Dokument & lagar (3 713 träffar)

Motion 1985/86:579 Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:579 Gullan Lindblad och Göthe Knutson m Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Värmlands län har i många år varit hårt drabbat av arbetslöshet och

1986-05-13

Motion 1985/86:579 Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m) (pdf, 81 kB)

Motion 1985/86:578 Anders Andersson (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:578 Anders Andersson m Förslag till slutlig reglering av stadsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I propositionen framhålls att skogsindustrins utveckling bromsats av brist på inhemsk

1986-05-13

Motion 1985/86:578 Anders Andersson (m) (pdf, 76 kB)

Motion 1985/86:577 Anna Wohlin-Andersson och Marianne Karlsson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:577 Anna Wohlin-Andersson och Marianne Karlsson c Förslag till slutlig reglering av stadsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I proposition 1985/86:150 föreslås förändrade regler för

1986-05-13

Motion 1985/86:577 Anna Wohlin-Andersson och Marianne Karlsson (c) (pdf, 55 kB)

Motion 1985/86:576 Karl-Gösta Svenson m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:576 Karl-Gösta Svenson m. fl. m Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I kompletteringsproposition 1985/86:150 föreslår regeringen bl. a. att den

1986-05-13

Motion 1985/86:576 Karl-Gösta Svenson m. fl. (m) (pdf, 58 kB)

Motion 1985/86:575 Lars De Geer och Hans Lindblad (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:575 Lars De Geer och Hans Lindblad fp Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I slutet av sommaren förra året drabbades Gävleborgs och Kopparbergs

1986-05-13

Motion 1985/86:575 Lars De Geer och Hans Lindblad (fp) (pdf, 81 kB)

Motion 1985/86:574 Nic Grönvall (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:574 Nic Grönvall m Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I kompletteringspropositionen Reviderad finansplan, bil. 1, avsnitt 10, redovisar regeringen

1986-05-13

Motion 1985/86:574 Nic Grönvall (m) (pdf, 67 kB)

Motion 1985/86:573 Nils Berndtson m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:573 Nils Berndtson m. fl. vpk Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Under senare år har folkhögskolan fått en särskild resurs för att bedriva

1986-05-13

Motion 1985/86:573 Nils Berndtson m. fl. (vpk) (pdf, 69 kB)

Motion 1985/86:571 Arne Andersson i Ljung m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:571 Arne Andersson i Ljung m. fl. m Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I kompletteringspropositionen 1985/86:150 föreslår regeringen bl. a.

1986-05-13

Motion 1985/86:571 Arne Andersson i Ljung m. fl. (m) (pdf, 151 kB)

Motion 1985/86:570 Jan Erik Wikström m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:570 Jan Erik Wikström m. fl. fp Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m.m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Varje år sedan 1979/80 har folkhögskolan erhållit särskilda resurser för kurser

1986-05-13

Motion 1985/86:570 Jan Erik Wikström m. fl. (fp) (pdf, 94 kB)

Motion 1985/86:568 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:568 Lars Werner m. fl. vpk Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Mot. 1985/86:568 Inledning Regeringen hävdar i propositionen att den ekonomiska

1986-05-13

Motion 1985/86:568 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 472 kB)

Motion 1985/86:567 Karin Söder m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Karin Söder m. fl. c Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Mot. 1985/86 567 Sammanfattning Det förbättrade läge Sveriges ekonomi nu befinner sig i har

1986-05-13

Motion 1985/86:567 Karin Söder m. fl. (c) (pdf, 475 kB)

Motion 1985/86:566 Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:566 Bengt Westerberg m. fl. fp Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m.m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 a Mot. 1985/86:566 Den internationella bakgrunden De under år 1986 starkt

1986-05-13

Motion 1985/86:566 Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 477 kB)

Motion 1985/86:565 Ulf Adelsohn m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:565 Ulf Adelsohn m. fl. m Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Mot. 1985/86:565 1. Utsikterna för 1986 1.1 Internationella perspektiv Internationellt

1986-05-13

Motion 1985/86:565 Ulf Adelsohn m. fl. (m) (pdf, 548 kB)

Motion 1985/86:564 Lars Werner m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:564 Lars Werner m. fl. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl Kampen mot kärnkraften är inte bara en kamp mot kärnkraftssamhället, mot den kortsiktiga tillväxtfilosofin, mot profittänkande och rovdrift av natur och miljö utan också en

1986-05-13

Motion 1985/86:564 Lars Werner m. fl. (pdf, 91 kB)

Motion 1985/86:602 Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:602 Göthe Knutson och Gullan Lindblad m Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Situationen i Värmlands län är trots de förbättringar av konjunkturen

1986-05-12

Motion 1985/86:602 Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m) (pdf, 81 kB)

Motion 1985/86:601 Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:601 Göthe Knutson och Gullan Lindblad m Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Utvecklingsarbetet i Värmlands län har tack vare de medel för regionala

1986-05-12

Motion 1985/86:601 Göthe Knutson och Gullan Lindblad (m) (pdf, 85 kB)

Motion 1985/86:580 Nils G. Åsling

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Nils G. Åsling Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/ 86:150 Mot. 1985/86 580-581 I den reviderade finansplanen, regeringens proposition 1985/86:150, bil. 2,

1986-05-12

Motion 1985/86:580 Nils G. Åsling (pdf, 79 kB)

Motion 1985/86:563 Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Olof Johansson m. fl. c Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl Mot. 1985/86 563-564 Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Sovjetunionen ger oss en allvarlig påminnelse om kärnkraftens risker och de dramatiska konsekvenserna vid en olycka. Allvarliga

1986-05-09

Motion 1985/86:563 Olof Johansson m. fl. (c) (pdf, 146 kB)

Motion 1985/86:572 Karl-Erik Persson (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Karl-Erik Persson vpk Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budget året 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Mot. 1985/86 572-579 Ungdomsgruppen 20-24 år har fått ökade problem på arbetsmarknaden. För

1986-05-07

Motion 1985/86:572 Karl-Erik Persson (vpk) (pdf, 82 kB)

Motion 1985/86:562 Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:562 Bengt Westerberg m. fl. fp Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. prop. 1985/86:167 Alla människor har rätt till god sjukvård oavsett inkomst och bostadsort. Folkpartiet menar att patienternas rätt till fritt läkarval

1986-04-29

Motion 1985/86:562 Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 199 kB)