prot. 166 Fortsattes överläggningen om utbildningsutskottets betänkande 1983/ 84:29.

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:167 (pdf, 2705 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:166 Torsdagen den 7 juni fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  S Justerades protokollet för den 29 maj. 2  S Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkanden 1983/84:39, 40

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:166 (pdf, 6398 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:165 Onsdagen den 6 juni Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 28 maj. 2  Återkallelse av motionsyrkande Anf. 1 TREDJE VICE TALMANNEN: I skrivelse den 29 maj

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:165 (pdf, 6028 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:164 Tisdagen den 5 juni em. Kl. 19.30 Nr 164 Tisdagen den 5 juni 1984 Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 8  Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen,

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:164 (pdf, 2927 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:163 Tisdagen den 5 juni fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes tiH en början av tredje vice talmannen. 1 Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkanden 1983/84:33 och 34 Skatteutskottets betänkanden 1983/84:50,

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:163 (pdf, 6070 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:162 Måndagen den 4 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes av tredje vice talmannen. 12 Sysselsättningsskapande åtgärder forts, från prot. 161 Fortsattes  överläggningen  om  arbetsmarknadsutskottets  betänkande 1983/84:24.

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:162 (pdf, 1769 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:161 Måndagen den 4 juni fm. Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 24 och 25 maj. 2  Andre vice talmannen meddelade att Gösta Bohman m den 3 juni återtagit sin

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:161 (pdf, 6076 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:160 Fredagen den 1 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 16 Föredrogs näringsutskottets betänkanden 1983/84:34 om vissa anslag inom finansdepartementets pmråde prpp. 1983/84:100 delvis1983/84:29

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:160 (pdf, 1937 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:159 Fredagen den 1 juni fm. Kl. 09.00 1  Justerades protokpllen för den 23 maj. 2  Talmannen meddelade att Bo Södersten s och Holger Bergman s denna dag återtagit sina platser i riksdagen, varigenom Bo Krogvigs och Marita Bengtssons

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:159 (pdf, 5823 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:158 Onsdagen den 30 maj Kl. 09.00 Nr 158 Onsdagen den 30 maj 1984 Turist- och rekreationspolitiken m. m. FörhandUngama leddes till en början av andre vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 22 innevarande månad.

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:158 (pdf, 3204 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:157 Tisdagen den 29 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 21 innevarande månad. 2  Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkande 1983/84:44

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:157 (pdf, 6194 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:156 Måndagen den 28 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1  Justerades protokollet för den 18 innevarande månad. 2  Andre vice talmannen meddelade att Carl-Henrik Hermansson vpk den 26

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:156 (pdf, 4765 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:155

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:155 Fredagen den 25 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av andre vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 17 innevarande månad. 2  Förlängning av riksmötet Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN: Riksmöte skall

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:155 (pdf, 4730 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:154 Torsdagen den 24 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 18 Studiehjälp och vissa sjukförsäkringsfrågor Föredrogs socialförsäkringsutskottets betänkande 1983/84:26 om studiehjälp

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:154 (pdf, 3064 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:153

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:153 Torsdagen den 24 maj fm. Kl. 10.00 Nr 153 Torsdagen den 24 maj 1984 Om ett regionalt hälsouniversitet vid Linköpings högskola Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 1 Justerades protokollen för

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:153 (pdf, 5546 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:152

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:152 Onsdagen den 23 maj em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 10 Föredrogs justitieutskottets betänkanden 1983/84:27 om förslag till polislag m. m. prop. 1983/84:1111983/84:25 om sexualbrotten

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:152 (pdf, 3030 kB)

Riksdagens protokoll 1983/84:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1983/84:151 Onsdagen den 23 maj fm. Kl. 10.00 1  Justerades protokollet för den 15 innevarande månad. 2  Föredrogs och hänvisades Proposition 1983/84:199 till utbildningsutskottet 3 Föredrogs och hänvisades Motion 1983/84:2973 till

1983-12-31

Riksdagens protokoll 1983/84:151 (pdf, 5867 kB)