Dokument & lagar (3 604 träffar)

Motion 1985/86:495 Alf Wennerfors m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:495 Alf Wennerfors m. fl. m Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/86:138 AMS-kommittén Regeringen framlägger nu sina förslag till förändringar inom arbetsmarknadsverkets område. Trots att det finns omfattande krav

1986-04-08

Motion 1985/86:495 Alf Wennerfors m. fl. (m) (pdf, 140 kB)

Motion 1985/86:494 Börje Hörnlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:494 Börje Hörnlund m. fl. c Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/ 86:138 Arbetsmarknadsverkets organisation och uppgifter har genomgått kraftiga förändringar under 1970-talet. I september 1981 tillkallade den dåvarande

1986-04-08

Motion 1985/86:494 Börje Hörnlund m. fl. (c) (pdf, 138 kB)

Motion 1985/86:493 Elver Jonsson m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:493 Elver Jonsson m. fl. fp Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/ 86:138 I propositionen behandlas dels ett förslag från arbetsmarknadsstyrelsen, dels några delar av det betänkande som AMS-kommittén avlämnat. Regeringen

1986-04-08

Motion 1985/86:493 Elver Jonsson m. fl. (fp) (pdf, 71 kB)

Motion 1985/86:492 Margareta Mörck m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:492 Margareta Mörck m. fl. fp Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde m. m. prop. 1985/ 86:138 I propositionen föreslås att den offentliga arbetsförmedlingen inom kulturområdet bör ta ut avgifter för sådana tjänster som inte kan betraktas

1986-04-08

Motion 1985/86:492 Margareta Mörck m. fl. (fp) (pdf, 56 kB)

Motion 1985/86:489 Ivar Franzén m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:489 Ivar Franzén m. fl. c Ändringar i finansieringssystemet för använt kärnbränsle, m. m. prop. 1985/86:132 Enligt gällande lagsiftning har innehavare av kärnkraftverk skyldighet att inleverera avgifter till staten, vilka är avsedda

1986-04-08

Motion 1985/86:489 Ivar Franzén m. fl. (c) (pdf, 96 kB)

Motion 1985/86:508 Leif Olsson (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:508 Leif Olsson fp Fullmäktiges i riksbanken förslag om inrättande av sedeldepåer för riksbanken hos postverket förs. 1985/86:22 I förslag 1985/86:22 föreslår riksbanksfullmäktige riksdagen godkänna att riksbanken inrättar ett

1986-04-07

Motion 1985/86:508 Leif Olsson (fp) (pdf, 48 kB)

Motion 1985/86:499 Ivar Franzén m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:499 Ivar Franzén m. fl. c Försöksverksamheter i statlig reglering gentemot näringslivet prop. 1985/86:142 I proposition 1985/86:142 föreslås att regeringen skall få göra avsteg från vad riksdagen har bestämt i samband med anvisande

1986-04-07

Motion 1985/86:499 Ivar Franzén m. fl. (c) (pdf, 67 kB)

Motion 1985/86:490 Staffan Burenstam Linder m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:490 Staffan Burenstam Linder m. fl. m Ändringar i finansieringssystemet för använt kärnbränsle, m. m. prop. 1985/86:132 För närvarande uttas i enlighet med lagen 1981:669 om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle

1986-04-07

Motion 1985/86:490 Staffan Burenstam Linder m. fl. (m) (pdf, 84 kB)

Motion 1985/86:488 Gunnel Liljegren (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:488 Gunnel Liljegren m Ändring i utlänningslagen 1980:376 m. m prop. 1985/86:133 Förändrade politiska förhållanden i världen aktualiserar från tid till annan ändringar i svensk utlänningslagstiftning och i svensk flyktingpolitik.

1986-04-07

Motion 1985/86:488 Gunnel Liljegren (m) (pdf, 58 kB)

Motion 1985/86:487 Nils Carlshamre m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:487 Nils Carlshamre m. fl. m Ändring i utlänningslagen 1980:376 m. m. prop. 1985/86:133 På senare tid har i Sverige vidtagits en rad åtgärder för att förbättra flyktingmottagningen och handläggningen av flyktingärenden. Handläggningstiderna

1986-04-07

Motion 1985/86:487 Nils Carlshamre m. fl. (m) (pdf, 95 kB)

Motion 1985/86:486 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:486 Lars Werner m. fl. vpk Ändring i utlänningslagen 1980:376 m. m. prop. 1985/86:133 En stor del av de svenska flyktingpolitiska ansträngningarna koncentreras på försök att stoppa flyktingtillströmningen till det egna landet.

1986-04-07

Motion 1985/86:486 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 70 kB)

Motion 1985/86:485 Hans Göran Franck m.fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:485 Hans Göran Franck m.fl. s Ändring i utlänningslagen 1980:376 m. m. prop. 1985/86:133 I propositionen lägger regeringen fram ett flertal förslag till ändringar i utlänningslagen, vilka stärker rättssäkerheten och/eller förbättrar

1986-04-07

Motion 1985/86:485 Hans Göran Franck m.fl. (s) (pdf, 123 kB)

Motion 1985/86:484 Kenth Skårvik m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:484 Kenth Skårvik m. fl. fp Ändring i utlänningslagen 1980:376 m. m. prop. 1985/86:133 I propositionen föreslås ökade möjligheter att överklaga beslut om verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Vi har ett flertal gånger

1986-04-07

Motion 1985/86:484 Kenth Skårvik m. fl. (fp) (pdf, 74 kB)

Motion 1985/86:483 Rune Backlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:483 Rune Backlund m. fl. c Ändring i utlänningslagen 1980:376 m. m. prop 1985/86:133 I regeringens proposition 1985/86:133 föreslås långt gående förändringar i utlänningslagstiftningen. Sverige har en flyktingpolitik som bygger

1986-04-07

Motion 1985/86:483 Rune Backlund m. fl. (c) (pdf, 96 kB)

Motion 1985/86:481 Margareta Gard (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:481 Margareta Gard m Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 prop. 1985/86:125 Ludvika kommun är drabbat av strukturförändringarna i Bergslagen sedan ett tiotal år tillbaka. En rad gruvor har stängts

1986-04-07

Motion 1985/86:481 Margareta Gard (m) (pdf, 242 kB)

Motion 1985/86:480 Karl Boo m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:480 Karl Boo m. fl. c Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 prop. 1985/86:125 Förstärk insatserna för Bergslagen De senaste årens regionalpolitik har kännetecknats av en allmer uttalad obalans

1986-04-07

Motion 1985/86:480 Karl Boo m. fl. (c) (pdf, 199 kB)

Motion 1985/86:479 Alf Wennerfors m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:479 Alf Wennerfors m. fl. m Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 prop. 1985/86:125 1 Inledning Svenska Varvs ledning har funnit det nödvändigt att avveckla den civila fartygsproduktionen vid

1986-04-07

Motion 1985/86:479 Alf Wennerfors m. fl. (m) (pdf, 196 kB)

Motion 1985/86:478 Alf Wennerfors m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:478 Alf Wennerfors m. fl. m Ivtot Förslag om tilläggsbudget III till stadsbudgeten för budgetåret i oo/cf 1985/86 prop. 1985/86:125 478-479 1 Inledning Arbetsmarknadssituationen i Bergslagen är mycket allvarlig. Det senaste

1986-04-07

Motion 1985/86:478 Alf Wennerfors m. fl. (m) (pdf, 182 kB)

Motion 1985/86:477 Karin Ahrland m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:477 Karin Ahrland m. fl. fp Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 prop. 1985/86:125 1 Sammanfattning Nedläggningen av Kockums kommer att drabba Malmöregionen mycket hårt. För att underlätta omställningen

1986-04-07

Motion 1985/86:477 Karin Ahrland m. fl. (fp) (pdf, 176 kB)

Motion 1985/86:476 Anne Wibble (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:476 Anne Wibble fp Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1985/86 prop. 1985/86:125 I propositionen föreslår bostadsministern att ett reservationsanslag på 6 milj. kr. anvisas för forsknings- och utvecklingsarbete

1986-04-07

Motion 1985/86:476 Anne Wibble (fp) (pdf, 51 kB)