Dokument & lagar (84 träffar)

Framställning / redogörelse 1982/83:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:4 Förslag 1982/83:4 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga stödet till industrin 1982-06-10 Till riksdagen 1 Inledning Det senaste årtiondets strukturella och konjunkturbetingade svårigheter inom det svenska näringslivet har

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:4 (pdf, 502 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:3 PROTOKOLL BIHANG

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGEN PROTOKOLL BIHANG 1982/83 Sami. 2 Förslag och redogörelser Nr 3-25 3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1982 4 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga stödet till industrin 5 Fullmäktiges i riksbanken skrivelse

1982-12-31

Framställning / redogörelse 1982/83:3 PROTOKOLL BIHANG (pdf, 240 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:2 Redogörelse 1982/83:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1981/82 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5 1.1 Uppgift

1982-09-23

Framställning / redogörelse 1982/83:2 (pdf, 3775 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:1 Redogörelse 1982/83:1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1 Riksdagen 1982183. 2 sami. Nr I Redaktör:Birgitta Hallström Omslag:Kerstin Anckers Översättning till engelska av Summary in English:John Hogg Norstedts Tryckeri Stockholm

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:1 (pdf, 15427 kB)