Dokument & lagar (50 träffar)

Framställning / redogörelse 1982/83:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1982/83:25 RIKSDAGENS FÖRVALTNINGSKONTOR förslag till ny organisation 1 Riksdagen IW2 VI. 2 sunil r 2. Förs. 1982/83:25 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 7 1. INLEDNING 9 2. PRINCIPER FÖR EKONOMIADMINISTRATIONEN INOM

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:25 (pdf, 5456 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:24 Förslag 1982/83:24 om säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till lag om säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden. Lagförslaget har

1983-04-20

Framställning / redogörelse 1982/83:24 (pdf, 407 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:17 Förslag 1982/83:17 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m. m. Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten

1983-02-16

Framställning / redogörelse 1982/83:17 (pdf, 145 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:18 Redogörelse 1982/83:18 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1983-02-10

Framställning / redogörelse 1982/83:18 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:20 Redogörelse 1982/83:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1981/82 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:20 (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:19 Redogörelse 1982/83:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1982 1983-02-28 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-02-08

Framställning / redogörelse 1982/83:19 (pdf, 133 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:16 Redogörelse 1982/83:16 Riksdagens besvärsnämnds verksamhetsberättelse för åren 1971-1982 Till riksdagen Riksdagens besvärsnämnd inledde sin verksamhet samtidigt med enkammarriksdagen år 1971 och höll sitt första sammanträde den 28 januari

1983-01-26

Framställning / redogörelse 1982/83:16 (pdf, 640 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1982/83:14 Redogörelse 1982/83:14 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1982 1 Riksdagen 1982/83. 2 sami. Nr 14 ISBN 91-85456-22-5 ISSN 0347-3198 minab/gotab Stockholm 1983 73295 Redog. 1982/83:14 3 Till Riksdagen Riksbankens

1983-01-19

Framställning / redogörelse 1982/83:14 (pdf, 1944 kB)

Framställning / redogörelse 1982/83:3 PROTOKOLL BIHANG

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. RIKSDAGEN PROTOKOLL BIHANG 1982/83 Sami. 2 Förslag och redogörelser Nr 3-25 3 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1982 4 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga stödet till industrin 5 Fullmäktiges i riksbanken skrivelse

1982-12-31

Framställning / redogörelse 1982/83:3 PROTOKOLL BIHANG (pdf, 240 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1982:22

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1982 utgången av valet av kommunfullmäktige i Nacka kommun, som är indelad i två valkretsar. Av 28 mandat i första valkretsen tilldelades Miljöpartiet med rösttalet 520 ett mandat. Nackapartiet FD Miljöpartiet med röstetalet 151 erhöll ingen plats. Av 33 mandat i

1982-12-15

Valprövningsnämndens beslut 1982:25

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde genom beslut den 4 oktober 1982 utgången av kommunfullmäktigvalet i Halmstads kommun. I besvär över beslutet yrkade AA att valprövningsnämnden skulle utreda om förhållande som avses i 15 kap. 7 vallagen hade förekommit och, om så varit fallet, upphäva valet och förordna om omval

1982-12-15

Valprövningsnämndens beslut 1982:24

Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde genom beslut den 28 september 1982 utgången av landstingsvalet i Kalmar läns landstingskommun. I besvär över beslutet yrkade Vänsterpartiet kommunisterna i Kalmar län att uträkningen av fördelningen av mandaten skulle göras om, så att varje parti fick det antal mandat som det var berättigat

1982-12-15

Valprövningsnämndens beslut 1982:23

I Skrivelse från Miljöpartiet varigenom partiet återkallade sina besvär över länsstyrelsens i Kalmar län beslut den 8 oktober 1982 att fastställa utgången av kommunfullmäktigvalet i Västervik. Med anledning av återkallelsen beslöt valprövningsnämden att avskriva ärendet från vidare handläggning.

1982-12-15

Valprövningsnämndens beslut 1982:21

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 8 oktober 1982 utgången av valet av kommunfullmäktige i Järfälla kommun, som var indelad i två valkretsar. Av 30 mandat i första valkretsen tilldelades Miljöpartiet med röstetalet 410 ett mandat. Gamla Miljöpartiet i Järfälla med röstetalet 342 erhöll ingen plats. Av 31 mandat

1982-12-15

Valprövningsnämndens beslut 1982:20

Av länsstyrelsens i Kristianstads län beslut den 8 november 1982, varigenom länsstyrelsen fastställde utgången av valet den 17 oktober 1982 av kyrkofullmäktige i Tryde församling, framgår följande. För församlingen skulle utses 20 kyrkofullmäktige. Suppleanter skulle ej utses. Mandaten fördelades mellan partierna så att

1982-12-08

Valprövningsnämndens beslut 1982:19

Riksskatteverket fastställde i beslut den 28 september 1982 utgången av riksdagsvalet. Moderata samlingspartiet överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Vederbörande valnämnd hade underkänt 19 röster, som avgivits i Aosta i Italien och avsett Stockholms läns och Stockholms kommuns riksdagsvalkretsar. Underkännandet

1982-12-08

Valprövningsnämndens beslut 1982:18

Länsstyrelsen i Värmlands län fastställde den 1 oktober 1982 utgången av kommunfullmäktigvalet i Karlstads kommun. I en skrivelse som inkom direkt till valprövningsnämnden den 12 oktober 1982 anförde AA besvär över beslutet. AA anförde bl.a. att länsstyrelsen vid den slutliga röstsammanräkningen ogiltigförklarat röstsedlar

1982-12-08

Valprövningsnämndens beslut 1982:17

Riksskatteverket yttrade i beslut den 28 september 1982, varigenom verket fastställde utgången av riksdagsvalet den 19 september 1982, bl.a. följande. Enligt 3 kap. 6-8 regeringsformen och 14 kap. 9 vallagen 1972:620, omtryckt enligt SFS 1982:146, senast ändrad genom SFS 1982:411 fördelar riksskatteverket RSV mandaten i

1982-12-08

Framställning / redogörelse 1982/83:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1982/83:10 Förslag 1982/83:10 om säkerhet och beredskap i riksdagen Till riksdagen Förslagets huvudsakliga innehåll I förslaget underställs riksdagen vissa frågor om dess egen säkerhet i fredstid och beredskap för ofärdstider. Riksdagen föreslås godkänna

1982-12-08

Framställning / redogörelse 1982/83:10 (pdf, 1260 kB)

Valprövningsnämndens beslut 1982:16

Riksskatteverket fastställde den 28 september 1982 utgången av riksdagsvalet. I besvär över beslutet tog AA upp frågor om valsedlars giltighet i de fall väljaren själv skrivit partibeteckning på ifyllningsvalsedel och partibeteckningen i fråga inte utgjorde registrerad partibeteckning. AA anförde bl.a. att väljaren före

1982-11-24

Paginering