Dokument & lagar (84 träffar)

Yttrande 1982/83:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1982/83:ly om utskottskommitténs betänkande Till konstitutionsutskottet Konsfitutionsutskottet beslutade den 6 maj 1982 att bereda övriga riksdagsutskott tillfälle att yttra sig över Förslag 1981/82:22 om riksdagens utskott jämte

1982-12-31

Yttrande 1982/83:UU1 (pdf, 42 kB)

Yttrande 1982/83:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1982/83:7 y Socialutskottets yttrande 1982/83:7 y om vissa alkoholpolitiska frågor Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över de motioner på alkoholpolitikens område som har hänvisats till skatteutskottet.

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU7 (pdf, 356 kB)

Yttrande 1982/83:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:6 y om preskription av underhållsbidrag m. m. Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat inhämta socialutskottets yttrande över motion 1982/83:551 av Görel Bohlin m och Gullan Lindblad mvari föreslås en förlängning av preskripfionstiden

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU6 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1982/83:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:5 y om datateknikens anpassning för handikappade Till finansutskottet Finansutskottet har hemställt om socialutskottets yttrande över mofion 1982/83:699 av Bengt Lindqvist s om datateknikens anpassning för handikappade.

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU5 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1982/83:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:4 y om annonsförbud m. m. för tobaksvaror Till näringsutsköttét Sedan år 1979 finns särskild lagstiftning, varigenom man med hänsyn till de hälsorisker som är förbundna med bruk av alkohol och tobak begränsat marknadsföringsåtgärderna

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU4 (pdf, 190 kB)

Yttrande 1982/83:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SoU 1982/83:3 y Socialutskottets yttrande 1982/83:3 y om vårdnad och umgänge m. m. prop. 1981/82:168 i viss del Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat inhämta socialutskottets yttrande över i proposition 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m. m. framlagt

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU3 (pdf, 166 kB)

Yttrande 1982/83:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:2 y om samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett socialutskottet tillfälle att avge yttrande över de/5 de i proposifion 1982/83:3 framlagda

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU2 (pdf, 220 kB)

Yttrande 1982/83:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1982/83:1 y om riksdagens utskott Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga riksdagsutskott fillfälle att yttra sig över Förslag 1981/82:22 om riksdagens utskott jämte motionerna 1981/82:296, 1981/82:478,

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SoU1 (pdf, 277 kB)

Yttrande 1982/83:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:5 y över en motion om gränsen mellan foster och barn Till Socialutskottet Sedan socialutskottet begärt att skatteutskottet yttrar sig över motion 1982/83:383 av Karin Ahriand fp och Kerstin Anér fp om gränsen mellan foster

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU5 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1982/83:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1982/83:4 y Skatteutskottets yttrande 1982/83:4 y om kronofogdemyndigheterna och skatteförvaltningen Civilutskottel har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över motio nerna 1982/83:1609 av Lars Werner m, fl. vpk och 1982/83:2090 av Kerstin

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU4 (pdf, 188 kB)

Yttrande 1982/83:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:3 y över förslag om höjning av den särskilda oljeavgiften prop. 1982/ 83:50, bil. 6.1 Till näringsutskottet Sedan näringsutskottet berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1982/83:50 om vissa ekonomisk-politiska

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU3 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1982/83:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:2 y över riksdagens utskottskommittés betänkande om riksdagens utskott jämte vissa motioner Till konstitutionsutskottet I rubricerade ärende inskränker skatteutskottsig till alt ta upp två av de delfrågor som riksdagens

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU2 (pdf, 168 kB)

Yttrande 1982/83:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1982/83:ly om kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt Till civilutskottet Riksdagens revisorer har lagt fram förslag 1981/82:20 om personalresurserna för kontrollen av arbetsgivaravgifter och källskatt. Syftet är att åstadkomma

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SkU1 (pdf, 74 kB)

Yttrande 1982/83:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1982/83:3 y över motion 1982/83:2431 om den ekonomiska politiken Till finansutskottet Genom beslut den 17 maj 1983 har finansutskottet hemställt om socialförsäkringsutskottets yttrande över motion 1982/83:2431 av Karin

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SfU3 (pdf, 102 kB)

Yttrande 1982/83:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1982/83:2 y över proposition 1981/82:213 om avveckling av vissa statliga fonder Till finansutskottet Genom beslut den 11 maj 1982 har finansutskottet berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SfU2 (pdf, 69 kB)

Yttrande 1982/83:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SfU 1982/83:1 y Socialförsäkringsutskottets yttrande 1982/83:1 y om riksdagens utskott förslag 1981/82:22 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 6 maj 1982 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över

1982-12-31

Yttrande 1982/83:SfU1 (pdf, 212 kB)

Yttrande 1982/83:NU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1982/83:6 y om återvinning av vin- och spritbuteljer Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över två motioner om dryckesförpackningar. Motionerna Yrkanden De motioner som

1982-12-31

Yttrande 1982/83:NU6 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1982/83:NU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1982/83:5 y om konsumentverksamheten vid länsstyrelserna Till civilutskottet Civilutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposifion 1982/83:100 bilaga 15 civildepartementet såvitt rör frågan om den

1982-12-31

Yttrande 1982/83:NU5 (pdf, 141 kB)

Yttrande 1982/83:NU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1982/83:4 y om årsavgifter för patentansökningar prop. 1982/83:67 Till lagutskottet Lagutskottet har hemställt om yttrande av näringsutskottet över proposifion 1982/83:67 om ändring i patentlagen m. m. och den därmed sammanhängande

1982-12-31

Yttrande 1982/83:NU4 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1982/83:NU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1982/83:3 y om förslag till lag om skatt på viss elektrisk kraft prop. 1982/ 83:50 Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett näringsutskottet fillfälle att yttra sig över proposition 1982/83:50 om vissa ekonomisk-polifiska

1982-12-31

Yttrande 1982/83:NU3 (pdf, 403 kB)