Dokument & lagar (49 träffar)

Framställning / redogörelse 1983/84:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:23 Förslag 1983/84:23 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring av vissa arvoden m. m. Till riksdagen Bestämmelser om ersättning för uppdrag i olika riksdagsorgan finns dels i arvodesstadgan RFS 1979:I för riksdagen och dess organ,

1984-04-25

Framställning / redogörelse 1983/84:23 (pdf, 279 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:22 Förslag 1983/84:22 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten för

1984-03-21

Framställning / redogörelse 1983/84:22 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:20 Redogörelse 1983/84:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1983 1984-02-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1984-02-13

Framställning / redogörelse 1983/84:20 (pdf, 135 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:19 Redogörelse 1983/84:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1983 1984-02-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1984-02-13

Framställning / redogörelse 1983/84:19 (pdf, 129 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:15 Redogörelse 1983/84:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1983 1 Riksdagen 1983/84. 2 sami. Nr 15 ISBN 91-85456-25-x ISSN 0347-3198 mlnab/gotab Stockholm 1984 77465 Redog. 1983/84:15 3 Till Riksdagen Jämlikt föreskrifterna

1984-01-17

Framställning / redogörelse 1983/84:15 (pdf, 2044 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:14 Redogörelse 1983/84:14 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1983 Till riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1983. Lönedelegationens sammansättning

1983-12-31

Framställning / redogörelse 1983/84:14 (pdf, 250 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:9 Förslag 1983/84:9 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om revidering av ledamöternas arvode Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen föreslår att den tidigare fastställda principen för bestämmande av storleken av ledamöternas

1983-11-09

Framställning / redogörelse 1983/84:9 (pdf, 292 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:10 Redogörelse 1983/84:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetaret 1982/83 1983-11-10 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-10-31

Framställning / redogörelse 1983/84:10 (pdf, 200 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:2 Redogörelse 1983/84:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1982/83 1 Riksdagen 1983184. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5 1.1 Uppgift

1983-10-13

Framställning / redogörelse 1983/84:2 (pdf, 5243 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:25 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR förslag till ny organisation 1 Riksdagen IW2 VI. 2 sunil r 2. Förs. 1982/83:25 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 7 1. INLEDNING 9 2. PRINCIPER FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN INOM

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:25 (pdf, 5456 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:24 Förslag 1982/83:24 om säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till lag om säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden. Lagförslaget har

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:24 (pdf, 407 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:17 Förslag 1982/83:17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten

1983-02-16

Framställning / redogörelse 1982/83:17 (pdf, 145 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:18 Redogörelse 1982/83:18 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1983-02-10

Framställning / redogörelse 1982/83:18 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:20 Redogörelse 1982/83:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1981/82 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:20 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:19 Redogörelse 1982/83:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:19 (pdf, 133 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:16 Redogörelse 1982/83:16 Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse för åren 1971-1982 Till riksdagen Riksdagens besvärsnämnd inledde sin verksamhet samtidigt med enkammarriksdagen år 1971 och höll sitt första sammanträde den 28 januari

1983-01-26

Framställning / redogörelse 1982/83:16 (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:14 Redogörelse 1982/83:14 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1982 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 14 ISBN 91-85456-22-5 ISSN 0347-3198 minab/gotab Stockholm 1983 73295 Redog. 1982/83:14 3 Till Riksdagen Riksbankens

1983-01-19

Framställning / redogörelse 1982/83:14 (pdf, 1944 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:24 Förslag 1983/84:24 Riksdagens revisorers förslag angående vissa åtgärder på beskattnings- och indrivningsområdet 1984-04-26 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har på förslag av riksdagens dåvarande civilutskott genomfört en

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:24 (pdf, 2039 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:21 Redogörelse 1983/84:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1983 1984-02-20 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:21 (pdf, 1879 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:18 Förslag 1983/84:18 Riksdagens revisorers förslag angående användningen av avbeman nade fyr- och lotsplatser 1984-02-22 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer har undersökt hur sjöfartsverket har förfarit med mark och byggnader

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:18 (pdf, 456 kB)
Paginering