Dokument & lagar (47 träffar)

Framställning / redogörelse 1987/88:3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:3 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förvaltningsberättelse för budgetåret 1986/87 Jämlikt 13 lagen 1982:1158 om riksgäldskontoret skall fullmäktige i riksgäldskontoret varje år före den 15 oktober till riksdagen avge berättelse

1987-10-08

Framställning / redogörelse 1987/88:3 (pdf, 3212 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:4 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående sin verksamhet från den trettiofjärde 1987/884 t. o. m. trettiofemte sessionen Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse angående

1987-05-19

Framställning / redogörelse 1987/88:4 (pdf, 2349 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse 1987/88:1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Redog. 1987/88:1 1 Riksdagen 1987188.2 sami. Nr 1 Redaktör:Birgitta Hallström Omslag:Kerstin Anckers Översättning till engelska av Summary in English:Martin Naylor ISSN 0282-0560 Gotab, Stockholm

1987-01-01

Framställning / redogörelse 1987/88:1 (pdf, 10168 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse 1987/88:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1986/87 Redogörelse 1987/88:2 1 Riksdagen 1987/88. 2 sami Nr2 1 Redog. 1987/88:2 Innehåll Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation

1986-12-11

Framställning / redogörelse 1987/88:2 (pdf, 7810 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:23 Riksdagens revisorers förslag angående rutiner vid ansökan Förs. 1985/86:23 medborgarskap Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av rutinerna vid ansökan om svenskt medborgarskap. Revisorerna har vid granskningen

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:23 (pdf, 437 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:16 Riksdagens revisorers förslag angående lokalanvändning vid myndigheter med eget lokalhållningsansvar Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av i vilken omfattning och på vilka villkor ett antal myndigheter med

1986-05-30

Framställning / redogörelse 1985/86:16 (pdf, 505 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag om inrättande av sedeldepåer för riksbanken hos postverket Förs. 1985/86:22 1. Sammanfattning Dnr 86-060-002 Fullmäktige i riksbanken begär riksdagens godkännande av att riksbanken, som i dag bedriver

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:22 (pdf, 446 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:17 Riksdagens revisorers förslag angående statens utgifter för bidragsförskott, m.m. Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning angående statens utgifter för bidragsförskott. Revisorernas granskning har visat att det

1986-03-13

Framställning / redogörelse 1985/86:17 (pdf, 4127 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1985 Redog. 1985/86:19 Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för varje avslutat räkenskapsår granska

1986-02-17

Framställning / redogörelse 1985/86:19 (pdf, 230 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1985 Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens

1986-02-12

Framställning / redogörelse 1985/86:20 (pdf, 159 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1985 Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över fondens verksamhet och förvaltning

1986-02-11

Framställning / redogörelse 1985/86:21 (pdf, 1424 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:18 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank Förs. 1985/86:18 Dnr 86-029-002 Inledning Lagen 1934:437 för Sveriges riksbank är sedan länge starkt föråldrad och den för närvarande arbetande

1986-02-06

Framställning / redogörelse 1985/86:18 (pdf, 162 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 19S5 Redog. driyöZ 1985/86:15 1 Riksdagen 1985/86.2 sami. Nr 15 Redog. 1985/86:15 Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge härvid

1986-01-21

Framställning / redogörelse 1985/86:15 (pdf, 1838 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:14 Riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1985 Redog. 1985/86:14 Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1985. Lönedelegationens sammansättning Val av ledamöter

1985-12-31

Framställning / redogörelse 1985/86:14 (pdf, 177 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1984/85 Redog. 1985/86:10 Sammanfattning Riksdagens revisorer anmäler härmed resultatet av sin granskning av riksgäldskontorets

1985-12-10

Framställning / redogörelse 1985/86:10 (pdf, 988 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:13 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten loss/sfi-1 3 förbudgetåret 1985/86 Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten för innevarande budgetår

1985-12-04

Framställning / redogörelse 1985/86:13 (pdf, 95 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1985/86:12 från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling rörande församlingsmötena under tiden maj 1984-februari 1985 36:e sessionen Redog. 1985/86:12 Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar

1985-11-18

Framställning / redogörelse 1985/86:12 (pdf, 499 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:9 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anvisning av medel på tilläggsbudget för kostnader för framtagande av kontrolluppgifter m. m. 1. Inledning Riksdagen beslutade under våren 1985 om förenklad självdeklaration prop.

1985-11-07

Framställning / redogörelse 1985/86:9 (pdf, 214 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:8 5rs. fartygsbränsle 1985/86:8 Riksdagens revisorers förslag om skatt på Förs Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av systemet för beskattning av brännolja motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja för fartygsdrift.

1985-11-07

Framställning / redogörelse 1985/86:8 (pdf, 452 kB)

Framställning / redogörelse 1985/86:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1985/86:7 Riksdagens revisorers förslag om Frs överstyrelsens för ekonomiskt försvar 1985/86:7 handläggning av beredskapslån m. m. Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av överstyrelsens för ekonomiskt försvar ÖEF handläggning

1985-11-07

Framställning / redogörelse 1985/86:7 (pdf, 490 kB)