Dokument & lagar (286 träffar)

Framställning / redogörelse 1982/83:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:25 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR förslag till ny organisation 1 Riksdagen IW2 VI. 2 sunil r 2. Förs. 1982/83:25 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 7 1. INLEDNING 9 2. PRINCIPER FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN INOM

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:25 (pdf, 5456 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:24 Förslag 1982/83:24 om säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till lag om säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden. Lagförslaget har

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:24 (pdf, 407 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:17 Förslag 1982/83:17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten

1983-02-16

Framställning / redogörelse 1982/83:17 (pdf, 145 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:18 Redogörelse 1982/83:18 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1983-02-10

Framställning / redogörelse 1982/83:18 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:20 Redogörelse 1982/83:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1981/82 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:20 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:19 Redogörelse 1982/83:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:19 (pdf, 133 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:16 Redogörelse 1982/83:16 Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse för åren 1971-1982 Till riksdagen Riksdagens besvärsnämnd inledde sin verksamhet samtidigt med enkammarriksdagen år 1971 och höll sitt första sammanträde den 28 januari

1983-01-26

Framställning / redogörelse 1982/83:16 (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:14 Redogörelse 1982/83:14 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1982 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 14 ISBN 91-85456-22-5 ISSN 0347-3198 minab/gotab Stockholm 1983 73295 Redog. 1982/83:14 3 Till Riksdagen Riksbankens

1983-01-19

Framställning / redogörelse 1982/83:14 (pdf, 1944 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:167 Tisdagen den 14 juni Kl. 12.00 Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 27, 30 och 31 maj samt 1, 2 och

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:167 (pdf, 18 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:166

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:166 Nr 166 Fredagen den 3 juni 1983 Meddelande om protokollsjustering, riksmötet 1983184, m. m. Fredagen den 3 juni Kl. 14.50 1  Föredrogs och hänvisades Proposifion 1982/83:177 fill skatteutskottet 2  Föredrogs Finansutskottets

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:166 (pdf, 133 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:165

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:165 Fredagen den 3 juni Kl. 09.00 Nr 165 Fredagen den 3 juni 1983 Kommunalekonomiska frågor, m. m. 1 Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Kommunalekonomiska frågor, m. m. forts, från prot. 164 Fortsattes överläggningen om

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:165 (pdf, 2803 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:164 Torsdagen den 2 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 7 Den ekonomiska politiken, m. m. forts, från prot. 163 Fortsattes överläggningen om finansutskottets betänkande 1982/83:50,

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:164 (pdf, 2617 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:163

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:163 Torsdagen den 2 juni fm. Kl. 09.00 Nr 163 Torsdagen den 2 juni 1983 Kompletteringsval tid utskott, riksdagens krigsdelegation och fullmäktige i riksbanken 1 Upplästes och lades fill handlingarna följande från valprövningsnämnden

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:163 (pdf, 6444 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:162 Onsdagen den 1 juni em. Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av tredje vice talmannen. 9 Varvsindustrin, m. m. forts, från prot. 161 Fortsattes överläggningen om näringsutskotfets betänkande 1982/83:55 och arbetsmarknadsutskottets

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:162 (pdf, 2494 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:161 Onsdagen den 1 juni fm. Kl. 09.00 1  Justerades protokollet för den 24 maj. 2  Talmannen meddelade att Karin Nordlander vpk och Allan Ekström m denna dag återtagit sina platser i riksdagen, varigenom Margö Ingvardssons och

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:161 (pdf, 6222 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:160 Tisdagen den 31 maj Kl. 10.00 1 Minnesord över avliden ledamot av riksdagen Anf. 1 TALMANNEN: Med bestörtning mottog vi i fredags budet atf Erik Wärnberg hastigt slutat sina dagar. Vi deltar i den stora sorg som drabbat hans

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:160 (pdf, 5094 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:159

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:159 Måndagen den 30 maj em. Kl. 19.30 21 Svar på interpellation 1982/83:118 om åtgärder mot arbetslösheten forts, frän prot. 158 Anf. 100 OLOF JOHANSSON cHerr talman Jag skall först understryka att jag uppskattar den mer dämpade

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:159 (pdf, 3143 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:158 Måndagen den 30 maj fm. Kl. 11.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 19 och 20 innevarande månad. 2  Förste vice talmannen meddelade att Lars-Ove Hagberg vpk

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:158 (pdf, 5010 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:157 Fredagen den 27 maj Kl. 09.00 Förhandlingarna leddes till en början av förste vice talmannen. 1  Justerades protokollen för den 18 innevarande månad. 2  Upplästes och lades till handlingarna följande från valprövningsnämn-den

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:157 (pdf, 6970 kB)

Riksdagens protokoll 1982/83:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1982/83:156 Torsdagen den 26 maj Kl. 10.00 1 Justerades protokollet för den 17 innevarande månad. 2  Förlängning av riltsmötet Anf. 1 TALMANNEN: Riksmöte skall om inte annat beslutas avslutas senast den 31 maj. I 1 kap. 4 RO stadgas

1982-12-31

Riksdagens protokoll 1982/83:156 (pdf, 5126 kB)