Dokument & lagar (3 träffar)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS25

Framställning till riksdagen 2005/06:RRS25 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om regeringens, Kemikalieinspektionens och länsstyrelsernas insatser för tillsyn av tillverkare och importörer av kemiska produkter lever upp till de


Utskottsberedning: 2006/07:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS25 (doc, 104 kB)

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS23

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och redovisat resultatet i en rapport med samma namn, Regeringens styrning av Naturvårdsverket RiR 2006:2Med

Följdmotioner: 3

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS23 (doc, 107 kB)

Framställning / redogörelse 2001/02:RR19

Förslag till riksdagen 2001/02:RR19 Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av livsmedelstillsynen 2001/02 RR19 Revisorernas granskning I denna skrivelse behandlas livsmedelstillsynen. Syftet med granskningen är att belysa hur statliga styrinstrument har använts för att säkerställa önskvärda resultat


Utskottsberedning: 2001/02:MJU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2001/02:RR19 (doc, 667 kB)