Dokument & lagar (25 träffar)

Framställning / redogörelse 1982/83:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:9 Redogörelse 1982/83:9 Riksdagens förvaltningsstyrelses redogörelse för perioden den 1 januari 1982den 30 juni 1982 1982-11-09 Dnr 041-568/82 Till riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse har beslutat att med start budgetåret 1982/83

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:9 (pdf, 551 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:8 Riksdagens revisorers förslag angående besparingsåtgärder i statsförvaltningen 1982-11-11 Till riksdagen 1 Inledning 1 de anvisningar för statsmyndigheternas anslagsframställningar som utfärdats under senare år har behovet av besparingar

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:8 (pdf, 700 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:6 Redogörelse 1982/83:6 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet från den tjugonionde t. o. m. den trettionde sessionen 1982-10-28 Till riksdagen Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:6 (pdf, 1440 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:4 Förslag 1982/83:4 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga stödet till industrin 1982-06-10 Till riksdagen 1 Inledning Det senaste årtiondets strukturella och konjunkturbetingade svårigheter inom det svenska näringslivet har

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:4 (pdf, 502 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:1 Redogörelse 1982/83:1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1 Riksdagen 1982183. 2 sami. Nr I Redaktör:Birgitta Hallström Omslag:Kerstin Anckers Översättning till engelska av Summary in English:John Hogg Norstedts Tryckeri Stockholm

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:1 (pdf, 15427 kB)
Paginering