Dokument & lagar (179 träffar)

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. c, m, fp, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 konstaterar regeringen att skolledarna har en nyckelroll i förverkligandet av den nationella skolpolitiken.

1986-05-22

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk) (pdf, 80 kB)

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. m, fp, c, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning samt statliga insatser i detta utbildningsprogram.

1986-05-22

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk) (pdf, 86 kB)

Motion 1985/86:597 Göran Magnusson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:597 Göran Magnusson m. fl. s Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m.m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Alkoholskatt och konsumtion Riksdagen har tidigare uttalat att målet för alkoholpolitiken

1986-05-13

Motion 1985/86:597 Göran Magnusson m. fl. (s) (pdf, 93 kB)

Motion 1985/86:439 Björn Körlof m. fl. (m, fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:439 Björn Körlof m. fl. m, fp Vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m. m. prop. 1985/86:140 I proposition 1985/86:140 föreslår regeringen en begränsning av rätten till avdrag för utgifter för representationsmåltider. Avdrag

1986-04-01

Motion 1985/86:439 Björn Körlof m. fl. (m, fp) (pdf, 90 kB)

Motion 1985/86:429 Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:429 Bengt Westerberg m. fl. fp Vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten, m. m. prop. 1985/86:140 Sammanfattning Folkpartiet avvisar regeringens förslag att nu besluta om höjda energiskatter. Det i propositionen redovisade beslutsunderlaget

1986-04-01

Motion 1985/86:429 Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 166 kB)

Motion 1985/86:403 Maj-Lis Lööw m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:403 Maj-Lis Lööw m. fl. s Inriktningen av konsumentpolitiken m. m. prop. 1985/86:121 Minoritetsgrupper i samhället har redan ett skydd mot missaktning med anspelning t. ex. på ras, hudfärg och etniskt ursprung genom 7 kap. 4 åttonde

1986-04-01

Motion 1985/86:403 Maj-Lis Lööw m. fl. (s) (pdf, 58 kB)

Motion 1985/86:381 Anders Högmark m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:381 Anders Högmark m. fl. m, fp, c Lokalisering av grundskollärarlinjen m. m. prop. 1985/86:113 I regeringens proposition 1978/79:180 ställs krav på förstärkning och förändring av undervisningen inom det naturvetenskapliga-tekniska

1986-04-01

Motion 1985/86:381 Anders Högmark m. fl. (m, fp, c) (pdf, 80 kB)

Motion 1985/86:364 Kurt Hugosson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:364 Kurt Hugosson m. fl. s Sveriges Radios verksamhet m. m. prop. 1985/86:99 Med en förändrad mediesituation, där konkurrensen från utlandet ökar, är det väsentligt att stärka och utnyttja den svenska televisionens möjligheter.

1986-04-01

Motion 1985/86:364 Kurt Hugosson m. fl. (s) (pdf, 72 kB)

Motion 1985/86:363 Inga-Britt Johansson och Marianne Carlström (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:363 Inga-Britt Johansson och Marianne Carlström s Sveriges Radios verksamhet m. m. prop. 1985/86:99 Svenskt kulturliv påverkas i hög grad av televisionens utbud, i både positiv och negativ mening. I och med att distrikten ökat

1986-04-01

Motion 1985/86:363 Inga-Britt Johansson och Marianne Carlström (s) (pdf, 57 kB)

Motion 1985/86:361 Olle Svensson m. fl. (s, m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:361 Olle Svensson m. fl. s, m, fp, c Sveriges Radios verksamhet m. m. prop. 1985/86:99 I propositionen om Sveriges Radio berörs kortfattat utbyggnaden av regional-TV: Föredragande departementschefen noterar Tvärsnytts tillkomst

1986-04-01

Motion 1985/86:361 Olle Svensson m. fl. (s, m, fp, c) (pdf, 77 kB)

Motion 1985/86:343 Gunnel Liljegren m. fl. (m, fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:343 Gunnel Liljegren m. fl. m, fp Invandrarpolitiken prop. 1985/86:98 Mot. 1985/86 343-348 Immigrantinstitutet i Borås har funnits sedan 1973 och har under årens lopp byggt upp en omfattande dokumentation rörande immigrations-

1986-04-01

Motion 1985/86:343 Gunnel Liljegren m. fl. (m, fp) (pdf, 67 kB)

Motion 1985/86:349 Hans Nyhage m. fl. (m, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Hans Nyhage m. fl. m, fp, c, vpk Sveriges Radios verksamhet m. m. prop. 1985/86:99 Mot. 1985/86 349-351 Alltsedan lokalradions tillkomst har frågan om vilka områden de västsvenska stationerna skall täcka årligen legat på riksdagens bord.

1986-03-21

Motion 1985/86:349 Hans Nyhage m. fl. (m, fp, c, vpk) (pdf, 100 kB)

Motion 1985/86:339 Lennart Brunander och Hans Nyhage (c, m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:339 Lennart Brunander och Hans Nyhage c, m Invandrarpolitiken prop. 1985/86:98 I proposition 1985/86:98 föreslås ett bidragssystem för invandrarorganisationer för att på det sättet få en bidragsgivning som är anpassad till de verkliga

1986-03-20

Motion 1985/86:339 Lennart Brunander och Hans Nyhage (c, m) (pdf, 55 kB)

Motion 1985/86:335 Barbro Sandberg m. fl. (fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:335 Barbro Sandberg m. fl. fp, c Vissa sjukförsäkringsfrågor för studerande iqoc/qa prop. 1985/86:128 Förslagen som regeringen framlägger i proposition 1985/86:128 om vissa sjukförsäkringsfrågor för studerande är i sin helhet

1986-03-20

Motion 1985/86:335 Barbro Sandberg m. fl. (fp, c) (pdf, 79 kB)

Motion 1985/86:329 Ulla Pettersson (s) och Gunhild Bolander (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:329 Ulla Pettersson s och Gunhild Bolander c Färjetrafiken till Gotland prop. 1985/86:105 Goda kommunikationer med fastlandet är en livsnerv för Gotlands fortbestånd som en integrerad del av det svenska samhället. Transporterna

1986-03-18

Motion 1985/86:329 Ulla Pettersson (s) och Gunhild Bolander (c) (pdf, 146 kB)

Motion 1985/86:305 Bengt Harding Olson (fp) och Allan Ekström (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:305 Bengt Harding Olson fp och Allan Ekström m Ändring i patentlagen 1967:837 m. m. prop. 1985/86:86 I propositionen föreslås ett ändrat sanktionssystem på patenträttens område beträffande skadeståndsskyldighet och vitesförbud

1986-02-19

Motion 1985/86:305 Bengt Harding Olson (fp) och Allan Ekström (m) (pdf, 49 kB)

Motion 1985/86:296 Bertil Fiskesjö m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:296 Bertil Fiskesjö m. fl. c Ny förvaltningslag prop. 1985/86:80 Förslaget till ny förvaltningslag överensstämmer i flera avseenden med krav som tidigare framförts från centerpartiet. Särskilt värdefullt anser vi det vara att

1986-02-18

Motion 1985/86:296 Bertil Fiskesjö m. fl. (c) (pdf, 95 kB)

Motion 1985/86:ub825 Per-Ola Eriksson och Britta Bjelle (c, fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Ub825 Per-Ola Eriksson och Britta Bjelle c, fp En journalisthögskola i Norrbotten Mot. 1985/86 Ub825-832 I Norrbotten finns många utbildningar på olika nivåer med en etablerad ställning utanför länets gränser. Förutom den tekniska

1986-01-27

Motion 1985/86:ub825 Per-Ola Eriksson och Britta Bjelle (c, fp) (pdf, 83 kB)

Motion 1985/86:ub730 Elisabeth Fleetwood m. fl. (m, s, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub730 Elisabeth Fleetwood m. fl. m, s, fp, c, vpk Statsbidrag till Riksföreningen mot cancer Cancerfonden Mot. 1985/86 Ub730-736 Vid granskningen av regeringens förslag till budget inom utbildningsdepartementets område har vi

1986-01-27

Motion 1985/86:ub730 Elisabeth Fleetwood m. fl. (m, s, fp, c, vpk) (pdf, 169 kB)

Motion 1985/86:ub613 Ann-Cathrine Haglund och Britta Hammarbacken (m, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Ub613 Ann-Cathrine Haglund och Britta Hammarbacken m, c Den systemvetenskapliga linjen vid högskolan i Örebro UHÄ har föreslagit 50 nybörjarplatser på den systemvetenskapliga linjen vid högskolan i Örebor. Detta innebär ett oförändrat

1986-01-27

Motion 1985/86:ub613 Ann-Cathrine Haglund och Britta Hammarbacken (m, c) (pdf, 63 kB)