Dokument & lagar (3 604 träffar)

Motion 1985/86:560 Jan-Erik Wikström (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:560 Jan-Erik Wikström fp Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. prop. 1985/86:167 Synen på psykoanalys och psykoterapi I regeringens nu framlagda proposition, som utgör ett slags uppföljning av den s. k. Dagmarreformen,

1986-04-29

Motion 1985/86:560 Jan-Erik Wikström (fp) (pdf, 217 kB)

Motion 1985/86:559 Rune Gustavsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:559 Rune Gustavsson m. fl. c Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. prop. 1985/86:167 Under åren 1985 och 1986 har ersättningen till sjukvårdshuvudmännen av sjukförsäkringspengarna fördelats efter det s.k. Dagmarbeslutet.

1986-04-25

Motion 1985/86:559 Rune Gustavsson m. fl. (c) (pdf, 267 kB)

Motion 1985/86:558 Lars Leijonborg och Ylva Annerstedt (f)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:558 Lars Leijonborg och Ylva Annerstedt f Särskilda medel för bekämpningen av AIDS prop. 1985/ 86:171 I proposition 1985/86:171 föreslås att 50 milj. kr. skall ställas till förfogande som ett extra bidrag till de kommuner och landsting

1986-04-25

Motion 1985/86:558 Lars Leijonborg och Ylva Annerstedt (f) (pdf, 64 kB)

Motion 1985/86:557 Lena Öhrsvik och Margareta Palmqvist (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:557 Lena Öhrsvik och Margareta Palmqvist s Särskilda medel för bekämpningen av AIDS prop. 1985/ 86:171 I proposition 1985/86:171 föreslås satsning på uppsökande och förebyggande verksamhet inom narkomanområden, likaså på utbyggnad

1986-04-25

Motion 1985/86:557 Lena Öhrsvik och Margareta Palmqvist (s) (pdf, 50 kB)

Motion 1985/86:556 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:556 Lars Werner m. fl. vpk Särskilda medel för bekämpningen av AIDS prop. 1985/ 86:171 I proposition 1985/86:171 föreslås ett samlat åtgärdsprogram mot AIDS, vilket måste ses som ett viktigt led i att förhindra ytterligare smittspridning.

1986-04-25

Motion 1985/86:556 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 84 kB)

Motion 1985/86:555 Rune Gustavsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:555 Rune Gustavsson m. fl. c Särskilda medel för bekämpningen av AIDS prop. 1985/ 1985/86 86.ni Centerpartiet har genom en särskild motion i allmänna motionstiden redovisat de åtgärder vi i nuläget anser vara nödvändiga för att

1986-04-24

Motion 1985/86:555 Rune Gustavsson m. fl. (c) (pdf, 61 kB)

Motion 1985/86:561 Ulf Adelsohn m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:561 Ulf Adelsohn m. fl. m Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. prop. 1985/86:167 Våren 1983 träffades en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet som innebar en genomgripande förändring av reglerna för

1986-04-19

Motion 1985/86:561 Ulf Adelsohn m. fl. (m) (pdf, 202 kB)

Motion 1985/86:554 Nils G. Åsling (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:554 Nils G. Åsling c Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 1992 prop. 1985/86:104 I regeringens proposition 1985/86:104 föreslås en ekonomisk garanti för anordnande av olympiska vinterspel år 1992

1986-04-17

Motion 1985/86:554 Nils G. Åsling (c) (pdf, 72 kB)

Motion 1985/86:553 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:553 Lars Werner m. fl. vpk Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i toRS/Rfi Sverige år 1992 prop. 1985/86:104 553554 Regeringen föreslår i proposition 1985/86:104 att staten skall ikläda sig statsgaranti i syfte

1986-04-17

Motion 1985/86:553 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 157 kB)

Motion 1985/86:552 Ivar Franzén (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:552 Ivar Franzén c Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1988 prop. 1985/86:160 I proposition 1985/86:160 föreslås bl. a. att regleringsanläggningar som till huvudsaklig del är avsedda för vattenkraftändamål inte längre

1986-04-17

Motion 1985/86:552 Ivar Franzén (c) (pdf, 70 kB)

Motion 1985/86:550 Sven Munke m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:550 Sven Munke m. fl. m Ändring i naturvårdslagen 1964:822 m. m. prop. 1985/86:159 För att stärka skyddet av våra våtmarker föreslås bestämmelser i naturvårdslagen 1964:822 om krav på tillstånd av länsstyrelsen för markavvattningsföretag.

1986-04-17

Motion 1985/86:550 Sven Munke m. fl. (m) (pdf, 85 kB)

Motion 1985/86:549 L. Arne Andersson i Ljung m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:549 L. Arne Andersson i Ljung m. fl. m Ändring i naturvårdslagen 1964:822 m. m. prop. 1985/86:159 I proposition 1985/86:159 föreslår regeringen bl. a. att naturvårdslagen ändras så att tillstånd av länsstyrelsen krävs för ett flertal

1986-04-17

Motion 1985/86:549 L. Arne Andersson i Ljung m. fl. (m) (pdf, 76 kB)

Motion 1985/86:548 Anna Wohlin-Andersson och Pär Granstedt (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:548 Anna Wohlin-Andersson och Pär Granstedt c Ändring i naturvårdslagen 1964:822 m. m. prop. 1985/86:159 För att stärka skyddet av våra våtmarker föreslås bestämmelser i naturvårdslagen 1964:822 om krav på tillstånd av länsstyrelsen

1986-04-17

Motion 1985/86:548 Anna Wohlin-Andersson och Pär Granstedt (c) (pdf, 69 kB)

Motion 1985/86:525 Rolf Clarkson m. fl (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:525 Rolf Clarkson m. fl m Ändring i körkortslagen 1977:477 prop. 1985/86:115 1. Inledning Bilén spelar en central roll för många människor. Moderata samlingspartiet värnar därför om bilen och billismen. Utifrån denna grundsyn

1986-04-17

Motion 1985/86:525 Rolf Clarkson m. fl (m) (pdf, 137 kB)

Motion 1985/86:547 Mats O Karlsson och Ingrid Andersson (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:547 Mats O Karlsson och Ingrid Andersson s Ändring i naturvårdslagen 1964:822 m. m. prop. 1985/86:159 Värnet av våra återstående våtmarker är ett av de mest angelägna områdena inom naturvården. Proposition 1985/86:159 med förslag

1986-04-16

Motion 1985/86:547 Mats O Karlsson och Ingrid Andersson (s) (pdf, 69 kB)

Motion 1985/86:544 Kjell Johansson m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:544 Kjell Johansson m. fl. fp Stämpelskatten på aktier prop. 1985/86:157 I propositionen föreslås vissa förenklingar i fråga om uttaget av stämpelskatt på aktier. Vid nybildning av företag skall beskattningen av överkurser slopas,

1986-04-16

Motion 1985/86:544 Kjell Johansson m. fl. (fp) (pdf, 71 kB)

Motion 1985/86:543 Knut Wachtmeister m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:543 Knut Wachtmeister m. fl. m Stämpelskatten på aktier prop. 1985/86:157 I maj 1985 behandlade skatteutskottet en motion från vänsterpartiet kommunisterna vari bl. a. krävdes att stämpelskatten för aktier höjdes från 1 till 2

1986-04-16

Motion 1985/86:543 Knut Wachtmeister m. fl. (m) (pdf, 71 kB)

Motion 1985/86:542 Gunnar Hökmark m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:542 Gunnar Hökmark m. fl. m Förslag till utsökningsregisterlag m. m. prop. 1985/86:155 I propositionen föreslås en lagreglering av det ADB-register som används inom exekutionsväsendet, det s. k. utsökningsregistret. Det är naturligt

1986-04-16

Motion 1985/86:542 Gunnar Hökmark m. fl. (m) (pdf, 91 kB)

Motion 1985/86:541 Bengt Kindbom m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Bengt Kindbom m. fl. c Förslag till utsökningsregisterlag m. m. prop. 1985/86:155 Mot. 1985/86 541-544 Från 1970-talets början har ett centralt ADB-system för exekutionsväsendet byggts upp. Systemet har successivt kompletterats med uppgifter

1986-04-16

Motion 1985/86:541 Bengt Kindbom m. fl. (c) (pdf, 156 kB)

Motion 1985/86:540 Anne Wibble (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:540 Anne Wibble fp Förslag till utsökningsregisterlag m. m.prop. 1985/86:155 I propositionen föreslås bl. a. att tullen bör ha tillgång till utsökningsregistret för sina utredningar i samband med tulltaxering. Dessutom skall tullen

1986-04-16

Motion 1985/86:540 Anne Wibble (fp) (pdf, 66 kB)