Dokument & lagar (89 träffar)

Motion 1985/86:Bo520 Rosa Östh m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo520 Rosa Östh m. fl. c Jämställdhet mellan kvinnor och män i samhällsplaneringen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A608 hemställer vi att riksdagen begär att regeringen i det aviserade förslaget

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo520 Rosa Östh m. fl. (c) (pdf, 62 kB)

Motion 1985/86:Bo519 Hadar Cars m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo519 Hadar Cars m. fl. fp Studier rörande vattenkraftsutbyggnad Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:N454 hemställer vi att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att ytterligare studier

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo519 Hadar Cars m. fl. (fp) (pdf, 49 kB)

Motion 1985/86:Bo518 Kersti Johansson och Kerstin Göthberg (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo518 Kersti Johansson och Kerstin Göthberg c Skadeersättningen enligt plan- och bygglagen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Jo798 hemställer vi att riksdagen beslutar att i plan- och bygglagen intas

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo518 Kersti Johansson och Kerstin Göthberg (c) (pdf, 42 kB)

Motion 1985/86:Bo517 Sven Munke (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo517 Sven Munke m Åtgärder mot radon i bostäder I slutet av 1970-talet startade en intensiv debatt om radonhusen och faran för människors hälsa. Den debatten är dock inte ny. Redan på 1950-talet varnade forskare för användning

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo517 Sven Munke (m) (pdf, 89 kB)

Motion 1985/86:Bo516 Sven Munke (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo516 Sven Munke m Åtgärder mot kemiska hälsorisker i bostäder Hälsoskyddet i bostäder har ändrat karaktär. Tidigare var det trångboddhet, kalla dragiga bostäder och dålig sanitär standard. De åtgärder som behövdes för att rätta

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo516 Sven Munke (m) (pdf, 80 kB)

Motion 1985/86:Bo515 Bertil Danielsson m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo515 Bertil Danielsson m.fl. m Stopp för vindkraft på Öland Sveriges riksdag har beslutat att det svenska kärnkraftsprogrammet skall vara avslutat år 2010. Vi moderater motsatte oss detta beslut då vi hävdade att folkomröstningen

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo515 Bertil Danielsson m.fl. (m) (pdf, 108 kB)

Motion 1985/86:Bo514 Arne Andersson i Ljung och Margareta Gard (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo514 Arne Andersson i Ljung och Margareta Gard m Begreppet riksintresse Begreppet riksintresse blev vedertaget i början av 1970-talet och framfördes första gången i proposition 1972:111 om fysisk riksplanering. I denna proposition

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo514 Arne Andersson i Ljung och Margareta Gard (m) (pdf, 88 kB)

Motion 1985/86:Bo512 Karin Söder m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo512 Karin Söder m. fl. c Skärpta krav för installation av direktverkande el Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:N 447 hemställs 1. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo512 Karin Söder m. fl. (c) (pdf, 54 kB)

Motion 1985/86:Bo511 Gösta Andersson och Agne Hansson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo511 Gösta Andersson och Agne Hansson c Möjlighet att lokalt förhindra miljöstörande anläggningar Provborrningarna med avsikt att anlägga en avfallsplats för använt kärnbränsle i Klipperås har länge oroat människorna främst inom

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo511 Gösta Andersson och Agne Hansson (c) (pdf, 54 kB)

Motion 1985/86:Bo510 Karl-Göran Biörsmark (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo510 Karl-Göran Biörsmark fp Beaktande av klimatet vid bebyggelseplanering Ur energisynpunkt är det viktigt att bebyggelse anpassas till klimatdata. Undersökningar visar att det finns stora besparingar att göra vad gäller energikostnader

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo510 Karl-Göran Biörsmark (fp) (pdf, 53 kB)

Motion 1985/86:Bo508 Kjell-Arne Welin och Siw Persson (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo508 Kjell-Arne Welin och Siw Persson fp Bullerstörningar Sanitär olägenhet är enligt hälsoskyddslagen en störning som kan vara skadlig för människans hälsa och som inte är ringa eller tillfällig. Frågan om huruvida en störning

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo508 Kjell-Arne Welin och Siw Persson (fp) (pdf, 57 kB)

Motion 1985/86:Bo427 Elver Jonsson och Lars Sundin (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo427 Elver Jonsson och Lars Sundin fp Nybildning av deltidsjordbruk Genom 1970 års fastighetsbildningslag avskaffades möjligheten att nybilda s. k. stöd- eller deltidsjordbruk, dvs. jordbruk som tillsammans med annan sysselsättning

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo427 Elver Jonsson och Lars Sundin (fp) (pdf, 60 kB)

Motion 1985/86:Bo426 Margareta Persson och Lars Ulander (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:B o426 Margareta Persson och Lars Ulander s Översyn av lagstiftningen om andelslägenheter Andelsförsäljning av bostadshus är en av flera spekulativa företeelser på fastighetsmarknaden i dag. Antalet direkt ägda andelslägenheter

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo426 Margareta Persson och Lars Ulander (s) (pdf, 64 kB)

Motion 1985/86:Bo425 Karl-Anders Petersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo425 Karl-Anders Petersson c Kabel-TV Enligt samstämmiga uppfattningar kommer den s. k. kabel-TV-n att omfatta flera hundra tusen abonnenter frivilligt och i en hel del fall tvångsmässigt anslutna under 1986. För att få del av

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo425 Karl-Anders Petersson (c) (pdf, 61 kB)

Motion 1985/86:Bo424 Bengt Kindbom m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo424 Bengt Kindbom m. fl. c Information om ortnamn Ett ortnamnsråd har bildats med uppgift att utgöra ett samarbetsorgan för de myndigheter och intressenter som bör ha ett inflytande på utformningen av ortnamnsverksamheten.

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo424 Bengt Kindbom m. fl. (c) (pdf, 49 kB)

Motion 1985/86:Bo422 Barbro Evermo och Gerd Engman (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo422 Barbro Evermo och Gerd Engman s Översyn av bostadsanvisningslagen En ny lag om bostadsanvisning trädde i kraft den 1 juli 1980. Lagens syfte är att utöka kommunernas rätt att förmedla lägenheter som blir lediga. Den är

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo422 Barbro Evermo och Gerd Engman (s) (pdf, 72 kB)

Motion 1985/86:Bo421 Barbro Evermo m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo421 Barbro Evermo m. fl. s Åtgärder mot vägran att hyra ut lägenheter Bostadssituationen i Stockholm blir allt värre. Antalet bostadssökande ökar dramatiskt och uppgår för närvarande till ca 125000. Samtidigt finns det lägenheter

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo421 Barbro Evermo m. fl. (s) (pdf, 55 kB)

Motion 1985/86:Bo420 Stig Gustafsson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo420 Stig Gustafsson m. fl. s Andrahandsuthyrning av bostäder Andrahandsbostaden utgör för många den första etappen till ett reguljärt boende och fyller oftast, inte minst för ungdomar, en viktig funktion som temporär bostad.

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo420 Stig Gustafsson m. fl. (s) (pdf, 56 kB)

Motion 1985/86:Bo419 Stig Gustafsson m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo419 Stig Gustafsson m. fl. s Kommunalt inflytande vid ändring av upplåtelseform för bostäder 1985/86 Bo419427 Storstädernas bostadsmarknad skiljer sig på många sätt från den bostadsmarknad som gäller i övriga delar av landet.

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo419 Stig Gustafsson m. fl. (s) (pdf, 109 kB)

Motion 1985/86:Bo418

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Bo418 Gunhild Bolander och Agne Hansson c Översyn av reglerna om fastighetsreglering Lantmäteriverket bör ges i uppdrag att i samverkan med det nya ortnamnsrådet se över gällande regler vid sammanläggning och fastighetsreglering.

1986-01-27

Motion 1985/86:Bo418 (pdf, 100 kB)