Dokument & lagar (25 träffar)

Framställning / redogörelse 1982/83:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:25 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR förslag till ny organisation 1 Riksdagen IW2 VI. 2 sunil r 2. Förs. 1982/83:25 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 7 1. INLEDNING 9 2. PRINCIPER FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN INOM

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:25 (pdf, 5456 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:24 Förslag 1982/83:24 om säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till lag om säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden. Lagförslaget har

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:24 (pdf, 407 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:17 Förslag 1982/83:17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten

1983-02-16

Framställning / redogörelse 1982/83:17 (pdf, 145 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:18 Redogörelse 1982/83:18 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1983-02-10

Framställning / redogörelse 1982/83:18 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:20 Redogörelse 1982/83:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1981/82 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:20 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:19 Redogörelse 1982/83:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:19 (pdf, 133 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:16 Redogörelse 1982/83:16 Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse för åren 1971-1982 Till riksdagen Riksdagens besvärsnämnd inledde sin verksamhet samtidigt med enkammarriksdagen år 1971 och höll sitt första sammanträde den 28 januari

1983-01-26

Framställning / redogörelse 1982/83:16 (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:14 Redogörelse 1982/83:14 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1982 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 14 ISBN 91-85456-22-5 ISSN 0347-3198 minab/gotab Stockholm 1983 73295 Redog. 1982/83:14 3 Till Riksdagen Riksbankens

1983-01-19

Framställning / redogörelse 1982/83:14 (pdf, 1944 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:3 PROTOKOLL BIHANG

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGEN PROTOKOLL BIHANG 1982/83 Sami. 2 Förslag och redogörelser Nr 3-25 3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1982 4 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga stödet till industrin 5 Fullmäktiges i riksbanken skrivelse

1982-12-31

Framställning / redogörelse 1982/83:3 PROTOKOLL BIHANG (pdf, 240 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:10 Förslag 1982/83:10 om säkerhet och beredskap i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll I förslaget underställs riksdagen vissa frågor om dess egen säkerhet i fredstid och beredskap för ofärdstider. Riksdagen föreslås godkänna

1982-12-08

Framställning / redogörelse 1982/83:10 (pdf, 1260 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:5 Förslag 1982/83:5 Fullmäktiges i riksbanken skrivelse med förslag till lag om vissa äldre sedlar 1982-10-07 Dnr 82-273-002 Till Riksdagen Genom skrivelse den 18 mars 1982 till riksdagen framställde fullmäktige i riksbanken förslag till

1982-10-07

Framställning / redogörelse 1982/83:5 (pdf, 130 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:2 Redogörelse 1982/83:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1981/82 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5 1.1 Uppgift

1982-09-23

Framställning / redogörelse 1982/83:2 (pdf, 3775 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:7 Förslag 1982/83:7 om ändrade bestämmelser angående kungörandet av författningar på riksdagens förvaltningsområde Till riksdagen Efter beslut av förvaltningsdirektören tillsattes våren 1982 en arbetsgrupp med uppgift främst att utreda frågan

1982-09-16

Framställning / redogörelse 1982/83:7 (pdf, 751 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:23 Redogörelse 1982/83:23 från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling rörande församlingsmötena under tiden april 1982-januari 1983 34:e sessionen 1983-04-05 Till riksdagen Riksdagens Europarådsdelegation

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:23 (pdf, 700 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:22 Förslag 1982/83:22 Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och försvarsplaneringen 1983-05-05 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer föreslår att riksdagen ges ett ökat inflytande på utvecklingen av totalförsvarssektorn

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:22 (pdf, 2058 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:21 Redogörelse 1982/83:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1982 1983-02-24 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:21 (pdf, 1855 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:15 Förslag 1982/83:15 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1982 1983-01-27 Dnr 83-019-002 Till riksdagen Jämlikt 17 bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna följande förslag om

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:15 (pdf, 57 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:13 Redogörelse 1982/83:13 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för första halvåret 1982 Till Riksdagen Fullmäktige i riksgäldskontoret får härmed jämlikt riksdagens beslut 1982-12-08 om ny lagstiftning beträffande riksgäldskontoret

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:13 (pdf, 3255 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:12 Förs. 1982/83:12 Riksdagens revisorers förslag i anslutning till granskning av domänverket 1982-12-09 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har granskat de faktorer sorn ligger bakom intäktsoch kostnadsutvecklingen vid domänverket.

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:12 (pdf, 663 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:11 Förslag 1982/83:11 Riksdagens revisorers förslag angående riksbankens regionala organisation 1982-12-17 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer föreslår en ny utformning av riksbankens regionala kontorsorganisation. Enligt

1982-01-01

Framställning / redogörelse 1982/83:11 (pdf, 1826 kB)
Paginering