Dokument & lagar (199 träffar)

Motion 1985/86:Sf521 Kenth Skårvik m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf521 Kenth Skårvik m. fl. fp Stödet åt invandrare Invandringen har bidragit till vårt lands välstånd och har förvandlat Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Det är positivt och berikande. En aktiv samverkan och öppenhet

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf521 Kenth Skårvik m. fl. (fp) (pdf, 331 kB)

Motion 1985/86:Sf520 Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Sf520 Alf Svensson c Invandrar- och minoritetspolitiken Riksdagen antog 1975 mycket ambitiösa mål för invandrar- och minoritetspolitiken. Målen brukar sammanfattas i de tre begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Det var

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf520 Alf Svensson (c) (pdf, 132 kB)

Motion 1985/86:Sf519 Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf519 Bengt Westerberg m. fl. fp Flyktingpolitiken Inledning En flykting är en människa som inte kan leva i sitt land. Han eller hon har bara ett behov att finna ett ställe att vara på. Så definierar FN:s avgående flyktingkommissarie

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf519 Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 422 kB)

Motion 1985/86:Sf517 Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf517 Alf Svensson c Flyktingpolitiken Mot. 1985/86 Sf517519 Under den senaste åren har man kunnat konstatera en hårdnande attityd mot de flyktingar som kommer till Sverige. Vårt land har av tradition haft en generös inställning

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf517 Alf Svensson (c) (pdf, 87 kB)

Motion 1985/86:Sf516 Berit Bölander (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf 516 Berit Bölander s Flyktingbarnens situation Invandringen till Sverige har under senare år ändrat karaktär. Den rena arbetskraftinvandringen har i stort sett upphört och den dominerande invandringen är framför allt flyktingar.

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf516 Berit Bölander (s) (pdf, 75 kB)

Motion 1985/86:Sf515 Per Arne Aglert och Bengt Harding Olson (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf515 Per Arne Aglert och Bengt Harding Olson fp Muntlig utredning av asylärenden Svensk flyktingpolitik är i dag föremål för intensiv debatt. Åsikterna varierar mellan krav på totalstopp för fler flyktingar och att knappast några

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf515 Per Arne Aglert och Bengt Harding Olson (fp) (pdf, 99 kB)

Motion 1985/86:Sf512 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf512 Lars Werner m. fl. vpk Terroristlagstiftningen Terroristbestämmelserna var omstridda redan när de infördes. Mer än ett årtionde av praktisk erfarenhet har visat att kritiken varit riktig. Bristerna i lagstiftningen framträder

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf512 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 128 kB)

Motion 1985/86:Sf511 Sten Svensson (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf511 Sten Svensson m Arbetsgivares anmälningsplikt enligt utlänningsförordningen Sedan mycket lång tid är arbetsgivare som anställer en utlänning som fyllt 16 år enligt 62 utlänningsförordningen skyldig att göra skriftlig anmälan

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf511 Sten Svensson (m) (pdf, 69 kB)

Motion 1985/86:Sf432 Lars Ulander m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf432 Lars Ulander m. fl. s Ändring i lagen om socialavgifter, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:A276 hemställer vi 1. att riksdagen antar 2 kap. 1 i regeringens förslag till lag om ändring

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf432 Lars Ulander m. fl. (s) (pdf, 65 kB)

Motion 1985/86:Sf431 Per Unckel m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf431 Per Unckel m. fl. m Studiestödet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Ub838 hemställs 1. att riksdagen beslutar att till E 4. Studiemedelm. m. för budgetåret 1986/87 anvisa ett förslagsanslag

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf431 Per Unckel m. fl. (m) (pdf, 87 kB)

Motion 1985/86:Sf430 Barbro Sandberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf430 Barbro Sandberg m. fl. fp Studiestödet I vårt land har alla rätt till utbildning. Vi skiljer på ungdomsskolan och vuxenutbildning. Grundskolan inom ungdomsskolan är obligatorisk för alla barn, medan gymnasieskolan och vuxenutbildningen

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf430 Barbro Sandberg m. fl. (fp) (pdf, 84 kB)

Motion 1985/86:Sf429 Rune Backlund (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Sf429 Rune Backlund c Reglerna för utbetalning av studiemedel I budgetproposition 1985/86:100 bil. 10 föreslår föredragande statsråd en förändring av utbetalningsrutinerna för studiemedel. Förslaget innebär att den studerande

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf429 Rune Backlund (c) (pdf, 48 kB)

Motion 1985/86:Sf428 Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf428 Bengt Westerberg m. fl. fp Äktamakeprövning, pappaledighet m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion I985/86:A604 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf428 Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 53 kB)

Motion 1985/86:Sf427 Karin Söder m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf427 Karin Söder m. fl. c Reformering av studiemedelssystemet Mot. 1985/86 Sf427 432 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1985/86:Kr312 hemställer vi att riksdagen beslutar om en höjning av studiemedelsnivån

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf427 Karin Söder m. fl. (c) (pdf, 67 kB)

Motion 1985/86:Sf426 Lars Werner m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf426 Lars Werner m. fl. vpk Studiemedlen Utbildning är och förblir en investering för framtiden inte bara för den enskilde individen utan också för samhället. Det samhälle som vi i dag lever i kan inte fungera utan att folkflertalet

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf426 Lars Werner m. fl. (vpk) (pdf, 174 kB)

Motion 1985/86:Sf425 Wivi-Anne Cederqvist m. fl. (s)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Sf425 Wivi-Anne Cederqvist m. fl. s Återbetalningen av studiemedel Ett forskningsprojekt vid universitetet i Göteborg redovisar färska siffror som tyder på att den sociala snedrekryteringen till högskolan har förstärkts under

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf425 Wivi-Anne Cederqvist m. fl. (s) (pdf, 75 kB)

Motion 1985/86:Sf424 Görel Bohlin och Elisabeth Fleetwood (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf424 Görel Bohlin och Elisabeth Fleetwood m Studielitteratur för synskadade Medelsåtgången för produktionen av studielitteratur till synskadade högskolestuderande översteg budgetåret 1984/85 kraftigt det anslag som hade beviljats.

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf424 Görel Bohlin och Elisabeth Fleetwood (m) (pdf, 75 kB)

Motion 1985/86:Sf423 Kerstin Göthberg (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Sf423 Kerstin Göthberg c Studiestöd för utbildning vid Sätergläntans kursgård Vid Hemslöjdens gård, Sätergläntan anordnas bl. a. fortbildningskurser för slöjdare. Genom att bevara och vidareutveckla gammal hantverkstradition

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf423 Kerstin Göthberg (c) (pdf, 53 kB)

Motion 1985/86:Sf421 Bo Hammar m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86 Sf421 Bo Hammar m. fl. vpk Ökat anslag till studerandehälsovården Staten och studentkårerna bestrider ca 50 vardera av kostnaderna för landets studerandehälsovård. Den 1 juli 1985 trädde nya statsbidragsbestämmelser i kraft innebärande

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf421 Bo Hammar m. fl. (vpk) (pdf, 66 kB)

Motion 1985/86:Sf346 Rosa Östh m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:Sf346 Rosa Östh m.fl. c Sjukförsäkringen för deltidsarbetande, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1985/86:A608 hemställer vi 1. att riksdagen beslutar om sådan ändring av sjukförsäkringsbestämmelserna

1986-01-27

Motion 1985/86:Sf346 Rosa Östh m.fl. (c) (pdf, 57 kB)