Dokument & lagar (2 702 träffar)

Motion 1982/83:2439 Per Petersson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1982/83:2439 Per Petersson m. fl. Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och försvarspianeringen förs. 1982/83:22 Riksdagen revisorer föreslår att riksdagen ges ett ökat inflytande på utvecklingen av totalförsvarssektorn. Detta föreslås

1983-05-26

Motion 1982/83:2439 Per Petersson m. fl. (pdf, 74 kB)

Motion 1982/83:2438 Eric Hägelmark och Kerstin Ekman

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1982/83:2438 Eric Hägelmark och Kerstin Ekman Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och försvarsplaneringen förs. 1982/83:22 Riksdagen beslöt 1970 att införa ett nytt planerings- och ekonomisystem för försvaret, det s. k. FPE-systemet. Det

1983-05-26

Motion 1982/83:2438 Eric Hägelmark och Kerstin Ekman (pdf, 343 kB)

Motion 1982/83:2437 Karin Ahrland

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1982/83:2437 Karin Ahrland Organisationen av riksdagens förvaltningskontor förs. 1982/83:25 Förslaget innebär en ny organisation för riksdagens förvaltningskontor. Enligt förslaget skall organisationen tillföras ett antal nya tjänster, 6,5 för förvaltningskontoret

1983-05-11

Motion 1982/83:2437 Karin Ahrland (pdf, 55 kB)

Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83 2436-2437 Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus Säkerhetsskyddet i riksdagen förs. 1982/83:24 I förslaget framlägger förvaltningsstyrelsen förslag till lag som skall reglera säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden.

1983-05-11

Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus (pdf, 82 kB)

Motion 1982/83:2435 Lars Werner m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83:2435 Motion 1982/83:2435 Lars Werner m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I Den nuvarande ekonomiska krisen i den kapitalistiska världen är en kombination

1983-05-10

Motion 1982/83:2435 Lars Werner m. fl. (pdf, 310 kB)

Motion 1982/83:2434 Knut Wachtmeister m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1982/83:2434 Knut Wachtmeister m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Hösten 1982 beslöt riksdagen med bifall till proposition 1982/83:53 att preliminär B-skatt

1983-05-10

Motion 1982/83:2434 Knut Wachtmeister m. fl. (pdf, 56 kB)

Motion 1982/83:2433 Per Unckel m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1982/83:2433 Per Unckel m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I proposition 1982/83:150 föreslås åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget för ungdom. Bl.

1983-05-10

Motion 1982/83:2433 Per Unckel m. fl. (pdf, 88 kB)

Motion 1982/83:2432 Ola Ullsten m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83 2432 Motion 1982/83:2432 Ola Ullsten m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 1. Sammanfattning Folkpartiet anser att den begynnande uppgången i det internationella

1983-05-10

Motion 1982/83:2432 Ola Ullsten m. fl. (pdf, 499 kB)

Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 18 Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I den reviderade finansplanen prop. 1982/83:150 anför bostadsministern bil. 4 s. 2 att han

1983-05-10

Motion 1982/83:2430 Evert Svensson m. fl. (pdf, 74 kB)

Motion 1982/83:2429 Björn Samuelson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 15 Motion 1982/83:2429 Björn Samuelson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I regeringens proposition 1982/83:150, bilaga 2, Sysselsättningsskapande åtgärder inom utbildningsdepartementets

1983-05-10

Motion 1982/83:2429 Björn Samuelson m. fl. (pdf, 109 kB)

Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I centerns partimotion om småföretagsfrågor under allmänna motionstiden i år 1982/83:2132-2135

1983-05-10

Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl. (pdf, 74 kB)

Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 11 Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I regeringens kompletteringsproposition föreslås att 300 milj. kr. avsätts för

1983-05-10

Motion 1982/83:2427 Margareta Persson och Gerd Engman (pdf, 101 kB)

Motion 1982/83:2426 Margareta Persson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1982/83:2426 Margareta Persson Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Äldre- och handikappomsorg är ett av de områden som regeringen prioriterat under de närmaste

1983-05-10

Motion 1982/83:2426 Margareta Persson (pdf, 51 kB)

Motion 1982/83:2425 Sven Lundberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1982/83:2425 Sven Lundberg m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I proposition 1982/83:150 föreslår regeringen under avsnittet Skatterna på energi m. m. en höjning

1983-05-10

Motion 1982/83:2425 Sven Lundberg m. fl. (pdf, 69 kB)

Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde föreslås under anslaget D 2, länsskolnämnderna,

1983-05-10

Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl. (pdf, 68 kB)

Motion 1982/83:2423 Rolf Dahlberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1982/83:2423 Rolf Dahlberg m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I proposition 1982/83:150, bilaga 4, bostadsdepartementets verksamhetsområde föreslår regeringen

1983-05-10

Motion 1982/83:2423 Rolf Dahlberg m. fl. (pdf, 49 kB)

Motion 1982/83:2422 Birgitta Budd m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1982/83:2422 Birgitta Budd m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I bilaga 3 föreslås bl. a. ökade insatser inom arbetsmarknadsutbildningen. Huvudinriktningen

1983-05-10

Motion 1982/83:2422 Birgitta Budd m. fl. (pdf, 82 kB)

Motion 1982/83:2421 Elving Andersson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83 2421-2430 Motion 1982/83:2421 Elving Andersson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I den reviderade finansplanen förs på s. 63 en diskussion som rör

1983-05-10

Motion 1982/83:2421 Elving Andersson m. fl. (pdf, 74 kB)

Motion 1982/83:2420 Ulf Adelsohn m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 40 Motion 1982/83:2420 Ulf Adelsohn m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Under hänvisning til vad som anförts i motion 1982/83:2417 av Ulf Adelsohn m. fl. hemställs

1983-05-10

Motion 1982/83:2420 Ulf Adelsohn m. fl. (pdf, 58 kB)

Motion 1982/83:2419 Ulf Adelsohn m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 39 Motion 1982/83:2419 Ulf Adelsohn m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Under hänvisning till vad som anförts i motion 1982/83:2417 av Ulf Adelsohn m. fl. hemställs

1983-05-10

Motion 1982/83:2419 Ulf Adelsohn m. fl. (pdf, 58 kB)