Dokument & lagar (184 träffar)

Motion 1985/86:n454 Hadar Cars m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N454 Hadar Cars m. fl. fp Statens vattenfallsverks anslag Svensk energipolitik har under de senaste tio åren genomgått omfattande förändringar främst till följd av de oljekriser som under 1970-talet drabbade västvärldens energiförsörjning.

1986-01-27

Motion 1985/86:n454 Hadar Cars m. fl. (fp) (pdf, 91 kB)

Motion 1985/86:n453 Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N453 Olof Johansson m. fl. c Stockholmsregionens energiförsörjning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A498 hemställer vi 1. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära en parlamentarisk utredning

1986-01-27

Motion 1985/86:n453 Olof Johansson m. fl. (c) (pdf, 46 kB)

Motion 1985/86:n452 Kjell A. Mattsson och Elving Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N452 Kjell A. Mattsson och Elving Andersson c En gasledning mellan Göteborg och Oslo Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Fi605 hemställer vi att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad

1986-01-27

Motion 1985/86:n452 Kjell A. Mattsson och Elving Andersson (c) (pdf, 40 kB)

Motion 1985/86:n451 Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N451 Alf Svensson c Storskalig etanolproduktion Eftersom Sverige är mycket drivmedelsberoende förefaller det givetvis tilltalande att framställa etanol av brödsädsöverskott. En närmare granskning visar dock att en storskalig

1986-01-27

Motion 1985/86:n451 Alf Svensson (c) (pdf, 92 kB)

Motion 1985/86:n450 Per-Richard Molén (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N450 Per-Richard Molén m Den framtida tillgången på elenergi Statens energiverk har i sina nyligen presenterade prognoser över elförbrukningen i Sverige konstaterat, att efterfrågan på el ökar snabbare än vad man tidigare beräknat.

1986-01-27

Motion 1985/86:n450 Per-Richard Molén (m) (pdf, 70 kB)

Motion 1985/86:n449 Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N449 Gullan Lindblad och Göthe Knutson m Beredskapen vid katastrofsituationer Det häftiga snöfallet i Västsverige nyligen visar hur sårbart det moderna samhället är och vilka besvärligheter, ja, rent av katastrofsituationer, som

1986-01-27

Motion 1985/86:n449 Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m) (pdf, 103 kB)

Motion 1985/86:n447 Karin Söder m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N447 Karin Söder m. fl. c Energipolitiken 1. Sammanfattning En offensiv och framtidsinriktad energipolitik för effektivare energianvändning och användning av förnybara energislag har en avgörande betydelse för att förbättra

1986-01-27

Motion 1985/86:n447 Karin Söder m. fl. (c) (pdf, 479 kB)

Motion 1985/86:n446 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N446 Lars Werner m. fl. vpk Energipolitiken Mot.1985/86 N446447 Omställningen av det svenska energisystemet, från ett extremt utlandsberoende och slösaktigt användande till större inhemsk produktion och ökad hushållning, har

1986-01-27

Motion 1985/86:n446 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 249 kB)

Motion 1985/86:n445 Karl Boo (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N445 Karl Boo c En etanolanläggning i Avestaområdet Centerpartiet har krävt kraftfulla insatser mot försurningen. Det krävs insatser såväl internationellt som nationellt i syfte att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider.

1986-01-27

Motion 1985/86:n445 Karl Boo (c) (pdf, 59 kB)

Motion 1985/86:n442 Börje Stensson och Karl-Göran Biörsmark (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N442 Börje Stensson och Karl-Göran Biörsmark fp En etanolanläggning i Östergötland Försöksverksamhet med utvinning av alkohol i form av etanol eller metanol för användning som motorbränsle bedrivs på skilda håll i världen. När

1986-01-27

Motion 1985/86:n442 Börje Stensson och Karl-Göran Biörsmark (fp) (pdf, 78 kB)

Motion 1985/86:n441 Paul Lestander m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N441 Paul Lestander m. fl. vpk Odling av energiskog På ett 85 hektar stort torvmarksområde Finnmossen genomför domänverket ett större försök med energiskogsodling esoFörsöket är planerat att pågå från 1979 till 1987. Där testas

1986-01-27

Motion 1985/86:n441 Paul Lestander m. fl. (vpk) (pdf, 56 kB)

Motion 1985/86:n440 Lars Ahlmark (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N440 Lars Ahlmark m Torv som energikälla Torv har fått en ökande betydelse som energikälla. Torv bildas i myrar men så långsamt att den måste betraktas som ett fossilt bränsle. Torvmyrar finns spridda över nästan hela vårt land

1986-01-27

Motion 1985/86:n440 Lars Ahlmark (m) (pdf, 46 kB)

Motion 1985/86:n439 Bengt Kindbom och Gunilla André (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N439 Bengt Kindbom och Gunilla André c Energialternativ i Skaraborgs län Energihushållning och en energiförsörjning byggd på inhemska förnybara energikällor är grunden för en energipolitik som ersätter olja, kol och kärnkraft.

1986-01-27

Motion 1985/86:n439 Bengt Kindbom och Gunilla André (c) (pdf, 57 kB)

Motion 1985/86:n437 Ivar Franzén och Kjell A. Mattsson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N437 Ivar Franzén och Kjell A. Mattsson c Vindkraftens utveckling Vindkraften tilldrar sig ett allt större intresse i olika delar av världen. I USA har kraftföretagens forskningsorganisation EPRI hösten 1985 publicerat en rapport,

1986-01-27

Motion 1985/86:n437 Ivar Franzén och Kjell A. Mattsson (c) (pdf, 67 kB)

Motion 1985/86:n436 Ivar Franzén (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N436 Ivar Franzén c Små reservkraftverk Den svenska försvarsbudgeten omfattar mer än 26 miljarder kronor. Hur många tekniska hjälpmedel vi än är utrustade med, kan vi inte försvara oss om vi inte har en fungerande livsmedelsförsörjning.

1986-01-27

Motion 1985/86:n436 Ivar Franzén (c) (pdf, 50 kB)

Motion 1985/86:n435 Åke Selberg m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N435 Åke Selberg m. fl. s Utbyggnaden av minikraftverk Flera kommuner som t. ex. Jokkmokks kommun i vårt land har bidragit till folkhushållet med den utbyggnad av vattenkraften som skett under en lång tid. 1 vissa kommuner är

1986-01-27

Motion 1985/86:n435 Åke Selberg m. fl. (s) (pdf, 47 kB)

Motion 1985/86:n432 Paul Lestander m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N432 Paul Lestander m. fl. vpk Inrättande av regionala samhällsfonder Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Sk535 föreslås 1. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till dels regionala fonder,

1986-01-27

Motion 1985/86:n432 Paul Lestander m. fl. (vpk) (pdf, 62 kB)

Motion 1985/86:n330 Alf Wennerfors m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N330 Alf Wennerfors m. fl. m Kollektiva försäkringar i facklig regi Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A748 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts

1986-01-27

Motion 1985/86:n330 Alf Wennerfors m. fl. (m) (pdf, 52 kB)

Motion 1985/86:n329 Olof Johansson och Bengt Kindbom (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N329 Olof Johansson och Bengt Kindbom c Teknikupphandling av kontorsprogramvara Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Fi411 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om upphandling av kontorsprogramvara

1986-01-27

Motion 1985/86:n329 Olof Johansson och Bengt Kindbom (c) (pdf, 43 kB)

Motion 1985/86:n328 Börje Hörnlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:N328 Börje Hörnlund m. fl. c Främjande av kooperativ utveckling Centerpartiet har i såväl regeringsställning som i opposition aktivt verkat för att stärka kooperationens roll i samhället. Den etablerade lantbruksoch konsumentkooperationen

1986-01-27

Motion 1985/86:n328 Börje Hörnlund m. fl. (c) (pdf, 187 kB)